Oto x Maho

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Supernatural , Ecchi , Gender Bender , Manga
Lần cập nhật cuối: 24-02-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Khi cô gái phép thuật là một cậu bé... =]]
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 04-01-2019 15:15:21 Tải xuống
Chapter 1.1: - Giới thiệu 04-01-2019 01:00:42 Tải xuống
Chapter 1.2 04-01-2019 15:15:24 Tải xuống
Chapter 1.3 03-06-2019 17:46:41 Tải xuống
Chapter 1.4 04-01-2019 15:15:30 Tải xuống
Chapter 1.5: - Full 04-01-2019 01:00:06 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 15:15:34 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 15:15:36 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 15:15:40 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2019 07:12:16 Tải xuống
Chapter 5.5 19-01-2019 22:36:11 Tải xuống
Chapter 6 09-01-2019 10:02:07 Tải xuống
Chapter 7 09-01-2019 10:02:10 Tải xuống
Chapter 7.5: Cuốn Album Kỉ Niệm 05-02-2019 23:46:05 Tải xuống
Chapter 8 19-01-2019 22:36:13 Tải xuống
Chapter 8.5: Câu Truyện Của Hino Ruma 07-02-2019 17:05:11 Tải xuống
Chapter 9 19-01-2019 22:36:16 Tải xuống
Chapter 9.5 07-02-2019 10:00:05 Tải xuống
Chapter 9.5: Hãy Dạy Tớ Grace-Senpai 07-02-2019 17:05:05 Tải xuống
Chapter 10 19-01-2019 22:36:19 Tải xuống
Chapter 11: Cảm Ơn Cậu Vì Ngày Hôm Nay 19-01-2019 22:36:22 Tải xuống
Chapter 12: Toàn Những Điều Bí Ẩn 19-01-2019 22:36:25 Tải xuống
Chapter 13: Ai Là Cô Bé Hả !? 05-02-2019 23:46:12 Tải xuống
Chapter 14.5: Người Mẹ Trở Về 07-02-2019 17:05:02 Tải xuống
Chapter 14: Blue Spiral 05-02-2019 23:46:18 Tải xuống
Chapter 15: Tất Cả Mọi Người Cùng Nhau 05-02-2019 23:46:24 Tải xuống
Chapter 16: Đứa Con Của Màn Đêm 05-02-2019 23:46:30 Tải xuống
Chapter 17 14-02-2019 17:04:52 Tải xuống
Chapter 17: Raw 07-02-2019 10:00:59 Tải xuống
Chapter 17: Raw - Câu Truyện Của Hino Ruma 07-02-2019 10:00:11 Tải xuống
Chapter 18: Người Cai Trị Của Thế Giới Này 24-02-2019 13:54:05 Tải xuống
Chapter 18: Raw 07-02-2019 10:01:11 Tải xuống
Chapter 19: Phá Huỷ Khế Ước 24-02-2019 15:30:06 Tải xuống
Chapter 20: Vươn Xa Hơn Nữa, Đến Tận Chân Trời 24-02-2019 17:12:06 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh