Girl And Science

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Manhua , Sci-fi , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 29-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nam chính là Phong Tiểu Vũ trong lúc đang dẫn cô bạn thanh mai trúc mã Lăng Vân Tiêu (cô nàng là ác ma ở trường học) trốn khỏi sự truy đuổi của mấy tép riu :)) thì cả 2 bị ngã khỏi sân thượng và xuyên vào một thế giới khác. Nào là dị giới sinh mệnh, nào là khung uyên thế giới và con người có thể đạt được những năng lực vô tận....... Mời xem tiếp
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 190 29-03-2020 22:57:16 Tải xuống
Chapter 189 27-03-2020 20:59:15 Tải xuống
Chapter 188 26-03-2020 19:48:42 Tải xuống
Chapter 187 19-03-2020 20:16:13 Tải xuống
Chapter 186: - buông tay 17-02-2020 14:13:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 01-12-2018 00:36:00 Tải xuống
Chapter 2 14-08-2019 13:36:01 Tải xuống
Chapter 3 16-08-2019 16:27:03 Tải xuống
Chapter 4 27-06-2019 15:04:54 Tải xuống
Chapter 5 16-08-2019 16:30:26 Tải xuống
Chapter 6 27-06-2019 22:20:19 Tải xuống
Chapter 7 27-06-2019 22:22:13 Tải xuống
Chapter 8 27-06-2019 22:24:31 Tải xuống
Chapter 9 27-06-2019 22:29:33 Tải xuống
Chapter 10 27-06-2019 22:34:16 Tải xuống
Chapter 11 27-06-2019 22:36:20 Tải xuống
Chapter 12 27-06-2019 22:45:42 Tải xuống
Chapter 13 27-06-2019 22:51:19 Tải xuống
Chapter 14 27-06-2019 23:02:35 Tải xuống
Chapter 15 27-06-2019 23:15:07 Tải xuống
Chapter 16 28-06-2019 20:21:16 Tải xuống
Chapter 17 28-06-2019 20:22:15 Tải xuống
Chapter 18 28-06-2019 20:33:46 Tải xuống
Chapter 19 12-02-2019 06:38:59 Tải xuống
Chapter 20 10-01-2019 17:05:22 Tải xuống
Chapter 21 10-01-2019 13:28:47 Tải xuống
Chapter 22 10-01-2019 13:28:48 Tải xuống
Chapter 23 10-01-2019 13:28:52 Tải xuống
Chapter 24 10-01-2019 13:28:56 Tải xuống
Chapter 25 10-01-2019 17:04:57 Tải xuống
Chapter 26 10-01-2019 13:29:59 Tải xuống
Chapter 27 10-01-2019 13:30:00 Tải xuống
Chapter 28 10-01-2019 13:30:02 Tải xuống
Chapter 29 10-01-2019 13:30:02 Tải xuống
Chapter 30 10-01-2019 13:30:04 Tải xuống
Chapter 31 10-01-2019 13:30:04 Tải xuống
Chapter 32 10-01-2019 13:30:05 Tải xuống
Chapter 33 10-01-2019 13:30:05 Tải xuống
Chapter 34 10-01-2019 13:30:07 Tải xuống
Chapter 35 10-01-2019 13:30:06 Tải xuống
Chapter 36 10-01-2019 13:30:07 Tải xuống
Chapter 37 10-01-2019 13:30:08 Tải xuống
Chapter 38 10-01-2019 17:04:40 Tải xuống
Chapter 39 10-01-2019 13:51:25 Tải xuống
Chapter 40 10-01-2019 13:32:47 Tải xuống
Chapter 41 10-01-2019 13:32:48 Tải xuống
Chapter 42 10-01-2019 17:04:04 Tải xuống
Chapter 43 12-02-2019 06:39:01 Tải xuống
Chapter 44 07-09-2019 17:49:08 Tải xuống
Chapter 45 10-01-2019 13:38:42 Tải xuống
Chapter 46 10-01-2019 13:38:51 Tải xuống
Chapter 47 10-01-2019 13:38:53 Tải xuống
Chapter 48 10-01-2019 13:38:54 Tải xuống
Chapter 49 10-01-2019 13:38:56 Tải xuống
Chapter 50 10-01-2019 13:38:58 Tải xuống
Chapter 51 10-01-2019 17:03:57 Tải xuống
Chapter 52 10-01-2019 17:03:43 Tải xuống
Chapter 53 10-01-2019 13:40:00 Tải xuống
Chapter 54 10-01-2019 13:40:03 Tải xuống
Chapter 55 10-01-2019 13:40:07 Tải xuống
Chapter 56 10-01-2019 13:40:09 Tải xuống
Chapter 57 10-01-2019 13:40:11 Tải xuống
Chapter 58 10-01-2019 13:40:12 Tải xuống
Chapter 59 10-01-2019 13:59:03 Tải xuống
Chapter 60 10-01-2019 13:49:40 Tải xuống
Chapter 61 10-01-2019 13:49:44 Tải xuống
Chapter 62 10-01-2019 13:49:45 Tải xuống
Chapter 63 10-01-2019 13:49:45 Tải xuống
Chapter 64 10-01-2019 13:49:48 Tải xuống
Chapter 65 10-01-2019 13:49:49 Tải xuống
Chapter 66 10-01-2019 13:49:51 Tải xuống
Chapter 67 10-01-2019 13:49:52 Tải xuống
Chapter 68 10-01-2019 13:49:55 Tải xuống
Chapter 69 10-01-2019 13:49:56 Tải xuống
Chapter 70 10-01-2019 13:49:57 Tải xuống
Chapter 71 10-01-2019 13:49:58 Tải xuống
Chapter 72 10-01-2019 13:50:02 Tải xuống
Chapter 73 10-01-2019 13:50:04 Tải xuống
Chapter 74 10-01-2019 17:03:04 Tải xuống
Chapter 75 10-01-2019 17:03:00 Tải xuống
Chapter 76 12-02-2019 06:39:03 Tải xuống
Chapter 77 12-02-2019 06:39:07 Tải xuống
Chapter 78 10-01-2019 13:52:20 Tải xuống
Chapter 79 10-01-2019 13:52:21 Tải xuống
Chapter 80 10-01-2019 13:52:23 Tải xuống
Chapter 81 10-01-2019 13:52:24 Tải xuống
Chapter 82 10-01-2019 13:52:25 Tải xuống
Chapter 83 10-01-2019 13:52:27 Tải xuống
Chapter 84 10-01-2019 13:52:28 Tải xuống
Chapter 85 10-01-2019 13:52:30 Tải xuống
Chapter 86 12-02-2019 06:39:13 Tải xuống
Chapter 87 10-01-2019 13:54:15 Tải xuống
Chapter 88 10-01-2019 13:54:17 Tải xuống
Chapter 89 10-01-2019 13:54:18 Tải xuống
Chapter 90 10-01-2019 13:54:19 Tải xuống
Chapter 91 12-01-2019 12:22:06 Tải xuống
Chapter 92 12-01-2019 12:22:10 Tải xuống
Chapter 93 13-01-2019 14:20:06 Tải xuống
Chapter 94 14-01-2019 09:32:06 Tải xuống
Chapter 95 14-01-2019 09:32:08 Tải xuống
Chapter 96 16-01-2019 12:34:12 Tải xuống
Chapter 97 18-01-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 98 18-01-2019 11:36:12 Tải xuống
Chapter 99 23-01-2019 11:36:10 Tải xuống
Chapter 100 23-01-2019 11:36:12 Tải xuống
Chapter 101: - Thể hiện thành ý 23-01-2019 11:36:16 Tải xuống
Chapter 102 23-01-2019 11:36:18 Tải xuống
Chapter 103 23-01-2019 11:36:22 Tải xuống
Chapter 104: - Vết thương và sự bất tài 24-01-2019 08:55:00 Tải xuống
Chapter 105 25-01-2019 15:58:07 Tải xuống
Chapter 106 27-01-2019 06:52:05 Tải xuống
Chapter 107 30-01-2019 13:24:06 Tải xuống
Chapter 108: - Anh Độ? 30-01-2019 13:34:41 Tải xuống
Chapter 109: - Giải thích và quên 30-01-2019 13:34:48 Tải xuống
Chapter 110: - Liên Hợp Truy Nã 19-02-2019 21:01:43 Tải xuống
Chapter 111: - Xuất phát 03-06-2019 19:24:30 Tải xuống
Chapter 112: - Tôi không cần 03-06-2019 19:24:33 Tải xuống
Chapter 113: - Sâu Cát 05-06-2019 15:00:09 Tải xuống
Chapter 114 05-06-2019 15:36:10 Tải xuống
Chapter 115: - Giao chiến 06-06-2019 14:54:08 Tải xuống
Chapter 116 06-06-2019 16:00:12 Tải xuống
Chapter 117 07-06-2019 17:42:09 Tải xuống
Chapter 118 07-06-2019 17:42:12 Tải xuống
Chapter 119 08-06-2019 19:36:15 Tải xuống
Chapter 120 09-06-2019 15:24:45 Tải xuống
Chapter 121: - Giết nhau 10-06-2019 13:38:49 Tải xuống
Chapter 122: - Bị thương 11-06-2019 15:06:08 Tải xuống
Chapter 123: - Chính giữa! 12-06-2019 16:00:13 Tải xuống
Chapter 124 16-06-2019 03:09:38 Tải xuống
Chapter 125: - Tìm thấy đảo nổi 14-06-2019 12:36:09 Tải xuống
Chapter 126: - Bao vây tấn công 15-06-2019 11:24:32 Tải xuống
Chapter 127 16-06-2019 13:48:09 Tải xuống
Chapter 128 17-06-2019 18:18:18 Tải xuống
Chapter 129: - Mất tích 19-06-2019 17:12:13 Tải xuống
Chapter 130 20-06-2019 16:49:17 Tải xuống
Chapter 131: - Thanh Ngư gặp nguy?! 21-06-2019 16:36:11 Tải xuống
Chapter 132 22-06-2019 15:36:09 Tải xuống
Chapter 133: - Hồi ức 23-06-2019 18:06:13 Tải xuống
Chapter 134 24-06-2019 15:24:10 Tải xuống
Chapter 135 25-06-2019 13:18:10 Tải xuống
Chapter 136 26-06-2019 15:24:11 Tải xuống
Chapter 137: - Do dự 27-06-2019 14:48:10 Tải xuống
Chapter 138: - Kết cục 30-06-2019 14:48:27 Tải xuống
Chapter 139 01-07-2019 16:12:06 Tải xuống
Chapter 140: - Thành công 02-07-2019 16:00:21 Tải xuống
Chapter 141 03-07-2019 15:06:12 Tải xuống
Chapter 142: - Chém giết lẫn nhau 04-07-2019 16:00:15 Tải xuống
Chapter 143 05-07-2019 16:18:16 Tải xuống
Chapter 144: - Tạm biệt Thanh Ngư 06-07-2019 13:24:09 Tải xuống
Chapter 145 07-07-2019 17:30:18 Tải xuống
Chapter 146 07-07-2019 17:30:22 Tải xuống
Chapter 147 09-07-2019 12:30:13 Tải xuống
Chapter 148: - Cậu không có tư cách 10-07-2019 13:18:33 Tải xuống
Chapter 149 12-07-2019 13:26:45 Tải xuống
Chapter 150 14-07-2019 10:42:06 Tải xuống
Chapter 151: - Giải quyết hòa bình 16-07-2019 11:30:09 Tải xuống
Chapter 152 20-07-2019 22:38:08 Tải xuống
Chapter 153: - Bỏ trốn 21-07-2019 13:24:10 Tải xuống
Chapter 154 25-07-2019 00:15:54 Tải xuống
Chapter 155 26-07-2019 13:01:50 Tải xuống
Chapter 156 26-07-2019 14:00:13 Tải xuống
Chapter 157: - Để tao đối phó với gã 28-07-2019 13:36:08 Tải xuống
Chapter 158 30-07-2019 11:42:29 Tải xuống
Chapter 159: - Đánh bất ngờ 01-08-2019 11:24:20 Tải xuống
Chapter 160 03-08-2019 10:18:13 Tải xuống
Chapter 161 07-08-2019 16:12:16 Tải xuống
Chapter 162 07-08-2019 16:12:19 Tải xuống
Chapter 163 09-08-2019 12:12:14 Tải xuống
Chapter 164 11-08-2019 13:06:08 Tải xuống
Chapter 165: - Thuộc Tính Sau Này 12-08-2019 10:42:49 Tải xuống
Chapter 166 14-08-2019 11:36:12 Tải xuống
Chapter 167 16-08-2019 05:42:11 Tải xuống
Chapter 168 18-08-2019 08:36:17 Tải xuống
Chapter 169 20-08-2019 00:18:18 Tải xuống
Chapter 170: - Đã hết thời gian 22-08-2019 00:06:13 Tải xuống
Chapter 171 24-08-2019 00:06:10 Tải xuống
Chapter 172 26-08-2019 00:12:10 Tải xuống
Chapter 173 28-08-2019 00:06:14 Tải xuống
Chapter 174: - Sa Thành đại loạn 30-08-2019 10:36:09 Tải xuống
Chapter 175: - Năm tháng không buông tha một ai 01-09-2019 00:12:13 Tải xuống
Chapter 176 03-09-2019 09:38:01 Tải xuống
Chapter 177: - Nhân vật chính thu hoạch 07-09-2019 17:30:13 Tải xuống
Chapter 178: - thành chủ tầm 12-02-2020 18:20:13 Tải xuống
Chapter 179: - chân tướng bị phơi bày 12-02-2020 18:41:33 Tải xuống
Chapter 180: - tầm thiên độ của quá khứ 12-02-2020 17:56:37 Tải xuống
Chapter 186: - buông tay 17-02-2020 14:13:10 Tải xuống
Chapter 187 19-03-2020 20:16:13 Tải xuống
Chapter 188 26-03-2020 19:48:42 Tải xuống
Chapter 189 27-03-2020 20:59:15 Tải xuống
Chapter 190 29-03-2020 22:57:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh