Thủ Mộ Bút Ký

Tác giả: Tiểu Na
Thể loại: Horror , Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thời Nam Tống, triều đình đàn áp các hoạt động đạo mộ của nhân dân, các Thế Gia vì thế mà điêu linh. Đại Thái Sư triều đình vì thực hiện dã tâm của mình, thành lập đội binh đạo mộ, thật ra là binh đoàn riêng của mình. Đón xem sớm tại Comicvn.net
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 80 01-04-2019 15:38:51 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 22:19:42 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 22:19:41 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 22:19:40 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 22:19:39 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Xác chết đáng ngờ 29-11-2018 22:18:23 Tải xuống
Chapter 2: Nghi án 29-11-2018 22:18:24 Tải xuống
Chapter 3: Xác sống 29-11-2018 22:18:25 Tải xuống
Chapter 4: Cửu Dao 29-11-2018 22:18:26 Tải xuống
Chapter 5: Thám mộ 29-11-2018 22:18:27 Tải xuống
Chapter 6: Cơ quan 29-11-2018 22:18:27 Tải xuống
Chapter 7: Huyết Án 29-11-2018 22:18:29 Tải xuống
Chapter 8: Trùng sinh 29-11-2018 22:18:30 Tải xuống
Chapter 9: Bắt giữ 24-11-2022 13:12:18 Tải xuống
Chapter 10: Thái Sư 29-11-2018 22:18:32 Tải xuống
Chapter 11 24-11-2022 13:14:12 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:18:34 Tải xuống
Chapter 13: Khốn cảnh 29-11-2018 22:18:35 Tải xuống
Chapter 14: Ứng thí 29-11-2018 22:18:36 Tải xuống
Chapter 15: Gặp lại 29-11-2018 22:18:37 Tải xuống
Chapter 16: Gặp nửa đêm 29-11-2018 22:18:38 Tải xuống
Chapter 17: Thực vi thiên 1 29-11-2018 22:18:39 Tải xuống
Chapter 18: Thực vi thiên 2 29-11-2018 22:18:41 Tải xuống
Chapter 19: Thí luyện 29-11-2018 22:18:41 Tải xuống
Chapter 20: Thí luyện 2 29-11-2018 22:18:42 Tải xuống
Chapter 21: Huyễn cảnh 1 29-11-2018 22:18:43 Tải xuống
Chapter 22: Huyễn cảnh 2 29-11-2018 22:18:44 Tải xuống
Chapter 23: Huyễn cảnh 3 29-11-2018 22:18:45 Tải xuống
Chapter 24: Khốn cảnh 2 29-11-2018 22:18:46 Tải xuống
Chapter 25: Khốn cảnh 3 29-11-2018 22:18:47 Tải xuống
Chapter 26: Mật thất 1 29-11-2018 22:18:48 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 22:18:49 Tải xuống
Chapter 28: Phân đạo 1 29-11-2018 22:18:50 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 22:18:51 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 22:18:52 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 22:18:53 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 22:18:54 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 22:18:55 Tải xuống
Chapter 34: Tín vật 29-11-2018 22:18:56 Tải xuống
Chapter 35: Giấy thi 29-11-2018 22:18:57 Tải xuống
Chapter 36: Quái Tử Tướng 29-11-2018 22:18:58 Tải xuống
Chapter 37: Quái Tử Tướng 29-11-2018 22:18:59 Tải xuống
Chapter 38: Huyết Họa 1 29-11-2018 22:19:00 Tải xuống
Chapter 39: Huyết Họa 2 29-11-2018 22:19:01 Tải xuống
Chapter 40: Huyết Họa 3 29-11-2018 22:19:02 Tải xuống
Chapter 41: Tất lộ 1 29-11-2018 22:19:04 Tải xuống
Chapter 42: Tật Lộ 2 29-11-2018 22:19:04 Tải xuống
Chapter 43: Tật lộ 3 29-11-2018 22:19:05 Tải xuống
Chapter 44: Đao kích 29-11-2018 22:19:06 Tải xuống
Chapter 45: Thích mục 29-11-2018 22:19:07 Tải xuống
Chapter 46: Thiết Tướng Quân 29-11-2018 22:19:09 Tải xuống
Chapter 47: Cơ Quan Ty 29-11-2018 22:19:10 Tải xuống
Chapter 48: Khộng nhận vô dụng 29-11-2018 22:19:11 Tải xuống
Chapter 49: Thiết Y Chúng 29-11-2018 22:19:12 Tải xuống
Chapter 50: Thiết Y Chúng 2 29-11-2018 22:19:13 Tải xuống
Chapter 51: Nhập chức 29-11-2018 22:19:13 Tải xuống
Chapter 52: Tế Điển 1 29-11-2018 22:19:15 Tải xuống
Chapter 53: Tế Điển 2 29-11-2018 22:19:15 Tải xuống
Chapter 54: Tế Điển 3 29-11-2018 22:19:17 Tải xuống
Chapter 55: Thí luyện mộ 29-11-2018 22:19:17 Tải xuống
Chapter 56: Thí luyện mộ 2 29-11-2018 22:19:19 Tải xuống
Chapter 57: Thí Luyện Mộ 3 29-11-2018 22:19:20 Tải xuống
Chapter 58: Huyền Xà Ấn 29-11-2018 22:19:21 Tải xuống
Chapter 59: Huyền Xà Ấn 2 29-11-2018 22:19:22 Tải xuống
Chapter 60: Phủ Thái Sư 29-11-2018 22:19:22 Tải xuống
Chapter 61: Thùng gỗ 29-11-2018 22:19:23 Tải xuống
Chapter 62: Miêu Gia 29-11-2018 22:19:25 Tải xuống
Chapter 63: Xuất kích 29-11-2018 22:19:26 Tải xuống
Chapter 64: Xuất kích 2 29-11-2018 22:19:27 Tải xuống
Chapter 65: U Lâm Trấn 29-11-2018 22:19:28 Tải xuống
Chapter 66: U Lâm Trấn 2 29-11-2018 22:19:29 Tải xuống
Chapter 67: Nhện Ma 29-11-2018 22:19:30 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 22:19:31 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 22:19:32 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 22:19:33 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 22:19:34 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 22:19:35 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 22:19:36 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 22:19:37 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 22:19:38 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 22:19:39 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 22:19:40 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 22:19:41 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 22:19:42 Tải xuống
Chapter 80 01-04-2019 15:38:51 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh