Shinrei Tantei Yakumo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comic , Mystery
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cái mác thám tử gắn cho nhưng ng lun tìm kiếm sự thật, ko tin vào những điều hoang đường và giả tạo. Thế nhưng có bao giờ bạn nghĩ 1 thám tử có thể dùng cái khó tin nhất, hoang đường nhất trở thành công cụ đắc lực để mình đi tìm sự thật. Với con mắt trái màu đỏ dị thường có khả năng nhìn thấy những hồn ma, Yamuko làm được điều đó. Ko trộn lẫn, ko lẫn lộn, vẫn rạch ròi giựa thật và ảo, giữa chính nghĩa và công lý. Yakumo như 1 món ăn mới khá lạ miệng cho bữa tiệc giải trí của các độc giả đam mê trình thám.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 65 30-11-2018 12:12:34 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 12:12:32 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 12:12:31 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 12:12:30 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 12:12:29 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 12:11:29 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 12:11:30 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 12:11:31 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 12:11:31 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 12:11:33 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 12:11:34 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 12:11:35 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 12:11:35 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 12:11:36 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 12:11:37 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 12:11:38 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 12:11:39 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 12:11:40 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 12:11:42 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 12:11:43 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 12:11:44 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 12:11:44 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 12:11:45 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 12:11:46 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 12:11:47 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 12:11:48 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 12:11:50 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 12:11:50 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 12:11:51 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 12:11:52 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 12:11:54 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 12:11:54 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 12:11:55 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 12:11:57 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 12:11:58 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 12:11:58 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 12:11:59 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 12:12:00 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 12:12:01 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 12:12:03 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 12:12:05 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 12:12:06 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 12:12:07 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 12:12:08 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 12:12:09 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 12:12:10 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 12:12:11 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 12:12:12 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 12:12:13 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 12:12:14 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 12:12:15 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 12:12:16 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 12:12:17 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 12:12:18 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 12:12:19 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 12:12:20 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 12:12:20 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 12:12:22 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 12:12:23 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 12:12:24 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 12:12:24 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 12:12:26 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 12:12:26 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 12:12:28 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 12:12:29 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 12:12:30 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 12:12:31 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 12:12:32 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 12:12:34 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh