Kure-nai

Tác giả: Yamamoto Yamoto - Katayama Kentarou
Thể loại: Action , Manga , Martial Arts , School Life
Lần cập nhật cuối: 14-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chàng trai 16 tuổi Shintarou Kurenai với công việc của một hòa giải viên...
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-09-2021 21:04:28 Tải xuống
Chapter 1.5 13-09-2021 21:23:59 Tải xuống
Chapter 2 13-09-2021 21:03:53 Tải xuống
Chapter 3 13-09-2021 21:03:43 Tải xuống
Chapter 4 13-09-2021 21:03:42 Tải xuống
Chapter 5 13-09-2021 21:03:33 Tải xuống
Chapter 6 13-09-2021 21:03:33 Tải xuống
Chapter 7 13-09-2021 21:03:22 Tải xuống
Chapter 8 13-09-2021 21:03:23 Tải xuống
Chapter 9 13-09-2021 21:23:43 Tải xuống
Chapter 10 13-09-2021 21:02:32 Tải xuống
Chapter 11 13-09-2021 21:02:32 Tải xuống
Chapter 11.5 13-09-2021 21:02:22 Tải xuống
Chapter 12 13-09-2021 21:02:14 Tải xuống
Chapter 13 13-09-2021 21:01:58 Tải xuống
Chapter 14 13-09-2021 21:01:25 Tải xuống
Chapter 15 13-09-2021 21:01:16 Tải xuống
Chapter 16 13-09-2021 21:55:08 Tải xuống
Chapter 17 13-09-2021 21:23:35 Tải xuống
Chapter 17.5: - Ngoại truyện 13-09-2021 21:01:08 Tải xuống
Chapter 18 13-09-2021 21:01:02 Tải xuống
Chapter 19 13-09-2021 21:01:02 Tải xuống
Chapter 20 13-09-2021 21:00:47 Tải xuống
Chapter 21 13-09-2021 21:00:37 Tải xuống
Chapter 22: - Bạn bè 13-09-2021 21:00:37 Tải xuống
Chapter 23.5: - Ngoại truyện 13-09-2021 21:00:11 Tải xuống
Chapter 23: - Điềm dữ 13-09-2021 21:00:26 Tải xuống
Chapter 24: - Anh hai 13-09-2021 21:10:27 Tải xuống
Chapter 25 13-09-2021 20:56:04 Tải xuống
Chapter 26: - Nhân dạng 13-09-2021 20:56:01 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 15:33:29 Tải xuống
Chapter 27: - Tù nhân 13-09-2021 20:55:41 Tải xuống
Chapter 28.5: - Ngoại truyện 04-10-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 28: - Giống-khác-Murasaki (mới) 13-09-2021 20:55:26 Tải xuống
Chapter 29: - Akama Seki 04-10-2021 15:30:03 Tải xuống
Chapter 30: - Vài ngày sau 23-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 31: - Hoshigami Zena 14-11-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 32: - Kẻ xúi giục 14-11-2021 14:20:17 Tải xuống
Chapter 33: - Trò chơi 14-11-2021 14:20:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh