Chihayafuru

Tác giả: Woo Eunji - Suetsugu Yuki - Hong Sungkyung
Thể loại: Sports , Slice of Life , School Life , Josei , Drama
Lần cập nhật cuối: 20-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Karuta (かるた) là một trò chơi thẻ bài truyền thống của Nhật Bản.Cậu bạn mới chuyển tới - Arata - đã chơi Karuta theo cách mà Chihaya chưa từng thấy. Trong giải đấu Karuta thường niên của trường, sau khi thay Arata đấu với Taichi, cô bé đã phát hiện ra niềm đam mê của mình dành cho Karuta. Và giờ, thế chỗ cho ước mơ được thấy người chị gái trở thành người mẫu số 1 Nhật Bản của Chihaya, là khát vọng được trở thành Nữ Hoàng Karuta số 1 thế giới.Bởi người đó đã nói rằng, “Ước mơ, là thứ phải tự mình nỗ lực để đạt được”.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 178 22-09-2020 12:31:09 Tải xuống
Chapter 177 15-05-2020 11:18:55 Tải xuống
Chapter 176 24-12-2018 05:36:33 Tải xuống
Chapter 175 29-11-2018 22:37:06 Tải xuống
Chapter 174 29-11-2018 22:37:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 22:34:09 Tải xuống
Chapter 1.1 29-11-2018 22:34:10 Tải xuống
Chapter 1.2 29-11-2018 22:34:10 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:34:11 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 22:34:12 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:34:13 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:34:14 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 22:34:15 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 22:34:16 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 22:34:17 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 22:34:18 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 22:34:19 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 22:34:20 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:34:21 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 22:34:22 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 22:34:23 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 22:34:24 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:34:25 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:34:26 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:34:27 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 22:34:28 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 22:34:28 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 22:34:30 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 22:34:31 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 22:34:32 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 22:34:33 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 22:34:34 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 22:34:36 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 22:34:37 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 22:34:38 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 22:34:38 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 22:34:39 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 22:34:39 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 22:34:41 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 22:34:42 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 22:34:43 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 22:34:44 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 22:34:45 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 22:34:46 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 22:34:48 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 22:34:48 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 22:34:49 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 22:34:50 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 22:34:51 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 22:34:52 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 22:34:53 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 22:34:54 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 22:34:55 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 22:34:56 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 22:34:57 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 22:34:58 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 22:34:59 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 22:35:00 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 22:35:01 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 22:35:02 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 22:35:05 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 22:35:05 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 22:35:06 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 22:35:07 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 22:35:07 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 22:35:08 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 22:35:08 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 22:35:10 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 22:35:11 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 22:35:13 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 22:35:14 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 22:35:14 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 22:35:16 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 22:35:15 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 22:35:17 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 22:35:19 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 22:35:19 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 22:35:21 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 22:35:21 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 22:35:22 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 22:35:23 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 22:35:24 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 22:35:25 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 22:35:26 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 22:35:28 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 22:35:28 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 22:35:28 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 22:35:30 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 22:35:31 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 22:35:33 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 22:35:33 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 22:35:34 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 22:35:35 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 22:35:36 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 22:35:38 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 22:35:39 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 22:35:38 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 22:35:40 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 22:35:41 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 22:35:42 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 22:35:44 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 22:35:44 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 22:35:45 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 22:35:46 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 22:35:47 Tải xuống
Chapter 99 29-11-2018 22:35:48 Tải xuống
Chapter 100 29-11-2018 22:35:50 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 22:35:50 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 22:35:51 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 22:35:52 Tải xuống
Chapter 104 29-11-2018 22:35:53 Tải xuống
Chapter 105 29-11-2018 22:35:54 Tải xuống
Chapter 106 29-11-2018 22:35:55 Tải xuống
Chapter 107 29-11-2018 22:35:57 Tải xuống
Chapter 108 29-11-2018 22:35:57 Tải xuống
Chapter 109 29-11-2018 22:35:57 Tải xuống
Chapter 110 29-11-2018 22:35:58 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 22:35:59 Tải xuống
Chapter 112 29-11-2018 22:36:01 Tải xuống
Chapter 113 29-11-2018 22:36:03 Tải xuống
Chapter 114 29-11-2018 22:36:05 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 22:36:05 Tải xuống
Chapter 116 29-11-2018 22:36:07 Tải xuống
Chapter 117 29-11-2018 22:36:08 Tải xuống
Chapter 118 29-11-2018 22:36:09 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 22:36:10 Tải xuống
Chapter 120 29-11-2018 22:36:11 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 22:36:11 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 22:36:13 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 22:36:14 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 22:36:14 Tải xuống
Chapter 125 29-11-2018 22:36:15 Tải xuống
Chapter 126 29-11-2018 22:36:16 Tải xuống
Chapter 127 29-11-2018 22:36:18 Tải xuống
Chapter 128 29-11-2018 22:36:19 Tải xuống
Chapter 129 29-11-2018 22:36:19 Tải xuống
Chapter 130 29-11-2018 22:36:21 Tải xuống
Chapter 131 29-11-2018 22:36:21 Tải xuống
Chapter 132 29-11-2018 22:36:23 Tải xuống
Chapter 133 29-11-2018 22:36:24 Tải xuống
Chapter 134 29-11-2018 22:36:24 Tải xuống
Chapter 135 29-11-2018 22:36:26 Tải xuống
Chapter 136 29-11-2018 22:36:27 Tải xuống
Chapter 137 29-11-2018 22:36:28 Tải xuống
Chapter 138 29-11-2018 22:36:29 Tải xuống
Chapter 139 29-11-2018 22:36:29 Tải xuống
Chapter 140 29-11-2018 22:36:30 Tải xuống
Chapter 141 29-11-2018 22:36:31 Tải xuống
Chapter 142 29-11-2018 22:36:32 Tải xuống
Chapter 143 29-11-2018 22:36:34 Tải xuống
Chapter 144 29-11-2018 22:36:35 Tải xuống
Chapter 145 29-11-2018 22:36:35 Tải xuống
Chapter 146 29-11-2018 22:36:36 Tải xuống
Chapter 147 29-11-2018 22:36:37 Tải xuống
Chapter 148 29-11-2018 22:36:39 Tải xuống
Chapter 149 29-11-2018 22:36:40 Tải xuống
Chapter 150 29-11-2018 22:36:40 Tải xuống
Chapter 151 29-11-2018 22:36:41 Tải xuống
Chapter 152 29-11-2018 22:36:42 Tải xuống
Chapter 153 29-11-2018 22:36:44 Tải xuống
Chapter 154 29-11-2018 22:36:45 Tải xuống
Chapter 155 29-11-2018 22:36:46 Tải xuống
Chapter 156 29-11-2018 22:36:47 Tải xuống
Chapter 157 29-11-2018 22:36:47 Tải xuống
Chapter 158 29-11-2018 22:36:48 Tải xuống
Chapter 159 29-11-2018 22:36:49 Tải xuống
Chapter 160 29-11-2018 22:36:50 Tải xuống
Chapter 161 29-11-2018 22:36:51 Tải xuống
Chapter 162 29-11-2018 22:36:52 Tải xuống
Chapter 163 29-11-2018 22:36:54 Tải xuống
Chapter 164 29-11-2018 22:36:55 Tải xuống
Chapter 165 29-11-2018 22:36:55 Tải xuống
Chapter 166 29-11-2018 22:36:56 Tải xuống
Chapter 167 29-11-2018 22:36:57 Tải xuống
Chapter 168 29-11-2018 22:36:58 Tải xuống
Chapter 169 29-11-2018 22:37:00 Tải xuống
Chapter 170 29-11-2018 22:37:00 Tải xuống
Chapter 171 29-11-2018 22:37:01 Tải xuống
Chapter 172 29-11-2018 22:37:04 Tải xuống
Chapter 173 29-11-2018 22:37:04 Tải xuống
Chapter 174 29-11-2018 22:37:05 Tải xuống
Chapter 175 29-11-2018 22:37:06 Tải xuống
Chapter 176 24-12-2018 05:36:33 Tải xuống
Chapter 177 15-05-2020 11:18:55 Tải xuống
Chapter 178 22-09-2020 12:31:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh