Usotsuki Paradox

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manga
Lần cập nhật cuối: 27-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện về mối quan hệ kỳ lạ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ: "trên giới hạn là một người bạn, nhưng ko thật sự là người tình". Có thể hiểu theo cách khác là: một cô nàng dễ thương hay chọc ghẹo bạn, nhưng bạn không được "quan hệ" với cô ấy, đặt mình vào tình huống đó thì bạn có thể hiểu hơn về bộ manga này. Thôi không lan man nữa, đọc truyện thôi nào ^^~
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 73 27-03-2022 12:10:05 Tải xuống
Chapter 72 25-03-2022 13:30:15 Tải xuống
Chapter 71 22-03-2022 15:20:02 Tải xuống
Chapter 70 19-03-2022 03:00:08 Tải xuống
Chapter 69 18-03-2022 06:30:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 1 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 2 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 3 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 4 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 5 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 6 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 7 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 8 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 9 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 10 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 11 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 12 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 13 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 14 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 14.2 01-12-2018 08:42:21 Tải xuống
Chapter 15 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 16 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 17 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 18 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 19 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 20 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 21 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 21.2 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 21.5 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 22 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 23 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 24 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 25 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 26 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 27 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 28 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 29 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 29.5 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 30 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 31 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 32 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 33 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 34 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 35 10-03-2022 16:10:15 Tải xuống
Chapter 36 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 37 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 38 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 39 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 40 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 41 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 42 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 43 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 44 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 45 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 46 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 47 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 48 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 49 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 50 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 51 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 52 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 53 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 54 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 55 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 56 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 57 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 58 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 59 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 60 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 61 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 63 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 64 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 65 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 66 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 67 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 68 10-03-2022 16:10:16 Tải xuống
Chapter 69 18-03-2022 06:30:09 Tải xuống
Chapter 70 19-03-2022 03:00:08 Tải xuống
Chapter 71 22-03-2022 15:20:02 Tải xuống
Chapter 72 25-03-2022 13:30:15 Tải xuống
Chapter 73 27-03-2022 12:10:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh