Sayonara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei

Tác giả: ICHIMARU Kisuke - NAGASHIMA Hiroaki
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Harem , Manga , Romance , Shounen , Chuyển Sinh ,
Lần cập nhật cuối: 31-03-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện kể về một Cổ Long sống từ rất lâu, thế nhưng vì 1 lý do nào đó các hiệp sĩ viện cớ bảo vệ loài người đã tiêu diệt con rồng đó, trước khi chết nó nhắn nhủ với loài người, và cuối cùng chuyển sinh thành chính loài người. Hãy đón xem sự bá đạo của Cổ Long chuyển sinh thành con người ra sao nhé!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 57 02-04-2021 06:31:17 Tải xuống
Chapter 56 10-03-2021 11:06:03 Tải xuống
Chapter 55 25-02-2021 13:38:48 Tải xuống
Chapter 54 08-02-2021 08:36:32 Tải xuống
Chapter 53 15-12-2020 20:00:17 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 31-12-2020 20:42:13 Tải xuống
Chapter 1 05-06-2019 22:04:42 Tải xuống
Chapter 2 06-09-2019 20:44:47 Tải xuống
Chapter 3 06-09-2019 20:44:58 Tải xuống
Chapter 4 07-04-2019 22:33:04 Tải xuống
Chapter 5 06-09-2019 20:51:58 Tải xuống
Chapter 6 04-03-2019 11:10:35 Tải xuống
Chapter 6: Chap 5 12-03-2020 01:08:14 Tải xuống
Chapter 7 03-03-2019 23:24:29 Tải xuống
Chapter 8 06-03-2019 08:04:29 Tải xuống
Chapter 9 06-03-2019 09:04:44 Tải xuống
Chapter 10 05-03-2019 01:02:17 Tải xuống
Chapter 11 06-03-2019 09:04:47 Tải xuống
Chapter 12 06-03-2019 08:04:26 Tải xuống
Chapter 13 06-03-2019 06:05:05 Tải xuống
Chapter 14 04-03-2019 11:00:36 Tải xuống
Chapter 15 06-03-2019 09:04:41 Tải xuống
Chapter 16 06-03-2019 08:04:35 Tải xuống
Chapter 17 06-03-2019 09:04:50 Tải xuống
Chapter 18 06-03-2019 09:04:53 Tải xuống
Chapter 19 06-03-2019 04:05:23 Tải xuống
Chapter 20 06-03-2019 09:04:56 Tải xuống
Chapter 21 06-03-2019 08:04:38 Tải xuống
Chapter 22 06-03-2019 05:04:53 Tải xuống
Chapter 23 06-03-2019 08:04:41 Tải xuống
Chapter 24 06-03-2019 07:04:32 Tải xuống
Chapter 25 04-03-2019 06:00:12 Tải xuống
Chapter 26 03-03-2019 23:25:27 Tải xuống
Chapter 27 06-03-2019 09:04:35 Tải xuống
Chapter 28 04-03-2019 12:05:53 Tải xuống
Chapter 29 04-03-2019 11:10:48 Tải xuống
Chapter 30 04-03-2019 10:00:26 Tải xuống
Chapter 31 06-03-2019 07:04:29 Tải xuống
Chapter 32 04-03-2019 16:02:17 Tải xuống
Chapter 33 06-03-2019 09:04:38 Tải xuống
Chapter 34 12-04-2019 08:48:51 Tải xuống
Chapter 35 08-04-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 36 02-05-2019 20:36:10 Tải xuống
Chapter 37 28-05-2019 17:10:26 Tải xuống
Chapter 38 10-07-2019 19:00:08 Tải xuống
Chapter 39 20-07-2019 22:40:30 Tải xuống
Chapter 40 02-08-2019 19:36:18 Tải xuống
Chapter 41 08-10-2019 23:07:08 Tải xuống
Chapter 42 03-11-2019 04:13:26 Tải xuống
Chapter 43 15-11-2019 09:07:59 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2020 00:29:18 Tải xuống
Chapter 45 18-02-2020 00:24:24 Tải xuống
Chapter 46 12-03-2020 00:13:31 Tải xuống
Chapter 47 24-05-2020 00:39:08 Tải xuống
Chapter 48 16-07-2020 02:52:43 Tải xuống
Chapter 49 16-07-2020 02:51:38 Tải xuống
Chapter 50 28-09-2020 21:12:41 Tải xuống
Chapter 51 14-10-2020 09:48:10 Tải xuống
Chapter 52 16-11-2020 22:00:13 Tải xuống
Chapter 53 15-12-2020 20:00:17 Tải xuống
Chapter 54 08-02-2021 08:36:32 Tải xuống
Chapter 55 25-02-2021 13:38:48 Tải xuống
Chapter 56 10-03-2021 11:06:03 Tải xuống
Chapter 57 02-04-2021 06:31:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh