Uratarou

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Historical , Shounen
Lần cập nhật cuối: 19-04-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Minamoto của Phương đông - Taira của phương tây - Nguyên binh Họp chiến, cả 2 gia tộc lớn và hùng mạnh nhất bấy giờ tranh giành địa vị và cuối cùng gia tộc Minamoto đã giành thắng lợi, đầy lùi gia tộc taira Một sinh mệnh mới được ra đời, Sinh mệnh mang trong mình dòng máu của gia tộc Taira, Chiyo Taira - Cô bé sẽ sống như thế nào khi tất cả mọi thứ đều thuộc về gia tộc minamoto và cả một quốc gia đang truy lùng cô? Cùng đón xem cuộc phiêu lưu của Chiyo Taira trong bộ Uratarou!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 54 19-04-2021 20:00:08 Tải xuống
Chapter 53 19-04-2021 20:00:08 Tải xuống
Chapter 52 19-04-2021 20:00:08 Tải xuống
Chapter 51 19-04-2021 20:00:03 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 14:04:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-11-2018 14:03:17 Tải xuống
Chapter 1 30-11-2018 14:03:20 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 14:03:20 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 14:03:21 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 14:03:21 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 14:03:21 Tải xuống
Chapter 5.5 30-11-2018 14:03:23 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 14:03:24 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 14:03:25 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 14:03:26 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 14:03:27 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 14:03:28 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 14:03:29 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 14:03:30 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 14:03:31 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 14:03:32 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 14:03:33 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 14:03:35 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 14:03:35 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 14:03:36 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 14:03:37 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 14:03:38 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 14:03:39 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 14:03:40 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 14:03:41 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 14:03:42 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 14:03:43 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 14:03:44 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 14:03:45 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 14:03:46 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 14:03:47 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 14:03:48 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 14:03:49 Tải xuống
Chapter 31.5 30-11-2018 14:03:50 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 14:03:51 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 14:03:52 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 14:03:53 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 14:03:54 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 14:03:55 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 14:03:56 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 14:03:57 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 14:03:58 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 14:03:59 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 14:04:00 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 14:04:01 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 14:04:02 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 14:04:05 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 14:04:05 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 14:04:06 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 14:04:08 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 14:04:08 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 14:04:09 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 14:04:10 Tải xuống
Chapter 51 19-04-2021 20:00:03 Tải xuống
Chapter 52 19-04-2021 20:00:08 Tải xuống
Chapter 53 19-04-2021 20:00:08 Tải xuống
Chapter 54 19-04-2021 20:00:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh