The Promised Neverland

Tác giả: Kaiu Shirai - Posuka Demizu
Thể loại: Drama , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 22-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 175 22-04-2020 08:53:39 Tải xuống
Chapter 174 13-04-2020 15:23:45 Tải xuống
Chapter 173: Raw 1/4 13-04-2020 17:27:41 Tải xuống
Chapter 172 13-04-2020 17:28:02 Tải xuống
Chapter 171 13-04-2020 17:28:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 13-04-2020 19:45:13 Tải xuống
Chapter 2 13-04-2020 19:33:40 Tải xuống
Chapter 3 13-04-2020 19:43:39 Tải xuống
Chapter 4 13-04-2020 19:43:11 Tải xuống
Chapter 5 13-04-2020 19:32:07 Tải xuống
Chapter 6 13-04-2020 19:31:12 Tải xuống
Chapter 7 13-04-2020 19:41:14 Tải xuống
Chapter 8 13-04-2020 19:29:39 Tải xuống
Chapter 9 13-04-2020 19:29:10 Tải xuống
Chapter 10 13-04-2020 19:28:39 Tải xuống
Chapter 11 13-04-2020 19:38:03 Tải xuống
Chapter 12 13-04-2020 19:35:10 Tải xuống
Chapter 13 13-04-2020 19:24:09 Tải xuống
Chapter 14 13-04-2020 19:24:00 Tải xuống
Chapter 15 13-04-2020 19:33:09 Tải xuống
Chapter 16 13-04-2020 19:22:09 Tải xuống
Chapter 17 13-04-2020 19:21:45 Tải xuống
Chapter 18 13-04-2020 19:21:09 Tải xuống
Chapter 19 13-04-2020 19:20:38 Tải xuống
Chapter 19.5 13-04-2020 19:20:08 Tải xuống
Chapter 20 13-04-2020 19:30:11 Tải xuống
Chapter 20.5 13-04-2020 19:18:37 Tải xuống
Chapter 21 13-04-2020 19:18:10 Tải xuống
Chapter 21.5 13-04-2020 19:28:07 Tải xuống
Chapter 22 13-04-2020 19:36:37 Tải xuống
Chapter 23 13-04-2020 19:13:39 Tải xuống
Chapter 24 13-04-2020 19:13:10 Tải xuống
Chapter 25 13-04-2020 19:23:09 Tải xuống
Chapter 26 13-04-2020 19:12:10 Tải xuống
Chapter 26.5 13-04-2020 19:11:38 Tải xuống
Chapter 27 13-04-2020 19:11:09 Tải xuống
Chapter 28 13-04-2020 19:10:38 Tải xuống
Chapter 29 13-04-2020 19:10:08 Tải xuống
Chapter 30 13-04-2020 19:09:41 Tải xuống
Chapter 31 13-04-2020 19:09:10 Tải xuống
Chapter 32 13-04-2020 19:08:41 Tải xuống
Chapter 33 13-04-2020 19:19:09 Tải xuống
Chapter 34 13-04-2020 19:07:43 Tải xuống
Chapter 35 13-04-2020 19:06:42 Tải xuống
Chapter 35.5 13-04-2020 19:17:15 Tải xuống
Chapter 36 13-04-2020 19:27:38 Tải xuống
Chapter 36.5 13-04-2020 19:04:38 Tải xuống
Chapter 37 13-04-2020 19:37:08 Tải xuống
Chapter 38 13-04-2020 19:02:48 Tải xuống
Chapter 39 13-04-2020 19:02:09 Tải xuống
Chapter 40 13-04-2020 19:00:40 Tải xuống
Chapter 41 13-04-2020 19:00:10 Tải xuống
Chapter 42 13-04-2020 18:59:41 Tải xuống
Chapter 43 13-04-2020 18:59:09 Tải xuống
Chapter 44 13-04-2020 18:58:38 Tải xuống
Chapter 45 13-04-2020 18:57:40 Tải xuống
Chapter 46 13-04-2020 18:57:10 Tải xuống
Chapter 47 13-04-2020 18:56:42 Tải xuống
Chapter 48 13-04-2020 19:07:23 Tải xuống
Chapter 49 13-04-2020 18:55:42 Tải xuống
Chapter 50 13-04-2020 18:54:39 Tải xuống
Chapter 51 13-04-2020 18:54:09 Tải xuống
Chapter 52 13-04-2020 18:53:40 Tải xuống
Chapter 53: B06-32 – Phần 3 13-04-2020 18:53:11 Tải xuống
Chapter 54: B06-32 – Phần 4 13-04-2020 19:03:37 Tải xuống
Chapter 55: B06-32 – Phần 5 13-04-2020 18:51:38 Tải xuống
Chapter 56: Thoải Thuận (1) 13-04-2020 18:51:08 Tải xuống
Chapter 57 13-04-2020 19:01:44 Tải xuống
Chapter 58: Quyết định 13-04-2020 19:01:11 Tải xuống
Chapter 59: Lựa Chọn Khôn Ngoan 13-04-2020 18:50:04 Tải xuống
Chapter 60 13-04-2020 18:49:07 Tải xuống
Chapter 61 13-04-2020 18:48:38 Tải xuống
Chapter 62 13-04-2020 18:47:38 Tải xuống
Chapter 63 13-04-2020 18:58:10 Tải xuống
Chapter 64 13-04-2020 18:46:38 Tải xuống
Chapter 65 13-04-2020 18:46:09 Tải xuống
Chapter 66 13-04-2020 18:45:39 Tải xuống
Chapter 67 13-04-2020 18:45:10 Tải xuống
Chapter 68 13-04-2020 18:43:38 Tải xuống
Chapter 69 13-04-2020 18:43:09 Tải xuống
Chapter 70 13-04-2020 18:42:38 Tải xuống
Chapter 71 13-04-2020 18:42:08 Tải xuống
Chapter 72 13-04-2020 18:40:40 Tải xuống
Chapter 73 13-04-2020 18:38:39 Tải xuống
Chapter 74 13-04-2020 18:38:10 Tải xuống
Chapter 75: Cờ lau vững chãi 13-04-2020 18:48:08 Tải xuống
Chapter 76: Bình minh chiến trận 13-04-2020 18:37:07 Tải xuống
Chapter 77 13-04-2020 18:35:01 Tải xuống
Chapter 78 13-04-2020 18:34:08 Tải xuống
Chapter 79 13-04-2020 18:44:38 Tải xuống
Chapter 80 13-04-2020 18:32:39 Tải xuống
Chapter 81 13-04-2020 18:32:10 Tải xuống
Chapter 82 13-04-2020 18:31:43 Tải xuống
Chapter 83 13-04-2020 18:31:08 Tải xuống
Chapter 84 13-04-2020 18:29:39 Tải xuống
Chapter 85 13-04-2020 18:40:10 Tải xuống
Chapter 86 13-04-2020 18:39:40 Tải xuống
Chapter 87 13-04-2020 18:39:08 Tải xuống
Chapter 88 13-04-2020 18:27:41 Tải xuống
Chapter 89 13-04-2020 18:27:10 Tải xuống
Chapter 90 13-04-2020 18:26:40 Tải xuống
Chapter 91 13-04-2020 18:26:12 Tải xuống
Chapter 92 13-04-2020 18:36:39 Tải xuống
Chapter 93 13-04-2020 18:23:38 Tải xuống
Chapter 94 13-04-2020 18:22:44 Tải xuống
Chapter 95 13-04-2020 18:21:38 Tải xuống
Chapter 96 13-04-2020 18:21:11 Tải xuống
Chapter 97 13-04-2020 18:20:55 Tải xuống
Chapter 98 13-04-2020 18:20:10 Tải xuống
Chapter 99 13-04-2020 18:41:37 Tải xuống
Chapter 100 13-04-2020 18:18:45 Tải xuống
Chapter 101 13-04-2020 18:18:16 Tải xuống
Chapter 102 13-04-2020 18:17:39 Tải xuống
Chapter 103 13-04-2020 18:17:12 Tải xuống
Chapter 104 13-04-2020 18:16:39 Tải xuống
Chapter 105 13-04-2020 18:16:25 Tải xuống
Chapter 106 13-04-2020 18:15:53 Tải xuống
Chapter 107 13-04-2020 18:15:24 Tải xuống
Chapter 108 13-04-2020 18:15:38 Tải xuống
Chapter 109 13-04-2020 18:36:11 Tải xuống
Chapter 110 13-04-2020 18:35:40 Tải xuống
Chapter 111 13-04-2020 18:35:10 Tải xuống
Chapter 112 13-04-2020 18:23:14 Tải xuống
Chapter 113 13-04-2020 18:12:19 Tải xuống
Chapter 114 13-04-2020 18:11:50 Tải xuống
Chapter 115 13-04-2020 18:10:52 Tải xuống
Chapter 116 13-04-2020 18:09:38 Tải xuống
Chapter 117 13-04-2020 18:08:39 Tải xuống
Chapter 118 13-04-2020 18:07:40 Tải xuống
Chapter 119 13-04-2020 18:07:09 Tải xuống
Chapter 120 13-04-2020 18:06:39 Tải xuống
Chapter 121 13-04-2020 18:05:37 Tải xuống
Chapter 122 13-04-2020 18:05:11 Tải xuống
Chapter 123 13-04-2020 18:04:55 Tải xuống
Chapter 124 13-04-2020 18:04:09 Tải xuống
Chapter 125 13-04-2020 18:03:38 Tải xuống
Chapter 126 13-04-2020 18:03:11 Tải xuống
Chapter 127 13-04-2020 18:02:40 Tải xuống
Chapter 128 13-04-2020 18:10:12 Tải xuống
Chapter 129 13-04-2020 17:59:09 Tải xuống
Chapter 130 13-04-2020 18:09:11 Tải xuống
Chapter 131 13-04-2020 17:58:10 Tải xuống
Chapter 132 13-04-2020 17:57:39 Tải xuống
Chapter 133 13-04-2020 17:56:41 Tải xuống
Chapter 134 13-04-2020 17:56:08 Tải xuống
Chapter 135 13-04-2020 17:55:39 Tải xuống
Chapter 136 13-04-2020 18:06:09 Tải xuống
Chapter 137 13-04-2020 17:54:38 Tải xuống
Chapter 138 13-04-2020 17:54:10 Tải xuống
Chapter 139 13-04-2020 17:53:38 Tải xuống
Chapter 140 13-04-2020 17:53:10 Tải xuống
Chapter 141 13-04-2020 17:52:39 Tải xuống
Chapter 142 13-04-2020 17:51:40 Tải xuống
Chapter 143 13-04-2020 17:51:10 Tải xuống
Chapter 144 13-04-2020 17:50:38 Tải xuống
Chapter 145 13-04-2020 17:50:11 Tải xuống
Chapter 146 13-04-2020 18:02:09 Tải xuống
Chapter 147 13-04-2020 17:49:09 Tải xuống
Chapter 148 13-04-2020 17:48:39 Tải xuống
Chapter 149 13-04-2020 17:48:11 Tải xuống
Chapter 150 13-04-2020 17:47:41 Tải xuống
Chapter 151 13-04-2020 17:45:54 Tải xuống
Chapter 152 13-04-2020 17:45:09 Tải xuống
Chapter 153 13-04-2020 17:44:40 Tải xuống
Chapter 154 13-04-2020 17:44:10 Tải xuống
Chapter 155 13-04-2020 17:43:38 Tải xuống
Chapter 156 13-04-2020 17:43:14 Tải xuống
Chapter 157 13-04-2020 17:42:39 Tải xuống
Chapter 158 13-04-2020 17:42:10 Tải xuống
Chapter 159 13-04-2020 17:41:38 Tải xuống
Chapter 160 13-04-2020 17:52:10 Tải xuống
Chapter 161 13-04-2020 17:40:37 Tải xuống
Chapter 162 13-04-2020 17:40:08 Tải xuống
Chapter 163 13-04-2020 17:39:39 Tải xuống
Chapter 164 13-04-2020 17:39:11 Tải xuống
Chapter 165 13-04-2020 17:38:40 Tải xuống
Chapter 166 13-04-2020 17:38:09 Tải xuống
Chapter 167 13-04-2020 17:36:43 Tải xuống
Chapter 168 13-04-2020 17:29:39 Tải xuống
Chapter 169 13-04-2020 17:29:10 Tải xuống
Chapter 170 13-04-2020 17:28:42 Tải xuống
Chapter 171 13-04-2020 17:28:11 Tải xuống
Chapter 172 13-04-2020 17:28:02 Tải xuống
Chapter 173: Raw 1/4 13-04-2020 17:27:41 Tải xuống
Chapter 174 13-04-2020 15:23:45 Tải xuống
Chapter 175 22-04-2020 08:53:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh