Loading...

The Promised Neverland

Tác giả: Kaiu Shirai - Posuka Demizu
Thể loại: Drama , Mystery , Psychological , Shounen , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 22-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 175 22-04-2020 15:53:39 Tải xuống
Chapter 174 13-04-2020 22:23:45 Tải xuống
Chapter 173: Raw 1/4 14-04-2020 00:27:41 Tải xuống
Chapter 172 14-04-2020 00:28:02 Tải xuống
Chapter 171 14-04-2020 00:28:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-04-2020 02:45:13 Tải xuống
Chapter 2 14-04-2020 02:33:40 Tải xuống
Chapter 3 14-04-2020 02:43:39 Tải xuống
Chapter 4 14-04-2020 02:43:11 Tải xuống
Chapter 5 14-04-2020 02:32:07 Tải xuống
Chapter 6 14-04-2020 02:31:12 Tải xuống
Chapter 7 14-04-2020 02:41:14 Tải xuống
Chapter 8 14-04-2020 02:29:39 Tải xuống
Chapter 9 14-04-2020 02:29:10 Tải xuống
Chapter 10 14-04-2020 02:28:39 Tải xuống
Chapter 11 14-04-2020 02:38:03 Tải xuống
Chapter 12 14-04-2020 02:35:10 Tải xuống
Chapter 13 14-04-2020 02:24:09 Tải xuống
Chapter 14 14-04-2020 02:24:00 Tải xuống
Chapter 15 14-04-2020 02:33:09 Tải xuống
Chapter 16 14-04-2020 02:22:09 Tải xuống
Chapter 17 14-04-2020 02:21:45 Tải xuống
Chapter 18 14-04-2020 02:21:09 Tải xuống
Chapter 19 14-04-2020 02:20:38 Tải xuống
Chapter 19.5 14-04-2020 02:20:08 Tải xuống
Chapter 20 14-04-2020 02:30:11 Tải xuống
Chapter 20.5 14-04-2020 02:18:37 Tải xuống
Chapter 21 14-04-2020 02:18:10 Tải xuống
Chapter 21.5 14-04-2020 02:28:07 Tải xuống
Chapter 22 14-04-2020 02:36:37 Tải xuống
Chapter 23 14-04-2020 02:13:39 Tải xuống
Chapter 24 14-04-2020 02:13:10 Tải xuống
Chapter 25 14-04-2020 02:23:09 Tải xuống
Chapter 26 14-04-2020 02:12:10 Tải xuống
Chapter 26.5 14-04-2020 02:11:38 Tải xuống
Chapter 27 14-04-2020 02:11:09 Tải xuống
Chapter 28 14-04-2020 02:10:38 Tải xuống
Chapter 29 14-04-2020 02:10:08 Tải xuống
Chapter 30 14-04-2020 02:09:41 Tải xuống
Chapter 31 14-04-2020 02:09:10 Tải xuống
Chapter 32 14-04-2020 02:08:41 Tải xuống
Chapter 33 14-04-2020 02:19:09 Tải xuống
Chapter 34 14-04-2020 02:07:43 Tải xuống
Chapter 35 14-04-2020 02:06:42 Tải xuống
Chapter 35.5 14-04-2020 02:17:15 Tải xuống
Chapter 36 14-04-2020 02:27:38 Tải xuống
Chapter 36.5 14-04-2020 02:04:38 Tải xuống
Chapter 37 14-04-2020 02:37:08 Tải xuống
Chapter 38 14-04-2020 02:02:48 Tải xuống
Chapter 39 14-04-2020 02:02:09 Tải xuống
Chapter 40 14-04-2020 02:00:40 Tải xuống
Chapter 41 14-04-2020 02:00:10 Tải xuống
Chapter 42 14-04-2020 01:59:41 Tải xuống
Chapter 43 14-04-2020 01:59:09 Tải xuống
Chapter 44 14-04-2020 01:58:38 Tải xuống
Chapter 45 14-04-2020 01:57:40 Tải xuống
Chapter 46 14-04-2020 01:57:10 Tải xuống
Chapter 47 14-04-2020 01:56:42 Tải xuống
Chapter 48 14-04-2020 02:07:23 Tải xuống
Chapter 49 14-04-2020 01:55:42 Tải xuống
Chapter 50 14-04-2020 01:54:39 Tải xuống
Chapter 51 14-04-2020 01:54:09 Tải xuống
Chapter 52 14-04-2020 01:53:40 Tải xuống
Chapter 53: B06-32 – Phần 3 14-04-2020 01:53:11 Tải xuống
Chapter 54: B06-32 – Phần 4 14-04-2020 02:03:37 Tải xuống
Chapter 55: B06-32 – Phần 5 14-04-2020 01:51:38 Tải xuống
Chapter 56: Thoải Thuận (1) 14-04-2020 01:51:08 Tải xuống
Chapter 57 14-04-2020 02:01:44 Tải xuống
Chapter 58: Quyết định 14-04-2020 02:01:11 Tải xuống
Chapter 59: Lựa Chọn Khôn Ngoan 14-04-2020 01:50:04 Tải xuống
Chapter 60 14-04-2020 01:49:07 Tải xuống
Chapter 61 14-04-2020 01:48:38 Tải xuống
Chapter 62 14-04-2020 01:47:38 Tải xuống
Chapter 63 14-04-2020 01:58:10 Tải xuống
Chapter 64 14-04-2020 01:46:38 Tải xuống
Chapter 65 14-04-2020 01:46:09 Tải xuống
Chapter 66 14-04-2020 01:45:39 Tải xuống
Chapter 67 14-04-2020 01:45:10 Tải xuống
Chapter 68 14-04-2020 01:43:38 Tải xuống
Chapter 69 14-04-2020 01:43:09 Tải xuống
Chapter 70 14-04-2020 01:42:38 Tải xuống
Chapter 71 14-04-2020 01:42:08 Tải xuống
Chapter 72 14-04-2020 01:40:40 Tải xuống
Chapter 73 14-04-2020 01:38:39 Tải xuống
Chapter 74 14-04-2020 01:38:10 Tải xuống
Chapter 75: Cờ lau vững chãi 14-04-2020 01:48:08 Tải xuống
Chapter 76: Bình minh chiến trận 14-04-2020 01:37:07 Tải xuống
Chapter 77 14-04-2020 01:35:01 Tải xuống
Chapter 78 14-04-2020 01:34:08 Tải xuống
Chapter 79 14-04-2020 01:44:38 Tải xuống
Chapter 80 14-04-2020 01:32:39 Tải xuống
Chapter 81 14-04-2020 01:32:10 Tải xuống
Chapter 82 14-04-2020 01:31:43 Tải xuống
Chapter 83 14-04-2020 01:31:08 Tải xuống
Chapter 84 14-04-2020 01:29:39 Tải xuống
Chapter 85 14-04-2020 01:40:10 Tải xuống
Chapter 86 14-04-2020 01:39:40 Tải xuống
Chapter 87 14-04-2020 01:39:08 Tải xuống
Chapter 88 14-04-2020 01:27:41 Tải xuống
Chapter 89 14-04-2020 01:27:10 Tải xuống
Chapter 90 14-04-2020 01:26:40 Tải xuống
Chapter 91 14-04-2020 01:26:12 Tải xuống
Chapter 92 14-04-2020 01:36:39 Tải xuống
Chapter 93 14-04-2020 01:23:38 Tải xuống
Chapter 94 14-04-2020 01:22:44 Tải xuống
Chapter 95 14-04-2020 01:21:38 Tải xuống
Chapter 96 14-04-2020 01:21:11 Tải xuống
Chapter 97 14-04-2020 01:20:55 Tải xuống
Chapter 98 14-04-2020 01:20:10 Tải xuống
Chapter 99 14-04-2020 01:41:37 Tải xuống
Chapter 100 14-04-2020 01:18:45 Tải xuống
Chapter 101 14-04-2020 01:18:16 Tải xuống
Chapter 102 14-04-2020 01:17:39 Tải xuống
Chapter 103 14-04-2020 01:17:12 Tải xuống
Chapter 104 14-04-2020 01:16:39 Tải xuống
Chapter 105 14-04-2020 01:16:25 Tải xuống
Chapter 106 14-04-2020 01:15:53 Tải xuống
Chapter 107 14-04-2020 01:15:24 Tải xuống
Chapter 108 14-04-2020 01:15:38 Tải xuống
Chapter 109 14-04-2020 01:36:11 Tải xuống
Chapter 110 14-04-2020 01:35:40 Tải xuống
Chapter 111 14-04-2020 01:35:10 Tải xuống
Chapter 112 14-04-2020 01:23:14 Tải xuống
Chapter 113 14-04-2020 01:12:19 Tải xuống
Chapter 114 14-04-2020 01:11:50 Tải xuống
Chapter 115 14-04-2020 01:10:52 Tải xuống
Chapter 116 14-04-2020 01:09:38 Tải xuống
Chapter 117 14-04-2020 01:08:39 Tải xuống
Chapter 118 14-04-2020 01:07:40 Tải xuống
Chapter 119 14-04-2020 01:07:09 Tải xuống
Chapter 120 14-04-2020 01:06:39 Tải xuống
Chapter 121 14-04-2020 01:05:37 Tải xuống
Chapter 122 14-04-2020 01:05:11 Tải xuống
Chapter 123 14-04-2020 01:04:55 Tải xuống
Chapter 124 14-04-2020 01:04:09 Tải xuống
Chapter 125 14-04-2020 01:03:38 Tải xuống
Chapter 126 14-04-2020 01:03:11 Tải xuống
Chapter 127 14-04-2020 01:02:40 Tải xuống
Chapter 128 14-04-2020 01:10:12 Tải xuống
Chapter 129 14-04-2020 00:59:09 Tải xuống
Chapter 130 14-04-2020 01:09:11 Tải xuống
Chapter 131 14-04-2020 00:58:10 Tải xuống
Chapter 132 14-04-2020 00:57:39 Tải xuống
Chapter 133 14-04-2020 00:56:41 Tải xuống
Chapter 134 14-04-2020 00:56:08 Tải xuống
Chapter 135 14-04-2020 00:55:39 Tải xuống
Chapter 136 14-04-2020 01:06:09 Tải xuống
Chapter 137 14-04-2020 00:54:38 Tải xuống
Chapter 138 14-04-2020 00:54:10 Tải xuống
Chapter 139 14-04-2020 00:53:38 Tải xuống
Chapter 140 14-04-2020 00:53:10 Tải xuống
Chapter 141 14-04-2020 00:52:39 Tải xuống
Chapter 142 14-04-2020 00:51:40 Tải xuống
Chapter 143 14-04-2020 00:51:10 Tải xuống
Chapter 144 14-04-2020 00:50:38 Tải xuống
Chapter 145 14-04-2020 00:50:11 Tải xuống
Chapter 146 14-04-2020 01:02:09 Tải xuống
Chapter 147 14-04-2020 00:49:09 Tải xuống
Chapter 148 14-04-2020 00:48:39 Tải xuống
Chapter 149 14-04-2020 00:48:11 Tải xuống
Chapter 150 14-04-2020 00:47:41 Tải xuống
Chapter 151 14-04-2020 00:45:54 Tải xuống
Chapter 152 14-04-2020 00:45:09 Tải xuống
Chapter 153 14-04-2020 00:44:40 Tải xuống
Chapter 154 14-04-2020 00:44:10 Tải xuống
Chapter 155 14-04-2020 00:43:38 Tải xuống
Chapter 156 14-04-2020 00:43:14 Tải xuống
Chapter 157 14-04-2020 00:42:39 Tải xuống
Chapter 158 14-04-2020 00:42:10 Tải xuống
Chapter 159 14-04-2020 00:41:38 Tải xuống
Chapter 160 14-04-2020 00:52:10 Tải xuống
Chapter 161 14-04-2020 00:40:37 Tải xuống
Chapter 162 14-04-2020 00:40:08 Tải xuống
Chapter 163 14-04-2020 00:39:39 Tải xuống
Chapter 164 14-04-2020 00:39:11 Tải xuống
Chapter 165 14-04-2020 00:38:40 Tải xuống
Chapter 166 14-04-2020 00:38:09 Tải xuống
Chapter 167 14-04-2020 00:36:43 Tải xuống
Chapter 168 14-04-2020 00:29:39 Tải xuống
Chapter 169 14-04-2020 00:29:10 Tải xuống
Chapter 170 14-04-2020 00:28:42 Tải xuống
Chapter 171 14-04-2020 00:28:11 Tải xuống
Chapter 172 14-04-2020 00:28:02 Tải xuống
Chapter 173: Raw 1/4 14-04-2020 00:27:41 Tải xuống
Chapter 174 13-04-2020 22:23:45 Tải xuống
Chapter 175 22-04-2020 15:53:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh