Isekai Shihai No Skill Taker: Zero Kara Hajimeru Dorei Harem

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Harem , Martial Arts
Lần cập nhật cuối: 27-11-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cùng theo chân anh chàng Konoe Yuuto bị triệu hồi đến một thế giới nơi trao đổi nô lệ là hợp pháp, và .... tất nhiên là đi khắp nơi lập Harem bằng skill "Đoạt Kỹ" của mình rồi :))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 55 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống
Chapter 54 26-11-2021 07:00:20 Tải xuống
Chapter 53 19-11-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 52 15-11-2021 16:50:06 Tải xuống
Chapter 51 11-11-2021 13:50:20 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 10-09-2021 14:10:06 Tải xuống
Chapter 2 10-09-2021 14:10:06 Tải xuống
Chapter 3 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 4 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 5 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 6 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 7 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 8 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 9 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 10 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 11 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 12 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 13 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 14 10-09-2021 14:10:07 Tải xuống
Chapter 15 10-09-2021 14:10:21 Tải xuống
Chapter 16 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 17 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 18 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 19 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 20 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 21 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 22 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 23 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 24 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 25 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 26 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 27 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 28 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 29 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 30 10-09-2021 14:10:08 Tải xuống
Chapter 31 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 32 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 33 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 34 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 35 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 36 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 37 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 38 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 39 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 40 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 41 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 42 10-09-2021 14:10:09 Tải xuống
Chapter 43 10-09-2021 14:10:10 Tải xuống
Chapter 44 10-09-2021 14:10:10 Tải xuống
Chapter 45 10-09-2021 14:10:10 Tải xuống
Chapter 46 10-09-2021 14:40:03 Tải xuống
Chapter 47 29-09-2021 16:30:15 Tải xuống
Chapter 48 18-10-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 49 30-10-2021 15:50:11 Tải xuống
Chapter 50 08-11-2021 12:50:13 Tải xuống
Chapter 51 11-11-2021 13:50:20 Tải xuống
Chapter 52 15-11-2021 16:50:06 Tải xuống
Chapter 53 19-11-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 54 26-11-2021 07:00:20 Tải xuống
Chapter 55 27-11-2021 19:00:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh