Loading...

Conan

Tác giả: Gosho Aoyama
Thể loại: Comedy , Drama , Mystery , Romance , School Life , Trinh Thám ,
Lần cập nhật cuối: 20-04-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Mở đầu câu truyện, cậu học sinh trung học 16 tuổi Shinichi Kudo bị biến thành cậu bé Conan Edogawa. Shinichi trong phần đầu của Thám tử lừng danh Conan được miêu tả là một thám tử học đường. Trong một lần đi chơi công viên "Miền Nhiệt đới" với cô bạn từ thuở nhỏ (cũng là bạn gái) Ran Mori , cậu bị dính vào vụ án một hành khách trên Chuyến tàu tốc hành trong công viên, Kishida , bị giết trong một vụ án cắt đầu rùng rợn. Cậu đã làm sáng tỏ vụ án và trên đường về nhà, chứng kiến một vụ làm ăn mờ ám của những người đàn ông mặc toàn đồ đen. Kudo bị phát hiện, bị đánh ngất sau đó những người đàn ông áo đen đã cho cậu uống một thứ thuốc độc chưa qua thử nghiệm là Apotoxin-4869 (APTX4869) với mục đích thủ tiêu cậu. Tuy nhiên chất độc đã không giết chết Kudo. Khi tỉnh lại, cậu bàng hoàng nhận thấy thân thể mình đã bị teo nhỏ trong hình dạng của một cậu học sinh tiểu học....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 1052 20-04-2020 18:30:10 Tải xuống
Chapter 1051 20-04-2020 17:47:10 Tải xuống
Chapter 1050 20-04-2020 18:10:13 Tải xuống
Chapter 1049 20-04-2020 18:01:39 Tải xuống
Chapter 1048 08-03-2020 10:28:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-04-2019 23:41:00 Tải xuống
Chapter 2 26-04-2019 23:54:35 Tải xuống
Chapter 3 07-01-2019 06:48:45 Tải xuống
Chapter 4 07-01-2019 06:48:49 Tải xuống
Chapter 5 07-01-2019 06:48:51 Tải xuống
Chapter 6 07-01-2019 06:48:54 Tải xuống
Chapter 7 07-01-2019 06:48:58 Tải xuống
Chapter 8 07-01-2019 06:49:00 Tải xuống
Chapter 9 07-01-2019 06:49:03 Tải xuống
Chapter 10 07-01-2019 06:49:07 Tải xuống
Chapter 11 07-01-2019 06:49:12 Tải xuống
Chapter 12 07-01-2019 06:49:15 Tải xuống
Chapter 13 07-01-2019 06:49:18 Tải xuống
Chapter 14 07-01-2019 06:49:18 Tải xuống
Chapter 15 07-01-2019 06:49:21 Tải xuống
Chapter 16 07-01-2019 06:49:24 Tải xuống
Chapter 17 07-01-2019 06:49:27 Tải xuống
Chapter 18 07-01-2019 06:49:30 Tải xuống
Chapter 19 07-01-2019 06:49:34 Tải xuống
Chapter 20 07-01-2019 06:49:36 Tải xuống
Chapter 21 07-01-2019 06:49:39 Tải xuống
Chapter 22 07-01-2019 06:49:43 Tải xuống
Chapter 23 07-01-2019 06:49:45 Tải xuống
Chapter 24 07-01-2019 06:49:48 Tải xuống
Chapter 25 07-01-2019 06:49:52 Tải xuống
Chapter 26 07-01-2019 06:49:54 Tải xuống
Chapter 27 07-01-2019 06:49:57 Tải xuống
Chapter 28 07-01-2019 06:50:00 Tải xuống
Chapter 29 07-01-2019 06:50:03 Tải xuống
Chapter 30 07-01-2019 06:50:06 Tải xuống
Chapter 31 07-01-2019 06:50:09 Tải xuống
Chapter 32 07-01-2019 06:50:12 Tải xuống
Chapter 33 07-01-2019 06:50:15 Tải xuống
Chapter 34 07-01-2019 06:50:18 Tải xuống
Chapter 35 07-01-2019 06:50:21 Tải xuống
Chapter 36 07-01-2019 06:50:24 Tải xuống
Chapter 37 07-01-2019 06:50:27 Tải xuống
Chapter 38 07-01-2019 06:50:30 Tải xuống
Chapter 39 07-01-2019 06:50:33 Tải xuống
Chapter 40 07-01-2019 06:50:36 Tải xuống
Chapter 41 07-01-2019 06:50:39 Tải xuống
Chapter 42 07-01-2019 06:50:42 Tải xuống
Chapter 43 07-01-2019 06:50:45 Tải xuống
Chapter 44 07-01-2019 06:50:48 Tải xuống
Chapter 45 07-01-2019 06:50:51 Tải xuống
Chapter 46 07-01-2019 06:50:54 Tải xuống
Chapter 47 07-01-2019 06:50:57 Tải xuống
Chapter 48 07-01-2019 06:51:00 Tải xuống
Chapter 49 07-01-2019 06:51:03 Tải xuống
Chapter 50 07-01-2019 06:51:06 Tải xuống
Chapter 51 07-01-2019 06:51:09 Tải xuống
Chapter 52 07-01-2019 06:51:12 Tải xuống
Chapter 53 07-01-2019 06:51:15 Tải xuống
Chapter 54 07-01-2019 06:51:18 Tải xuống
Chapter 55 07-01-2019 06:51:21 Tải xuống
Chapter 56 07-01-2019 06:51:24 Tải xuống
Chapter 57 07-01-2019 06:51:27 Tải xuống
Chapter 58 07-01-2019 06:51:30 Tải xuống
Chapter 59 07-01-2019 06:51:33 Tải xuống
Chapter 60 07-01-2019 06:51:36 Tải xuống
Chapter 61 07-01-2019 06:51:39 Tải xuống
Chapter 62 07-01-2019 06:51:42 Tải xuống
Chapter 63 07-01-2019 06:51:45 Tải xuống
Chapter 64 07-01-2019 06:51:48 Tải xuống
Chapter 65 07-01-2019 06:51:51 Tải xuống
Chapter 66 07-01-2019 06:51:56 Tải xuống
Chapter 67 07-01-2019 06:51:57 Tải xuống
Chapter 68 07-01-2019 06:52:00 Tải xuống
Chapter 69 07-01-2019 06:52:03 Tải xuống
Chapter 70 07-01-2019 06:52:06 Tải xuống
Chapter 71 07-01-2019 06:52:10 Tải xuống
Chapter 72 07-01-2019 06:52:12 Tải xuống
Chapter 73 07-01-2019 06:52:15 Tải xuống
Chapter 74 07-01-2019 06:52:21 Tải xuống
Chapter 75 07-01-2019 06:52:22 Tải xuống
Chapter 76 07-01-2019 06:52:24 Tải xuống
Chapter 77 07-01-2019 06:52:27 Tải xuống
Chapter 78 07-01-2019 06:52:30 Tải xuống
Chapter 79 07-01-2019 06:52:33 Tải xuống
Chapter 80 07-01-2019 06:52:36 Tải xuống
Chapter 81 07-01-2019 06:52:39 Tải xuống
Chapter 82 07-01-2019 06:52:42 Tải xuống
Chapter 83 07-01-2019 06:52:45 Tải xuống
Chapter 84 07-01-2019 06:52:48 Tải xuống
Chapter 85 07-01-2019 06:52:51 Tải xuống
Chapter 86 07-01-2019 06:52:54 Tải xuống
Chapter 87 07-01-2019 06:52:57 Tải xuống
Chapter 88 07-01-2019 06:53:00 Tải xuống
Chapter 89 07-01-2019 06:53:03 Tải xuống
Chapter 90 07-01-2019 06:53:06 Tải xuống
Chapter 91 07-01-2019 06:53:09 Tải xuống
Chapter 92 07-01-2019 06:53:12 Tải xuống
Chapter 93 07-01-2019 06:53:15 Tải xuống
Chapter 94 07-01-2019 06:53:18 Tải xuống
Chapter 95 07-01-2019 06:53:21 Tải xuống
Chapter 96 07-01-2019 06:53:22 Tải xuống
Chapter 97 07-01-2019 06:53:24 Tải xuống
Chapter 98 07-01-2019 06:53:27 Tải xuống
Chapter 99 07-01-2019 06:53:30 Tải xuống
Chapter 100 07-01-2019 06:53:33 Tải xuống
Chapter 101 07-01-2019 06:53:36 Tải xuống
Chapter 102 07-01-2019 06:53:39 Tải xuống
Chapter 103 07-01-2019 06:53:42 Tải xuống
Chapter 104 07-01-2019 06:53:45 Tải xuống
Chapter 105 07-01-2019 06:53:48 Tải xuống
Chapter 106 07-01-2019 06:53:51 Tải xuống
Chapter 107 07-01-2019 06:53:54 Tải xuống
Chapter 108 07-01-2019 06:53:57 Tải xuống
Chapter 109 07-01-2019 06:54:00 Tải xuống
Chapter 110 07-01-2019 06:54:03 Tải xuống
Chapter 111 07-01-2019 06:54:06 Tải xuống
Chapter 112 07-01-2019 06:54:08 Tải xuống
Chapter 113 07-01-2019 06:54:12 Tải xuống
Chapter 114 07-01-2019 06:54:15 Tải xuống
Chapter 115 07-01-2019 06:54:18 Tải xuống
Chapter 116 07-01-2019 06:54:21 Tải xuống
Chapter 117 07-01-2019 06:54:24 Tải xuống
Chapter 118 07-01-2019 06:54:27 Tải xuống
Chapter 119 07-01-2019 06:54:30 Tải xuống
Chapter 120 07-01-2019 06:54:33 Tải xuống
Chapter 121 07-01-2019 06:54:36 Tải xuống
Chapter 122 07-01-2019 06:54:39 Tải xuống
Chapter 123 07-01-2019 06:54:42 Tải xuống
Chapter 124 07-01-2019 06:54:45 Tải xuống
Chapter 125 07-01-2019 06:54:48 Tải xuống
Chapter 126 07-01-2019 06:54:51 Tải xuống
Chapter 127 07-01-2019 06:54:54 Tải xuống
Chapter 128 07-01-2019 06:54:57 Tải xuống
Chapter 129 07-01-2019 06:55:00 Tải xuống
Chapter 130 07-01-2019 06:55:03 Tải xuống
Chapter 131 07-01-2019 06:55:06 Tải xuống
Chapter 132 07-01-2019 06:55:09 Tải xuống
Chapter 133 07-01-2019 06:55:12 Tải xuống
Chapter 134 07-01-2019 06:55:18 Tải xuống
Chapter 135 07-01-2019 06:55:18 Tải xuống
Chapter 136 07-01-2019 06:55:21 Tải xuống
Chapter 137 07-01-2019 06:55:24 Tải xuống
Chapter 138 07-01-2019 06:55:27 Tải xuống
Chapter 139 07-01-2019 06:55:30 Tải xuống
Chapter 140 07-01-2019 06:55:33 Tải xuống
Chapter 141 07-01-2019 06:55:36 Tải xuống
Chapter 142 07-01-2019 06:55:39 Tải xuống
Chapter 143 07-01-2019 06:55:42 Tải xuống
Chapter 144 07-01-2019 06:55:45 Tải xuống
Chapter 145 07-01-2019 06:55:48 Tải xuống
Chapter 146 07-01-2019 06:55:51 Tải xuống
Chapter 147 07-01-2019 06:55:54 Tải xuống
Chapter 148 07-01-2019 06:55:57 Tải xuống
Chapter 149 07-01-2019 06:56:00 Tải xuống
Chapter 150 07-01-2019 06:56:03 Tải xuống
Chapter 151 07-01-2019 06:56:06 Tải xuống
Chapter 152 07-01-2019 06:56:09 Tải xuống
Chapter 153 07-01-2019 06:56:12 Tải xuống
Chapter 154 07-01-2019 06:56:15 Tải xuống
Chapter 155 07-01-2019 06:56:18 Tải xuống
Chapter 156 07-01-2019 06:56:21 Tải xuống
Chapter 157 07-01-2019 06:56:24 Tải xuống
Chapter 158 07-01-2019 06:56:27 Tải xuống
Chapter 159 07-01-2019 06:56:30 Tải xuống
Chapter 160 07-01-2019 06:56:33 Tải xuống
Chapter 161 07-01-2019 06:56:36 Tải xuống
Chapter 162 07-01-2019 06:56:39 Tải xuống
Chapter 163 07-01-2019 06:56:42 Tải xuống
Chapter 164 07-01-2019 06:56:45 Tải xuống
Chapter 165 07-01-2019 06:56:48 Tải xuống
Chapter 166 07-01-2019 06:56:51 Tải xuống
Chapter 167 07-01-2019 06:56:54 Tải xuống
Chapter 168 07-01-2019 06:56:57 Tải xuống
Chapter 169 07-01-2019 06:57:00 Tải xuống
Chapter 170 07-01-2019 06:57:03 Tải xuống
Chapter 171 07-01-2019 06:57:06 Tải xuống
Chapter 172 07-01-2019 06:57:09 Tải xuống
Chapter 173 07-01-2019 06:57:12 Tải xuống
Chapter 174 07-01-2019 06:57:15 Tải xuống
Chapter 175 07-01-2019 06:57:18 Tải xuống
Chapter 176 07-01-2019 06:57:21 Tải xuống
Chapter 177 07-01-2019 06:57:24 Tải xuống
Chapter 178 07-01-2019 06:57:27 Tải xuống
Chapter 179 07-01-2019 06:57:30 Tải xuống
Chapter 180 07-01-2019 06:57:33 Tải xuống
Chapter 181 07-01-2019 06:57:36 Tải xuống
Chapter 182 07-01-2019 06:57:39 Tải xuống
Chapter 183 07-01-2019 06:57:42 Tải xuống
Chapter 184 07-01-2019 06:57:45 Tải xuống
Chapter 185 07-01-2019 06:57:48 Tải xuống
Chapter 186 07-01-2019 06:57:51 Tải xuống
Chapter 187 07-01-2019 06:57:53 Tải xuống
Chapter 188 07-01-2019 06:57:58 Tải xuống
Chapter 189 07-01-2019 06:57:59 Tải xuống
Chapter 190 07-01-2019 06:58:03 Tải xuống
Chapter 191 07-01-2019 06:58:06 Tải xuống
Chapter 192 07-01-2019 06:58:09 Tải xuống
Chapter 193 07-01-2019 06:58:12 Tải xuống
Chapter 194 07-01-2019 06:58:15 Tải xuống
Chapter 195 07-01-2019 06:58:18 Tải xuống
Chapter 196 07-01-2019 06:58:21 Tải xuống
Chapter 197 07-01-2019 06:58:24 Tải xuống
Chapter 198 07-01-2019 06:58:27 Tải xuống
Chapter 199 07-01-2019 06:58:30 Tải xuống
Chapter 200 07-01-2019 06:58:33 Tải xuống
Chapter 201 07-01-2019 06:58:36 Tải xuống
Chapter 202 07-01-2019 06:58:39 Tải xuống
Chapter 203 07-01-2019 06:58:42 Tải xuống
Chapter 204 07-01-2019 06:58:44 Tải xuống
Chapter 205 07-01-2019 06:58:48 Tải xuống
Chapter 206 07-01-2019 06:58:51 Tải xuống
Chapter 207 07-01-2019 06:58:54 Tải xuống
Chapter 208 07-01-2019 06:58:57 Tải xuống
Chapter 209 07-01-2019 06:59:00 Tải xuống
Chapter 210 07-01-2019 06:59:03 Tải xuống
Chapter 211 07-01-2019 06:59:06 Tải xuống
Chapter 212 07-01-2019 06:59:09 Tải xuống
Chapter 213 07-01-2019 06:59:12 Tải xuống
Chapter 214 07-01-2019 06:59:15 Tải xuống
Chapter 215 07-01-2019 06:59:18 Tải xuống
Chapter 216 07-01-2019 06:59:21 Tải xuống
Chapter 217 07-01-2019 06:59:24 Tải xuống
Chapter 218 07-01-2019 06:59:27 Tải xuống
Chapter 219 07-01-2019 06:59:30 Tải xuống
Chapter 220 07-01-2019 06:59:33 Tải xuống
Chapter 221 07-01-2019 06:59:36 Tải xuống
Chapter 222 07-01-2019 06:59:39 Tải xuống
Chapter 223 07-01-2019 06:59:42 Tải xuống
Chapter 224 07-01-2019 06:59:45 Tải xuống
Chapter 225 07-01-2019 06:59:48 Tải xuống
Chapter 226 07-01-2019 06:59:51 Tải xuống
Chapter 227 07-01-2019 06:59:54 Tải xuống
Chapter 228 07-01-2019 06:59:57 Tải xuống
Chapter 229 07-01-2019 07:00:00 Tải xuống
Chapter 230 07-01-2019 07:00:03 Tải xuống
Chapter 231 07-01-2019 07:00:06 Tải xuống
Chapter 232 07-01-2019 07:00:09 Tải xuống
Chapter 233 07-01-2019 07:00:12 Tải xuống
Chapter 234 07-01-2019 07:00:15 Tải xuống
Chapter 235 07-01-2019 07:00:18 Tải xuống
Chapter 236 07-01-2019 07:00:21 Tải xuống
Chapter 237 07-01-2019 07:00:24 Tải xuống
Chapter 238 07-01-2019 07:00:27 Tải xuống
Chapter 239 07-01-2019 07:00:30 Tải xuống
Chapter 240 07-01-2019 07:00:33 Tải xuống
Chapter 241 07-01-2019 07:00:36 Tải xuống
Chapter 242 07-01-2019 07:00:39 Tải xuống
Chapter 243 07-01-2019 07:00:42 Tải xuống
Chapter 244 07-01-2019 07:00:45 Tải xuống
Chapter 245 07-01-2019 07:00:48 Tải xuống
Chapter 246 07-01-2019 07:00:51 Tải xuống
Chapter 247 07-01-2019 07:00:54 Tải xuống
Chapter 248 07-01-2019 07:00:57 Tải xuống
Chapter 249 07-01-2019 07:01:00 Tải xuống
Chapter 250 07-01-2019 07:01:03 Tải xuống
Chapter 251 07-01-2019 07:01:06 Tải xuống
Chapter 252 07-01-2019 07:01:09 Tải xuống
Chapter 253 07-01-2019 07:01:12 Tải xuống
Chapter 254 07-01-2019 07:01:15 Tải xuống
Chapter 255 07-01-2019 07:01:18 Tải xuống
Chapter 256 07-01-2019 07:01:21 Tải xuống
Chapter 257 07-01-2019 07:01:24 Tải xuống
Chapter 258 07-01-2019 07:01:27 Tải xuống
Chapter 259 07-01-2019 07:01:30 Tải xuống
Chapter 260 07-01-2019 07:01:34 Tải xuống
Chapter 260.5 08-03-2020 10:29:30 Tải xuống
Chapter 261 07-01-2019 07:01:39 Tải xuống
Chapter 262 07-01-2019 07:01:43 Tải xuống
Chapter 263 07-01-2019 07:01:45 Tải xuống
Chapter 264 07-01-2019 07:01:48 Tải xuống
Chapter 265 07-01-2019 07:01:51 Tải xuống
Chapter 266 07-01-2019 07:01:54 Tải xuống
Chapter 267 07-01-2019 07:01:57 Tải xuống
Chapter 268 07-01-2019 07:02:00 Tải xuống
Chapter 269 07-01-2019 07:02:04 Tải xuống
Chapter 270 07-01-2019 07:02:07 Tải xuống
Chapter 271 07-01-2019 07:02:09 Tải xuống
Chapter 272 07-01-2019 07:02:13 Tải xuống
Chapter 273 07-01-2019 07:02:16 Tải xuống
Chapter 274 07-01-2019 07:02:18 Tải xuống
Chapter 275 07-01-2019 07:02:22 Tải xuống
Chapter 276 07-01-2019 07:02:24 Tải xuống
Chapter 277 07-01-2019 07:02:28 Tải xuống
Chapter 278 07-01-2019 07:02:31 Tải xuống
Chapter 279 07-01-2019 07:02:33 Tải xuống
Chapter 280 07-01-2019 07:02:38 Tải xuống
Chapter 281 07-01-2019 07:02:40 Tải xuống
Chapter 282 07-01-2019 07:02:43 Tải xuống
Chapter 283 07-01-2019 07:02:45 Tải xuống
Chapter 284 07-01-2019 07:02:49 Tải xuống
Chapter 285 07-01-2019 07:02:51 Tải xuống
Chapter 286 07-01-2019 07:02:55 Tải xuống
Chapter 287 07-01-2019 07:02:57 Tải xuống
Chapter 288 07-01-2019 07:03:01 Tải xuống
Chapter 289 07-01-2019 07:03:04 Tải xuống
Chapter 290 07-01-2019 07:03:06 Tải xuống
Chapter 291 07-01-2019 07:03:11 Tải xuống
Chapter 292 07-01-2019 07:03:12 Tải xuống
Chapter 293 07-01-2019 07:03:15 Tải xuống
Chapter 294 07-01-2019 07:03:18 Tải xuống
Chapter 295 07-01-2019 07:03:21 Tải xuống
Chapter 296 07-01-2019 07:03:24 Tải xuống
Chapter 297 07-01-2019 07:03:27 Tải xuống
Chapter 298 07-01-2019 07:03:30 Tải xuống
Chapter 299 07-01-2019 07:03:33 Tải xuống
Chapter 300 07-01-2019 07:03:36 Tải xuống
Chapter 301 07-01-2019 07:03:39 Tải xuống
Chapter 302 07-01-2019 07:03:42 Tải xuống
Chapter 303 07-01-2019 07:03:45 Tải xuống
Chapter 304 07-01-2019 07:03:48 Tải xuống
Chapter 305 07-01-2019 07:03:51 Tải xuống
Chapter 306 07-01-2019 07:03:53 Tải xuống
Chapter 307 07-01-2019 07:03:57 Tải xuống
Chapter 308 07-01-2019 07:04:00 Tải xuống
Chapter 309 07-01-2019 07:04:03 Tải xuống
Chapter 310 07-01-2019 07:04:06 Tải xuống
Chapter 311 07-01-2019 07:04:09 Tải xuống
Chapter 312 07-01-2019 07:04:12 Tải xuống
Chapter 313 07-01-2019 07:04:15 Tải xuống
Chapter 314 07-01-2019 07:04:18 Tải xuống
Chapter 315 07-01-2019 07:04:21 Tải xuống
Chapter 316 07-01-2019 07:04:24 Tải xuống
Chapter 317 07-01-2019 07:04:27 Tải xuống
Chapter 318 07-01-2019 07:04:30 Tải xuống
Chapter 319 07-01-2019 07:04:33 Tải xuống
Chapter 320 07-01-2019 07:04:36 Tải xuống
Chapter 321 07-01-2019 07:04:39 Tải xuống
Chapter 322 07-01-2019 07:04:42 Tải xuống
Chapter 323 07-01-2019 07:04:45 Tải xuống
Chapter 324 07-01-2019 07:04:48 Tải xuống
Chapter 325 07-01-2019 07:04:54 Tải xuống
Chapter 326 07-01-2019 07:04:55 Tải xuống
Chapter 327 07-01-2019 07:04:57 Tải xuống
Chapter 328 07-01-2019 07:05:00 Tải xuống
Chapter 329 07-01-2019 07:05:03 Tải xuống
Chapter 330 07-01-2019 07:05:06 Tải xuống
Chapter 331 07-01-2019 07:05:09 Tải xuống
Chapter 332 07-01-2019 07:05:12 Tải xuống
Chapter 333 07-01-2019 07:05:15 Tải xuống
Chapter 334 07-01-2019 07:05:18 Tải xuống
Chapter 335 07-01-2019 07:05:21 Tải xuống
Chapter 336 07-01-2019 07:05:24 Tải xuống
Chapter 337 07-01-2019 07:05:27 Tải xuống
Chapter 338 07-01-2019 07:05:30 Tải xuống
Chapter 339 07-01-2019 07:05:33 Tải xuống
Chapter 340 07-01-2019 07:05:36 Tải xuống
Chapter 341 07-01-2019 07:05:39 Tải xuống
Chapter 342 07-01-2019 07:05:42 Tải xuống
Chapter 343 07-01-2019 07:05:45 Tải xuống
Chapter 344 07-01-2019 07:05:48 Tải xuống
Chapter 345 07-01-2019 07:05:51 Tải xuống
Chapter 346 07-01-2019 07:05:54 Tải xuống
Chapter 347 07-01-2019 07:05:57 Tải xuống
Chapter 348 07-01-2019 07:06:00 Tải xuống
Chapter 349 07-01-2019 07:06:03 Tải xuống
Chapter 350 07-01-2019 07:06:07 Tải xuống
Chapter 351 07-01-2019 07:06:09 Tải xuống
Chapter 352 07-01-2019 07:06:12 Tải xuống
Chapter 353 07-01-2019 07:06:15 Tải xuống
Chapter 354 07-01-2019 07:06:18 Tải xuống
Chapter 355 07-01-2019 07:06:21 Tải xuống
Chapter 356 07-01-2019 07:06:24 Tải xuống
Chapter 357 07-01-2019 07:06:27 Tải xuống
Chapter 358 07-01-2019 07:06:31 Tải xuống
Chapter 359 07-01-2019 07:06:33 Tải xuống
Chapter 360 07-01-2019 07:06:36 Tải xuống
Chapter 361 07-01-2019 07:06:39 Tải xuống
Chapter 362 07-01-2019 07:06:42 Tải xuống
Chapter 363 07-01-2019 07:06:45 Tải xuống
Chapter 364 07-01-2019 07:06:48 Tải xuống
Chapter 365 07-01-2019 07:06:55 Tải xuống
Chapter 366 07-01-2019 07:06:54 Tải xuống
Chapter 367 07-01-2019 07:06:57 Tải xuống
Chapter 368 07-01-2019 07:07:00 Tải xuống
Chapter 369 07-01-2019 07:07:03 Tải xuống
Chapter 370 07-01-2019 07:07:06 Tải xuống
Chapter 371 07-01-2019 07:07:09 Tải xuống
Chapter 372 07-01-2019 07:07:12 Tải xuống
Chapter 373 07-01-2019 07:07:15 Tải xuống
Chapter 374 07-01-2019 07:07:18 Tải xuống
Chapter 375 07-01-2019 07:07:21 Tải xuống
Chapter 376 07-01-2019 07:07:24 Tải xuống
Chapter 377 07-01-2019 07:07:27 Tải xuống
Chapter 378 07-01-2019 07:07:30 Tải xuống
Chapter 379 07-01-2019 07:07:33 Tải xuống
Chapter 380 07-01-2019 07:07:36 Tải xuống
Chapter 381 07-01-2019 07:07:39 Tải xuống
Chapter 382 07-01-2019 07:07:42 Tải xuống
Chapter 383 07-01-2019 07:07:45 Tải xuống
Chapter 384 07-01-2019 07:07:49 Tải xuống
Chapter 385 07-01-2019 07:07:51 Tải xuống
Chapter 386 07-01-2019 07:07:54 Tải xuống
Chapter 387 07-01-2019 07:07:56 Tải xuống
Chapter 388 07-01-2019 07:08:00 Tải xuống
Chapter 389 07-01-2019 07:08:03 Tải xuống
Chapter 390 07-01-2019 07:08:06 Tải xuống
Chapter 391 07-01-2019 07:08:09 Tải xuống
Chapter 392 07-01-2019 07:08:12 Tải xuống
Chapter 393 07-01-2019 07:08:15 Tải xuống
Chapter 394 07-01-2019 07:08:18 Tải xuống
Chapter 395 07-01-2019 07:08:21 Tải xuống
Chapter 396 07-01-2019 07:08:24 Tải xuống
Chapter 397 07-01-2019 07:08:27 Tải xuống
Chapter 398 07-01-2019 07:08:30 Tải xuống
Chapter 399 07-01-2019 07:08:33 Tải xuống
Chapter 400 07-01-2019 07:08:36 Tải xuống
Chapter 401 07-01-2019 07:08:39 Tải xuống
Chapter 402 07-01-2019 07:08:43 Tải xuống
Chapter 403 07-01-2019 07:08:45 Tải xuống
Chapter 404 07-01-2019 07:08:48 Tải xuống
Chapter 405 07-01-2019 07:08:51 Tải xuống
Chapter 406 07-01-2019 07:08:54 Tải xuống
Chapter 407 07-01-2019 07:08:57 Tải xuống
Chapter 408 07-01-2019 07:09:00 Tải xuống
Chapter 409 07-01-2019 07:09:03 Tải xuống
Chapter 410 07-01-2019 07:09:06 Tải xuống
Chapter 411 07-01-2019 07:09:09 Tải xuống
Chapter 412 07-01-2019 07:09:12 Tải xuống
Chapter 413 07-01-2019 07:09:15 Tải xuống
Chapter 414 07-01-2019 07:09:18 Tải xuống
Chapter 415 07-01-2019 07:09:21 Tải xuống
Chapter 416 07-01-2019 07:09:26 Tải xuống
Chapter 417 07-01-2019 07:09:28 Tải xuống
Chapter 418 07-01-2019 07:09:31 Tải xuống
Chapter 419 07-01-2019 07:09:34 Tải xuống
Chapter 420 07-01-2019 07:09:37 Tải xuống
Chapter 421 07-01-2019 07:09:40 Tải xuống
Chapter 422 07-01-2019 07:09:43 Tải xuống
Chapter 423 07-01-2019 07:09:46 Tải xuống
Chapter 424 07-01-2019 07:09:52 Tải xuống
Chapter 425 07-01-2019 07:09:53 Tải xuống
Chapter 426 07-01-2019 07:09:54 Tải xuống
Chapter 427 07-01-2019 07:09:57 Tải xuống
Chapter 428 07-01-2019 07:10:00 Tải xuống
Chapter 429 07-01-2019 07:10:03 Tải xuống
Chapter 430 07-01-2019 07:10:06 Tải xuống
Chapter 431 07-01-2019 07:10:09 Tải xuống
Chapter 432 07-01-2019 07:10:12 Tải xuống
Chapter 433 07-01-2019 07:10:15 Tải xuống
Chapter 434 07-01-2019 07:10:19 Tải xuống
Chapter 435 07-01-2019 07:10:22 Tải xuống
Chapter 436 07-01-2019 07:10:25 Tải xuống
Chapter 437 07-01-2019 07:10:28 Tải xuống
Chapter 438 07-01-2019 07:10:31 Tải xuống
Chapter 439 07-01-2019 07:10:34 Tải xuống
Chapter 440 07-01-2019 07:10:37 Tải xuống
Chapter 441 07-01-2019 07:10:39 Tải xuống
Chapter 442 07-01-2019 07:10:43 Tải xuống
Chapter 443 07-01-2019 07:10:46 Tải xuống
Chapter 444 07-01-2019 07:10:48 Tải xuống
Chapter 445 07-01-2019 07:10:52 Tải xuống
Chapter 446 07-01-2019 07:10:55 Tải xuống
Chapter 447 07-01-2019 07:10:58 Tải xuống
Chapter 448 07-01-2019 07:11:00 Tải xuống
Chapter 449 07-01-2019 07:11:04 Tải xuống
Chapter 450 07-01-2019 07:11:06 Tải xuống
Chapter 451 07-01-2019 07:11:09 Tải xuống
Chapter 452 07-01-2019 07:11:13 Tải xuống
Chapter 453 07-01-2019 07:11:16 Tải xuống
Chapter 454 07-01-2019 07:11:18 Tải xuống
Chapter 455 07-01-2019 07:11:21 Tải xuống
Chapter 456 07-01-2019 07:11:24 Tải xuống
Chapter 457 07-01-2019 07:11:27 Tải xuống
Chapter 458 07-01-2019 07:11:31 Tải xuống
Chapter 459 07-01-2019 07:11:33 Tải xuống
Chapter 460 07-01-2019 07:11:36 Tải xuống
Chapter 461 07-01-2019 07:11:40 Tải xuống
Chapter 462 07-01-2019 07:11:42 Tải xuống
Chapter 463 07-01-2019 07:11:45 Tải xuống
Chapter 464 07-01-2019 07:11:48 Tải xuống
Chapter 465 07-01-2019 07:11:52 Tải xuống
Chapter 466 07-01-2019 07:11:54 Tải xuống
Chapter 467 07-01-2019 07:11:57 Tải xuống
Chapter 468 07-01-2019 07:12:00 Tải xuống
Chapter 469 07-01-2019 07:12:03 Tải xuống
Chapter 470 07-01-2019 07:12:06 Tải xuống
Chapter 471 07-01-2019 07:12:09 Tải xuống
Chapter 472 07-01-2019 07:12:12 Tải xuống
Chapter 473 07-01-2019 07:12:14 Tải xuống
Chapter 474 07-01-2019 07:12:18 Tải xuống
Chapter 475 07-01-2019 07:12:20 Tải xuống
Chapter 476 07-01-2019 07:12:24 Tải xuống
Chapter 477 07-01-2019 07:12:27 Tải xuống
Chapter 478 07-01-2019 07:12:30 Tải xuống
Chapter 479 07-01-2019 07:12:33 Tải xuống
Chapter 480 07-01-2019 07:12:36 Tải xuống
Chapter 481 07-01-2019 07:12:39 Tải xuống
Chapter 482 07-01-2019 07:12:43 Tải xuống
Chapter 483 07-01-2019 07:12:44 Tải xuống
Chapter 484 07-01-2019 07:12:48 Tải xuống
Chapter 485 07-01-2019 07:12:50 Tải xuống
Chapter 486 07-01-2019 07:12:54 Tải xuống
Chapter 487 07-01-2019 07:12:59 Tải xuống
Chapter 488 07-01-2019 07:13:03 Tải xuống
Chapter 489 07-01-2019 07:13:05 Tải xuống
Chapter 490 07-01-2019 07:13:09 Tải xuống
Chapter 491 07-01-2019 07:13:12 Tải xuống
Chapter 492 07-01-2019 07:13:14 Tải xuống
Chapter 493 07-01-2019 07:13:17 Tải xuống
Chapter 494 07-01-2019 07:13:20 Tải xuống
Chapter 495 07-01-2019 07:13:23 Tải xuống
Chapter 496 07-01-2019 07:13:26 Tải xuống
Chapter 497 07-01-2019 07:13:29 Tải xuống
Chapter 498 07-01-2019 07:13:32 Tải xuống
Chapter 499 07-01-2019 07:13:35 Tải xuống
Chapter 500 07-01-2019 07:13:38 Tải xuống
Chapter 501 07-01-2019 07:13:41 Tải xuống
Chapter 502 07-01-2019 07:13:44 Tải xuống
Chapter 503 07-01-2019 07:13:48 Tải xuống
Chapter 504 07-01-2019 07:13:50 Tải xuống
Chapter 505 07-01-2019 07:13:54 Tải xuống
Chapter 506 07-01-2019 07:13:56 Tải xuống
Chapter 507 07-01-2019 07:14:00 Tải xuống
Chapter 508 07-01-2019 07:14:03 Tải xuống
Chapter 509 07-01-2019 07:14:06 Tải xuống
Chapter 510 07-01-2019 07:14:09 Tải xuống
Chapter 511 07-01-2019 07:14:12 Tải xuống
Chapter 512 07-01-2019 07:14:15 Tải xuống
Chapter 513 07-01-2019 07:14:18 Tải xuống
Chapter 514 07-01-2019 07:14:21 Tải xuống
Chapter 515 07-01-2019 07:14:24 Tải xuống
Chapter 516 07-01-2019 07:14:27 Tải xuống
Chapter 517 07-01-2019 07:14:30 Tải xuống
Chapter 518 07-01-2019 07:14:33 Tải xuống
Chapter 519 07-01-2019 07:14:36 Tải xuống
Chapter 520 07-01-2019 07:14:39 Tải xuống
Chapter 521 07-01-2019 07:14:42 Tải xuống
Chapter 522 07-01-2019 07:14:45 Tải xuống
Chapter 523 07-01-2019 07:14:48 Tải xuống
Chapter 524 07-01-2019 07:14:51 Tải xuống
Chapter 525 07-01-2019 07:14:54 Tải xuống
Chapter 526 07-01-2019 07:14:57 Tải xuống
Chapter 527 07-01-2019 07:15:00 Tải xuống
Chapter 528 07-01-2019 07:15:03 Tải xuống
Chapter 529 07-01-2019 07:15:08 Tải xuống
Chapter 530 07-01-2019 07:15:10 Tải xuống
Chapter 531 07-01-2019 07:15:13 Tải xuống
Chapter 532 07-01-2019 07:15:16 Tải xuống
Chapter 533 07-01-2019 07:15:19 Tải xuống
Chapter 534 07-01-2019 07:15:22 Tải xuống
Chapter 535 07-01-2019 07:15:25 Tải xuống
Chapter 536 07-01-2019 07:15:28 Tải xuống
Chapter 537 07-01-2019 07:15:31 Tải xuống
Chapter 538 07-01-2019 07:15:33 Tải xuống
Chapter 539 07-01-2019 07:15:36 Tải xuống
Chapter 540 07-01-2019 07:15:39 Tải xuống
Chapter 541 07-01-2019 07:15:42 Tải xuống
Chapter 542 07-01-2019 07:15:45 Tải xuống
Chapter 543 07-01-2019 07:15:48 Tải xuống
Chapter 544 07-01-2019 07:15:51 Tải xuống
Chapter 545 07-01-2019 07:15:54 Tải xuống
Chapter 546 07-01-2019 07:15:57 Tải xuống
Chapter 547 07-01-2019 07:16:00 Tải xuống
Chapter 548 07-01-2019 07:16:03 Tải xuống
Chapter 549 07-01-2019 07:16:07 Tải xuống
Chapter 550 07-01-2019 07:16:10 Tải xuống
Chapter 551 07-01-2019 07:16:12 Tải xuống
Chapter 552 07-01-2019 07:16:15 Tải xuống
Chapter 553 07-01-2019 07:16:18 Tải xuống
Chapter 554 07-01-2019 07:16:21 Tải xuống
Chapter 555 07-01-2019 07:16:24 Tải xuống
Chapter 556 07-01-2019 07:16:28 Tải xuống
Chapter 557 07-01-2019 07:16:30 Tải xuống
Chapter 558 07-01-2019 07:16:34 Tải xuống
Chapter 559 07-01-2019 07:16:36 Tải xuống
Chapter 560 07-01-2019 07:16:40 Tải xuống
Chapter 561 07-01-2019 07:16:42 Tải xuống
Chapter 562 07-01-2019 07:16:45 Tải xuống
Chapter 563 07-01-2019 07:16:48 Tải xuống
Chapter 564 07-01-2019 07:16:51 Tải xuống
Chapter 565 07-01-2019 07:16:54 Tải xuống
Chapter 566 07-01-2019 07:16:57 Tải xuống
Chapter 567 07-01-2019 07:17:00 Tải xuống
Chapter 568 07-01-2019 07:17:03 Tải xuống
Chapter 569 07-01-2019 07:17:06 Tải xuống
Chapter 570 07-01-2019 07:17:09 Tải xuống
Chapter 571 07-01-2019 07:17:13 Tải xuống
Chapter 572 07-01-2019 07:17:15 Tải xuống
Chapter 573 07-01-2019 07:17:18 Tải xuống
Chapter 574 07-01-2019 07:17:21 Tải xuống
Chapter 575 07-01-2019 07:17:25 Tải xuống
Chapter 576 07-01-2019 07:17:27 Tải xuống
Chapter 577 07-01-2019 07:17:31 Tải xuống
Chapter 578 07-01-2019 07:17:33 Tải xuống
Chapter 579 07-01-2019 07:17:36 Tải xuống
Chapter 580 07-01-2019 07:17:39 Tải xuống
Chapter 581 07-01-2019 07:17:42 Tải xuống
Chapter 582 07-01-2019 07:17:46 Tải xuống
Chapter 583 07-01-2019 07:17:49 Tải xuống
Chapter 584 07-01-2019 07:17:52 Tải xuống
Chapter 585 07-01-2019 07:17:54 Tải xuống
Chapter 586 07-01-2019 07:17:58 Tải xuống
Chapter 587 07-01-2019 07:18:01 Tải xuống
Chapter 588 07-01-2019 07:18:03 Tải xuống
Chapter 589 07-01-2019 07:18:06 Tải xuống
Chapter 590 07-01-2019 07:18:09 Tải xuống
Chapter 591 07-01-2019 07:18:12 Tải xuống
Chapter 592 07-01-2019 07:18:15 Tải xuống
Chapter 593 07-01-2019 07:18:18 Tải xuống
Chapter 594 07-01-2019 07:18:21 Tải xuống
Chapter 595 07-01-2019 07:18:24 Tải xuống
Chapter 596 07-01-2019 07:18:27 Tải xuống
Chapter 597 07-01-2019 07:18:30 Tải xuống
Chapter 598 07-01-2019 07:18:33 Tải xuống
Chapter 599 07-01-2019 07:18:36 Tải xuống
Chapter 600 07-01-2019 07:18:39 Tải xuống
Chapter 601 07-01-2019 07:18:42 Tải xuống
Chapter 602 07-01-2019 07:18:45 Tải xuống
Chapter 603 07-01-2019 07:18:48 Tải xuống
Chapter 604 07-01-2019 07:18:51 Tải xuống
Chapter 605 07-01-2019 07:18:54 Tải xuống
Chapter 606 07-01-2019 07:18:57 Tải xuống
Chapter 607 07-01-2019 07:19:00 Tải xuống
Chapter 608 07-01-2019 07:19:03 Tải xuống
Chapter 609 07-01-2019 07:19:06 Tải xuống
Chapter 610 07-01-2019 07:19:09 Tải xuống
Chapter 611 07-01-2019 07:19:12 Tải xuống
Chapter 612 07-01-2019 07:19:15 Tải xuống
Chapter 613 07-01-2019 07:19:18 Tải xuống
Chapter 614 07-01-2019 07:19:21 Tải xuống
Chapter 615 07-01-2019 07:19:24 Tải xuống
Chapter 616 07-01-2019 07:19:27 Tải xuống
Chapter 617 07-01-2019 07:19:30 Tải xuống
Chapter 618 07-01-2019 07:19:34 Tải xuống
Chapter 619 07-01-2019 07:19:36 Tải xuống
Chapter 620 07-01-2019 07:19:39 Tải xuống
Chapter 621 07-01-2019 07:19:42 Tải xuống
Chapter 622 07-01-2019 07:19:45 Tải xuống
Chapter 623 07-01-2019 07:19:48 Tải xuống
Chapter 624 07-01-2019 07:19:51 Tải xuống
Chapter 625 07-01-2019 07:19:54 Tải xuống
Chapter 626 07-01-2019 07:19:57 Tải xuống
Chapter 627 07-01-2019 07:20:00 Tải xuống
Chapter 628 07-01-2019 07:20:03 Tải xuống
Chapter 629 07-01-2019 07:20:06 Tải xuống
Chapter 630 07-01-2019 07:20:09 Tải xuống
Chapter 631 07-01-2019 07:20:13 Tải xuống
Chapter 632 07-01-2019 07:20:15 Tải xuống
Chapter 633 07-01-2019 07:20:18 Tải xuống
Chapter 634 07-01-2019 07:20:21 Tải xuống
Chapter 635 07-01-2019 07:20:24 Tải xuống
Chapter 636 07-01-2019 07:20:27 Tải xuống
Chapter 637 07-01-2019 07:20:30 Tải xuống
Chapter 638 07-01-2019 07:20:34 Tải xuống
Chapter 639 07-01-2019 07:20:36 Tải xuống
Chapter 640 07-01-2019 07:20:42 Tải xuống
Chapter 641 07-01-2019 07:20:43 Tải xuống
Chapter 642 07-01-2019 07:20:46 Tải xuống
Chapter 643 07-01-2019 07:20:48 Tải xuống
Chapter 644 07-01-2019 07:20:52 Tải xuống
Chapter 645 07-01-2019 07:20:54 Tải xuống
Chapter 646 07-01-2019 07:20:57 Tải xuống
Chapter 647 07-01-2019 07:21:00 Tải xuống
Chapter 648 07-01-2019 07:21:03 Tải xuống
Chapter 649 07-01-2019 07:21:05 Tải xuống
Chapter 650 07-01-2019 07:21:08 Tải xuống
Chapter 651 07-01-2019 07:21:12 Tải xuống
Chapter 652 07-01-2019 07:21:15 Tải xuống
Chapter 653 07-01-2019 07:21:18 Tải xuống
Chapter 654 07-01-2019 07:21:20 Tải xuống
Chapter 655 07-01-2019 07:21:24 Tải xuống
Chapter 656 07-01-2019 07:21:26 Tải xuống
Chapter 657 07-01-2019 07:21:29 Tải xuống
Chapter 658 07-01-2019 07:21:32 Tải xuống
Chapter 659 07-01-2019 07:21:35 Tải xuống
Chapter 660 07-01-2019 07:21:38 Tải xuống
Chapter 661 07-01-2019 07:21:42 Tải xuống
Chapter 662 07-01-2019 07:21:44 Tải xuống
Chapter 663 07-01-2019 07:21:47 Tải xuống
Chapter 664 07-01-2019 07:21:51 Tải xuống
Chapter 665 07-01-2019 07:21:53 Tải xuống
Chapter 666 07-01-2019 07:21:57 Tải xuống
Chapter 667 07-01-2019 07:21:59 Tải xuống
Chapter 668 07-01-2019 07:22:03 Tải xuống
Chapter 669 07-01-2019 07:22:06 Tải xuống
Chapter 670 07-01-2019 07:22:09 Tải xuống
Chapter 671 07-01-2019 07:22:12 Tải xuống
Chapter 672 07-01-2019 07:22:15 Tải xuống
Chapter 673 07-01-2019 07:22:18 Tải xuống
Chapter 674 07-01-2019 07:22:21 Tải xuống
Chapter 675 07-01-2019 07:22:24 Tải xuống
Chapter 676 07-01-2019 07:22:27 Tải xuống
Chapter 677 07-01-2019 07:22:30 Tải xuống
Chapter 678 07-01-2019 07:22:33 Tải xuống
Chapter 679 07-01-2019 07:22:38 Tải xuống
Chapter 680 07-01-2019 07:22:39 Tải xuống
Chapter 681 07-01-2019 07:22:42 Tải xuống
Chapter 682 07-01-2019 07:22:45 Tải xuống
Chapter 683 07-01-2019 07:22:48 Tải xuống
Chapter 684 07-01-2019 07:22:51 Tải xuống
Chapter 685 07-01-2019 07:22:53 Tải xuống
Chapter 686 07-01-2019 07:22:57 Tải xuống
Chapter 687 07-01-2019 07:23:00 Tải xuống
Chapter 688 07-01-2019 07:23:02 Tải xuống
Chapter 689 07-01-2019 07:23:06 Tải xuống
Chapter 690 07-01-2019 07:23:09 Tải xuống
Chapter 691 07-01-2019 07:23:12 Tải xuống
Chapter 692 07-01-2019 07:23:15 Tải xuống
Chapter 693 07-01-2019 07:23:18 Tải xuống
Chapter 694 07-01-2019 07:23:21 Tải xuống
Chapter 695 07-01-2019 07:23:24 Tải xuống
Chapter 696 07-01-2019 07:23:27 Tải xuống
Chapter 697 07-01-2019 07:23:30 Tải xuống
Chapter 698 07-01-2019 07:23:33 Tải xuống
Chapter 699 07-01-2019 07:23:36 Tải xuống
Chapter 700 07-01-2019 07:23:39 Tải xuống
Chapter 701 07-01-2019 07:23:42 Tải xuống
Chapter 702 07-01-2019 07:23:45 Tải xuống
Chapter 703 07-01-2019 07:23:48 Tải xuống
Chapter 704 07-01-2019 07:23:51 Tải xuống
Chapter 705 07-01-2019 07:23:54 Tải xuống
Chapter 706 07-01-2019 07:23:57 Tải xuống
Chapter 707 07-01-2019 07:24:00 Tải xuống
Chapter 708 07-01-2019 07:24:03 Tải xuống
Chapter 709 07-01-2019 07:24:06 Tải xuống
Chapter 710 07-01-2019 07:24:10 Tải xuống
Chapter 711 07-01-2019 07:24:12 Tải xuống
Chapter 712 07-01-2019 07:24:15 Tải xuống
Chapter 713 07-01-2019 07:24:18 Tải xuống
Chapter 714 07-01-2019 07:24:21 Tải xuống
Chapter 715 07-01-2019 07:24:24 Tải xuống
Chapter 716 07-01-2019 07:24:27 Tải xuống
Chapter 717 07-01-2019 07:24:30 Tải xuống
Chapter 718 07-01-2019 07:24:33 Tải xuống
Chapter 719 07-01-2019 07:24:36 Tải xuống
Chapter 720 07-01-2019 07:24:39 Tải xuống
Chapter 721 07-01-2019 07:24:42 Tải xuống
Chapter 722 07-01-2019 07:24:46 Tải xuống
Chapter 723 07-01-2019 07:24:48 Tải xuống
Chapter 724 07-01-2019 07:24:52 Tải xuống
Chapter 725 07-01-2019 07:24:54 Tải xuống
Chapter 726 07-01-2019 07:24:57 Tải xuống
Chapter 727 07-01-2019 07:25:00 Tải xuống
Chapter 728 07-01-2019 07:25:03 Tải xuống
Chapter 729 07-01-2019 07:25:06 Tải xuống
Chapter 730 07-01-2019 07:25:09 Tải xuống
Chapter 731 07-01-2019 07:25:12 Tải xuống
Chapter 732 07-01-2019 07:25:15 Tải xuống
Chapter 733 07-01-2019 07:25:18 Tải xuống
Chapter 734 07-01-2019 07:25:21 Tải xuống
Chapter 735 07-01-2019 07:25:24 Tải xuống
Chapter 736 07-01-2019 07:25:27 Tải xuống
Chapter 737 07-01-2019 07:25:30 Tải xuống
Chapter 738 07-01-2019 07:25:33 Tải xuống
Chapter 739 07-01-2019 07:25:36 Tải xuống
Chapter 740 07-01-2019 07:25:39 Tải xuống
Chapter 741 07-01-2019 07:25:42 Tải xuống
Chapter 742 07-01-2019 07:25:45 Tải xuống
Chapter 743 07-01-2019 07:25:48 Tải xuống
Chapter 744 07-01-2019 07:25:51 Tải xuống
Chapter 745 07-01-2019 07:25:55 Tải xuống
Chapter 746 07-01-2019 07:25:58 Tải xuống
Chapter 747 07-01-2019 07:26:01 Tải xuống
Chapter 748 07-01-2019 07:26:03 Tải xuống
Chapter 749 07-01-2019 07:26:06 Tải xuống
Chapter 750 07-01-2019 07:26:09 Tải xuống
Chapter 751 07-01-2019 07:26:12 Tải xuống
Chapter 752 07-01-2019 07:26:15 Tải xuống
Chapter 753 07-01-2019 07:26:18 Tải xuống
Chapter 754 07-01-2019 07:26:21 Tải xuống
Chapter 755 07-01-2019 07:26:24 Tải xuống
Chapter 756 07-01-2019 07:26:27 Tải xuống
Chapter 757 07-01-2019 07:26:30 Tải xuống
Chapter 758 07-01-2019 07:26:33 Tải xuống
Chapter 759 07-01-2019 07:26:39 Tải xuống
Chapter 760 07-01-2019 07:26:40 Tải xuống
Chapter 761 07-01-2019 07:26:42 Tải xuống
Chapter 762 07-01-2019 07:26:45 Tải xuống
Chapter 763 07-01-2019 07:26:48 Tải xuống
Chapter 764 07-01-2019 07:26:51 Tải xuống
Chapter 765 07-01-2019 07:26:54 Tải xuống
Chapter 766 07-01-2019 07:26:57 Tải xuống
Chapter 767 07-01-2019 07:26:59 Tải xuống
Chapter 768 07-01-2019 07:27:03 Tải xuống
Chapter 769 07-01-2019 07:27:06 Tải xuống
Chapter 770 07-01-2019 07:27:09 Tải xuống
Chapter 771 07-01-2019 07:27:12 Tải xuống
Chapter 772 07-01-2019 07:27:15 Tải xuống
Chapter 773 07-01-2019 07:27:18 Tải xuống
Chapter 774 07-01-2019 07:27:21 Tải xuống
Chapter 775 07-01-2019 07:27:24 Tải xuống
Chapter 776 07-01-2019 07:27:27 Tải xuống
Chapter 777 07-01-2019 07:27:30 Tải xuống
Chapter 778 07-01-2019 07:27:33 Tải xuống
Chapter 779 07-01-2019 07:27:36 Tải xuống
Chapter 780 07-01-2019 07:27:39 Tải xuống
Chapter 781 07-01-2019 07:27:42 Tải xuống
Chapter 782 07-01-2019 07:27:45 Tải xuống
Chapter 783 07-01-2019 07:27:48 Tải xuống
Chapter 784 07-01-2019 07:27:50 Tải xuống
Chapter 785 07-01-2019 07:27:53 Tải xuống
Chapter 786 07-01-2019 07:27:57 Tải xuống
Chapter 787 07-01-2019 07:28:00 Tải xuống
Chapter 788 07-01-2019 07:28:03 Tải xuống
Chapter 789 07-01-2019 07:28:06 Tải xuống
Chapter 790 07-01-2019 07:28:09 Tải xuống
Chapter 791 07-01-2019 07:28:12 Tải xuống
Chapter 792 07-01-2019 07:28:15 Tải xuống
Chapter 793 07-01-2019 07:28:18 Tải xuống
Chapter 794 07-01-2019 07:28:21 Tải xuống
Chapter 795 07-01-2019 07:28:24 Tải xuống
Chapter 796 07-01-2019 07:28:27 Tải xuống
Chapter 797 07-01-2019 07:28:30 Tải xuống
Chapter 798 07-01-2019 07:28:33 Tải xuống
Chapter 799 07-01-2019 07:28:39 Tải xuống
Chapter 800 07-01-2019 07:28:42 Tải xuống
Chapter 801 07-01-2019 07:28:43 Tải xuống
Chapter 802 07-01-2019 07:28:45 Tải xuống
Chapter 803 07-01-2019 07:28:48 Tải xuống
Chapter 804 07-01-2019 07:28:51 Tải xuống
Chapter 805 07-01-2019 07:28:54 Tải xuống
Chapter 806 12-04-2019 05:55:57 Tải xuống
Chapter 807 07-01-2019 07:29:02 Tải xuống
Chapter 808 07-01-2019 07:29:03 Tải xuống
Chapter 809 07-01-2019 07:29:06 Tải xuống
Chapter 810 07-01-2019 07:29:09 Tải xuống
Chapter 811 07-01-2019 07:29:12 Tải xuống
Chapter 812 07-01-2019 07:29:15 Tải xuống
Chapter 813 07-01-2019 07:29:18 Tải xuống
Chapter 814 07-01-2019 07:29:21 Tải xuống
Chapter 815 07-01-2019 07:29:24 Tải xuống
Chapter 816 07-01-2019 07:29:27 Tải xuống
Chapter 817 07-01-2019 07:29:30 Tải xuống
Chapter 818 07-01-2019 07:29:33 Tải xuống
Chapter 819 07-01-2019 07:29:36 Tải xuống
Chapter 820 07-01-2019 07:29:39 Tải xuống
Chapter 821 07-01-2019 07:29:42 Tải xuống
Chapter 822 07-01-2019 07:29:45 Tải xuống
Chapter 823 07-01-2019 07:29:48 Tải xuống
Chapter 824 07-01-2019 07:29:51 Tải xuống
Chapter 825 07-01-2019 07:29:54 Tải xuống
Chapter 826 07-01-2019 07:29:56 Tải xuống
Chapter 827 07-01-2019 07:30:00 Tải xuống
Chapter 828 07-01-2019 07:30:03 Tải xuống
Chapter 829 07-01-2019 07:30:06 Tải xuống
Chapter 830 07-01-2019 07:30:09 Tải xuống
Chapter 831 07-01-2019 07:30:12 Tải xuống
Chapter 832 07-01-2019 07:30:15 Tải xuống
Chapter 833 07-01-2019 07:30:18 Tải xuống
Chapter 834 07-01-2019 07:30:21 Tải xuống
Chapter 835 07-01-2019 07:30:24 Tải xuống
Chapter 836 07-01-2019 07:30:27 Tải xuống
Chapter 837 07-01-2019 07:30:30 Tải xuống
Chapter 838 07-01-2019 07:30:33 Tải xuống
Chapter 839 07-01-2019 07:30:36 Tải xuống
Chapter 840 07-01-2019 07:30:39 Tải xuống
Chapter 841 07-01-2019 07:30:42 Tải xuống
Chapter 842 07-01-2019 07:30:45 Tải xuống
Chapter 843 07-01-2019 07:30:48 Tải xuống
Chapter 844 07-01-2019 07:30:51 Tải xuống
Chapter 845 07-01-2019 07:30:54 Tải xuống
Chapter 846 07-01-2019 07:30:57 Tải xuống
Chapter 847 07-01-2019 07:31:00 Tải xuống
Chapter 848 07-01-2019 07:31:03 Tải xuống
Chapter 849 07-01-2019 07:31:06 Tải xuống
Chapter 850 07-01-2019 07:31:09 Tải xuống
Chapter 851 07-01-2019 07:31:12 Tải xuống
Chapter 852 07-01-2019 07:31:15 Tải xuống
Chapter 853 07-01-2019 07:31:18 Tải xuống
Chapter 854 07-01-2019 07:31:21 Tải xuống
Chapter 855 07-01-2019 07:31:24 Tải xuống
Chapter 856 07-01-2019 07:31:27 Tải xuống
Chapter 857 07-01-2019 07:31:30 Tải xuống
Chapter 858 07-01-2019 07:31:33 Tải xuống
Chapter 859 07-01-2019 07:31:36 Tải xuống
Chapter 860 07-01-2019 07:31:39 Tải xuống
Chapter 861 07-01-2019 07:31:42 Tải xuống
Chapter 862 07-01-2019 07:31:45 Tải xuống
Chapter 863 07-01-2019 07:31:48 Tải xuống
Chapter 864 07-01-2019 07:31:51 Tải xuống
Chapter 865 07-01-2019 07:31:54 Tải xuống
Chapter 866 07-01-2019 07:31:57 Tải xuống
Chapter 867 07-01-2019 07:32:00 Tải xuống
Chapter 868 07-01-2019 07:32:03 Tải xuống
Chapter 869 07-01-2019 07:32:07 Tải xuống
Chapter 870 07-01-2019 07:32:10 Tải xuống
Chapter 871 07-01-2019 07:32:12 Tải xuống
Chapter 872 07-01-2019 07:32:15 Tải xuống
Chapter 873 07-01-2019 07:32:18 Tải xuống
Chapter 874 07-01-2019 07:32:24 Tải xuống
Chapter 875 07-01-2019 07:32:26 Tải xuống
Chapter 876 07-01-2019 07:32:27 Tải xuống
Chapter 877 07-01-2019 07:32:30 Tải xuống
Chapter 878 07-01-2019 07:32:33 Tải xuống
Chapter 879 07-01-2019 07:32:36 Tải xuống
Chapter 880 07-01-2019 07:32:39 Tải xuống
Chapter 881 07-01-2019 07:32:42 Tải xuống
Chapter 882 07-01-2019 07:32:45 Tải xuống
Chapter 883 07-01-2019 07:32:48 Tải xuống
Chapter 884 07-01-2019 07:32:52 Tải xuống
Chapter 885 07-01-2019 07:32:55 Tải xuống
Chapter 886 07-01-2019 07:32:57 Tải xuống
Chapter 887 07-01-2019 07:33:01 Tải xuống
Chapter 888 07-01-2019 07:33:03 Tải xuống
Chapter 889 07-01-2019 07:33:06 Tải xuống
Chapter 890 07-01-2019 07:33:08 Tải xuống
Chapter 891 07-01-2019 07:33:11 Tải xuống
Chapter 892 07-01-2019 07:33:14 Tải xuống
Chapter 893 07-01-2019 07:33:17 Tải xuống
Chapter 894 07-01-2019 07:33:20 Tải xuống
Chapter 895 07-01-2019 07:33:24 Tải xuống
Chapter 896 07-01-2019 07:33:27 Tải xuống
Chapter 897 07-01-2019 07:33:29 Tải xuống
Chapter 898 07-01-2019 07:33:32 Tải xuống
Chapter 899 07-01-2019 07:33:35 Tải xuống
Chapter 900 07-01-2019 07:33:40 Tải xuống
Chapter 901 07-01-2019 07:33:41 Tải xuống
Chapter 902 07-01-2019 07:33:44 Tải xuống
Chapter 903 07-01-2019 07:33:47 Tải xuống
Chapter 904 07-01-2019 07:33:50 Tải xuống
Chapter 905 07-01-2019 07:33:53 Tải xuống
Chapter 906 07-01-2019 07:33:56 Tải xuống
Chapter 907 07-01-2019 07:33:59 Tải xuống
Chapter 908 07-01-2019 07:34:02 Tải xuống
Chapter 909 07-01-2019 07:34:06 Tải xuống
Chapter 910 07-01-2019 07:34:08 Tải xuống
Chapter 911 07-01-2019 07:34:12 Tải xuống
Chapter 912 07-01-2019 07:34:14 Tải xuống
Chapter 913 07-01-2019 07:34:17 Tải xuống
Chapter 914 07-01-2019 07:34:20 Tải xuống
Chapter 915 07-01-2019 07:34:24 Tải xuống
Chapter 916 07-01-2019 07:34:26 Tải xuống
Chapter 917 07-01-2019 07:34:30 Tải xuống
Chapter 918 07-01-2019 07:34:32 Tải xuống
Chapter 919 07-01-2019 07:34:35 Tải xuống
Chapter 920 07-01-2019 07:34:38 Tải xuống
Chapter 921 07-01-2019 07:34:42 Tải xuống
Chapter 922 07-01-2019 07:34:45 Tải xuống
Chapter 923 07-01-2019 07:34:47 Tải xuống
Chapter 924 07-01-2019 07:34:51 Tải xuống
Chapter 925 07-01-2019 07:34:53 Tải xuống
Chapter 926 07-01-2019 07:34:57 Tải xuống
Chapter 927 07-01-2019 07:35:00 Tải xuống
Chapter 928 07-01-2019 07:35:03 Tải xuống
Chapter 929 07-01-2019 07:35:06 Tải xuống
Chapter 930 07-01-2019 07:35:09 Tải xuống
Chapter 931 07-01-2019 07:35:12 Tải xuống
Chapter 932 07-01-2019 07:35:15 Tải xuống
Chapter 933 07-01-2019 07:35:18 Tải xuống
Chapter 934 07-01-2019 07:35:21 Tải xuống
Chapter 935 07-01-2019 07:35:24 Tải xuống
Chapter 936 07-01-2019 07:35:27 Tải xuống
Chapter 937 07-01-2019 07:35:30 Tải xuống
Chapter 938 07-01-2019 07:35:33 Tải xuống
Chapter 939 07-01-2019 07:35:36 Tải xuống
Chapter 940 07-01-2019 07:35:39 Tải xuống
Chapter 941 07-01-2019 07:35:42 Tải xuống
Chapter 942 07-01-2019 07:35:45 Tải xuống
Chapter 943 07-01-2019 07:35:48 Tải xuống
Chapter 944 07-01-2019 07:35:51 Tải xuống
Chapter 945 07-01-2019 07:35:54 Tải xuống
Chapter 946 07-01-2019 07:35:57 Tải xuống
Chapter 947 07-01-2019 07:36:00 Tải xuống
Chapter 948 07-01-2019 07:36:03 Tải xuống
Chapter 949 07-01-2019 07:36:06 Tải xuống
Chapter 950 07-01-2019 07:36:09 Tải xuống
Chapter 951 07-01-2019 07:36:12 Tải xuống
Chapter 952 07-01-2019 07:36:15 Tải xuống
Chapter 953 07-01-2019 07:36:18 Tải xuống
Chapter 954 07-01-2019 07:36:21 Tải xuống
Chapter 955 07-01-2019 07:36:24 Tải xuống
Chapter 956 07-01-2019 07:36:27 Tải xuống
Chapter 957 07-01-2019 07:36:30 Tải xuống
Chapter 958 07-01-2019 07:36:33 Tải xuống
Chapter 959 07-01-2019 07:36:36 Tải xuống
Chapter 960 07-01-2019 07:36:39 Tải xuống
Chapter 961 07-01-2019 07:36:42 Tải xuống
Chapter 962 07-01-2019 07:36:45 Tải xuống
Chapter 963 07-01-2019 07:36:48 Tải xuống
Chapter 964 07-01-2019 07:36:51 Tải xuống
Chapter 965 07-01-2019 07:36:54 Tải xuống
Chapter 966 07-01-2019 07:36:57 Tải xuống
Chapter 967 07-01-2019 07:37:00 Tải xuống
Chapter 968 07-01-2019 07:37:03 Tải xuống
Chapter 969 07-01-2019 07:37:06 Tải xuống
Chapter 970 07-01-2019 07:37:09 Tải xuống
Chapter 971 07-01-2019 07:37:12 Tải xuống
Chapter 972 07-01-2019 07:37:15 Tải xuống
Chapter 973 07-01-2019 07:37:18 Tải xuống
Chapter 974 07-01-2019 07:37:21 Tải xuống
Chapter 975 07-01-2019 07:37:24 Tải xuống
Chapter 976 07-01-2019 07:37:27 Tải xuống
Chapter 977 07-01-2019 07:37:30 Tải xuống
Chapter 978 07-01-2019 07:37:33 Tải xuống
Chapter 979 07-01-2019 07:37:36 Tải xuống
Chapter 980 07-01-2019 07:37:39 Tải xuống
Chapter 981 07-01-2019 07:37:42 Tải xuống
Chapter 982 07-01-2019 07:37:45 Tải xuống
Chapter 983 07-01-2019 07:37:48 Tải xuống
Chapter 984 07-01-2019 07:37:51 Tải xuống
Chapter 985 07-01-2019 07:37:54 Tải xuống
Chapter 986 07-01-2019 07:37:57 Tải xuống
Chapter 987 07-01-2019 07:38:00 Tải xuống
Chapter 988 07-01-2019 07:38:03 Tải xuống
Chapter 989 07-01-2019 07:38:07 Tải xuống
Chapter 990 07-01-2019 16:02:39 Tải xuống
Chapter 991 07-01-2019 07:38:12 Tải xuống
Chapter 992 07-01-2019 07:38:15 Tải xuống
Chapter 993 07-01-2019 07:38:19 Tải xuống
Chapter 994 07-01-2019 07:38:21 Tải xuống
Chapter 995 07-01-2019 07:38:24 Tải xuống
Chapter 996 07-01-2019 07:38:27 Tải xuống
Chapter 997 07-01-2019 07:38:30 Tải xuống
Chapter 998 07-01-2019 07:38:33 Tải xuống
Chapter 999 07-01-2019 07:38:36 Tải xuống
Chapter 1000 07-01-2019 07:38:42 Tải xuống
Chapter 1001 07-01-2019 07:38:43 Tải xuống
Chapter 1002 26-04-2019 16:54:14 Tải xuống
Chapter 1003 26-04-2019 20:50:10 Tải xuống
Chapter 1004 08-05-2019 11:45:56 Tải xuống
Chapter 1005 08-05-2019 11:45:29 Tải xuống
Chapter 1006 08-05-2019 11:36:11 Tải xuống
Chapter 1007 08-05-2019 11:36:29 Tải xuống
Chapter 1008 08-05-2019 11:36:47 Tải xuống
Chapter 1009 08-05-2019 11:37:08 Tải xuống
Chapter 1010 07-01-2019 07:39:09 Tải xuống
Chapter 1011 07-01-2019 07:39:11 Tải xuống
Chapter 1012 07-01-2019 07:39:15 Tải xuống
Chapter 1013 07-01-2019 07:39:17 Tải xuống
Chapter 1014 07-01-2019 07:39:21 Tải xuống
Chapter 1015 08-05-2019 12:39:54 Tải xuống
Chapter 1016 07-01-2019 07:39:27 Tải xuống
Chapter 1017 07-01-2019 07:39:30 Tải xuống
Chapter 1018 08-05-2019 12:44:23 Tải xuống
Chapter 1019 07-01-2019 07:39:35 Tải xuống
Chapter 1020 07-01-2019 07:39:39 Tải xuống
Chapter 1021 07-01-2019 07:39:42 Tải xuống
Chapter 1022 08-05-2019 12:52:35 Tải xuống
Chapter 1023 07-01-2019 07:39:47 Tải xuống
Chapter 1023: Raw 08-12-2018 05:01:44 Tải xuống
Chapter 1024 08-05-2019 12:57:32 Tải xuống
Chapter 1024: Bản raw (chưa dịch) 14-12-2018 12:00:32 Tải xuống
Chapter 1024: Raw 07-01-2019 07:39:50 Tải xuống
Chapter 1025 07-01-2019 07:39:54 Tải xuống
Chapter 1026 08-05-2019 12:59:38 Tải xuống
Chapter 1027 30-04-2019 23:45:38 Tải xuống
Chapter 1028 01-03-2019 15:24:08 Tải xuống
Chapter 1029 01-03-2019 15:24:11 Tải xuống
Chapter 1030 18-03-2019 12:24:06 Tải xuống
Chapter 1031 18-03-2019 12:24:08 Tải xuống
Chapter 1032 08-05-2019 13:06:11 Tải xuống
Chapter 1034 12-05-2019 05:36:30 Tải xuống
Chapter 1035 13-07-2019 07:18:19 Tải xuống
Chapter 1036 13-07-2019 07:18:28 Tải xuống
Chapter 1037 13-07-2019 07:18:29 Tải xuống
Chapter 1038 13-07-2019 07:18:28 Tải xuống
Chapter 1039 08-09-2019 14:30:27 Tải xuống
Chapter 1040 08-09-2019 14:30:30 Tải xuống
Chapter 1041 08-09-2019 14:30:33 Tải xuống
Chapter 1042 08-09-2019 14:30:38 Tải xuống
Chapter 1043 29-11-2019 07:54:48 Tải xuống
Chapter 1044 21-12-2019 05:55:20 Tải xuống
Chapter 1045 21-12-2019 05:54:39 Tải xuống
Chapter 1046 18-01-2020 18:27:22 Tải xuống
Chapter 1047 08-03-2020 10:07:39 Tải xuống
Chapter 1048 08-03-2020 10:28:12 Tải xuống
Chapter 1049 20-04-2020 18:01:39 Tải xuống
Chapter 1050 20-04-2020 18:10:13 Tải xuống
Chapter 1051 20-04-2020 17:47:10 Tải xuống
Chapter 1052 20-04-2020 18:30:10 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
CÁO - 4 tháng trước
Trả Lời