Loading...

Hard Core Leveling Warrior

Tác giả: Gim Se Hun
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manhwa , Martial Arts , Romance , Sci-fi , Supernatural , Webtoon , Slice of Life ,
Lần cập nhật cuối: 25-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Lucid Adventure - Một ứng dụng cho phép người dùng mơ và tham gia trò chơi cùng một lúc. Main là nhân vật bá dzơ với tất cả thông số đều max và đang là người chơi xếp hạng 1. Pee kịck xảy ra khi 1 em gái ất ơ nào đó cải trang thành 1 cháu noob canh lúc main đang phê thọt cho 1 nhát, cướp sạch item và để quái bụp main lên dĩa. Đặc điểm ở trò chơi này là khi tạch, tất cả thông số sẽ trở về 1, cháu main lầy lội max 999 từ thiên đường rơi xuống địa ngục trần game, trước khi được 1 em bánh bao bự cỡ cái tô ra tay nghĩa hiệp cứu với đời zai và tiếp tục hành trình trần ai khoai củ của mình. - Một bộ truyện về game mang tính chất bựa lòi siêu nhộn vừa mới ra mắt trên mạng chương 1 chưa được 1 tuần đã được ComicVN tha về Việt hoá - Đây là bộ truyện độc đáo bởi main bị nerf chứ không được buff như truyện khác :v Lucid Adventure - Một ứng dụng cho phép người dùng mơ và tham gia trò chơi cùng một
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 09-01-2019 16:36:14 Tải xuống
Chapter 2 09-01-2019 16:36:16 Tải xuống
Chapter 3 09-01-2019 16:36:19 Tải xuống
Chapter 4 09-01-2019 16:36:23 Tải xuống
Chapter 5 09-01-2019 16:36:25 Tải xuống
Chapter 6 09-01-2019 16:36:28 Tải xuống
Chapter 7 09-01-2019 16:36:32 Tải xuống
Chapter 8 25-06-2019 21:25:25 Tải xuống
Chapter 9 25-06-2019 21:26:48 Tải xuống
Chapter 10 25-06-2019 21:26:57 Tải xuống
Chapter 11 25-06-2019 21:35:30 Tải xuống
Chapter 12 25-06-2019 21:35:26 Tải xuống
Chapter 13 25-06-2019 21:35:29 Tải xuống
Chapter 14 25-06-2019 21:44:18 Tải xuống
Chapter 15 09-01-2019 16:36:54 Tải xuống
Chapter 16 09-01-2019 16:36:57 Tải xuống
Chapter 17 09-01-2019 16:36:59 Tải xuống
Chapter 18 09-01-2019 16:37:03 Tải xuống
Chapter 19 09-01-2019 16:37:06 Tải xuống
Chapter 20 09-01-2019 16:37:09 Tải xuống
Chapter 21 09-01-2019 16:37:12 Tải xuống
Chapter 22 09-01-2019 16:37:15 Tải xuống
Chapter 23 09-01-2019 16:37:18 Tải xuống
Chapter 24 09-01-2019 16:37:21 Tải xuống
Chapter 25 09-01-2019 16:37:24 Tải xuống
Chapter 26 25-06-2019 22:46:02 Tải xuống
Chapter 27 25-06-2019 22:53:01 Tải xuống
Chapter 28 25-06-2019 22:53:17 Tải xuống
Chapter 29 25-06-2019 22:48:08 Tải xuống
Chapter 30 25-06-2019 22:48:10 Tải xuống
Chapter 31 09-01-2019 16:37:42 Tải xuống
Chapter 32 09-01-2019 16:37:45 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 16:37:48 Tải xuống
Chapter 34 09-01-2019 16:37:51 Tải xuống
Chapter 35 09-01-2019 16:37:54 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 16:37:57 Tải xuống
Chapter 37 09-01-2019 16:38:00 Tải xuống
Chapter 38 09-01-2019 16:38:03 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2019 16:38:07 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2019 16:38:10 Tải xuống
Chapter 41 09-01-2019 16:38:13 Tải xuống
Chapter 42 09-01-2019 16:38:16 Tải xuống
Chapter 43 09-01-2019 16:38:19 Tải xuống
Chapter 44 09-01-2019 16:38:21 Tải xuống
Chapter 45 09-01-2019 16:38:25 Tải xuống
Chapter 46 09-01-2019 16:38:28 Tải xuống
Chapter 47 09-01-2019 16:38:31 Tải xuống
Chapter 48 09-01-2019 16:38:34 Tải xuống
Chapter 49 09-01-2019 16:38:38 Tải xuống
Chapter 50 09-01-2019 16:38:40 Tải xuống
Chapter 51 09-01-2019 16:38:43 Tải xuống
Chapter 52 05-10-2019 23:08:22 Tải xuống
Chapter 53 09-01-2019 16:38:49 Tải xuống
Chapter 54 09-01-2019 16:38:52 Tải xuống
Chapter 55 09-01-2019 16:38:55 Tải xuống
Chapter 56 09-01-2019 16:38:58 Tải xuống
Chapter 57 09-01-2019 16:39:00 Tải xuống
Chapter 58 09-01-2019 16:39:04 Tải xuống
Chapter 59 09-01-2019 16:39:06 Tải xuống
Chapter 60 09-01-2019 16:39:09 Tải xuống
Chapter 61 09-01-2019 16:39:13 Tải xuống
Chapter 62 09-01-2019 16:39:16 Tải xuống
Chapter 63 09-01-2019 16:39:18 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2019 16:39:22 Tải xuống
Chapter 65 09-01-2019 16:39:25 Tải xuống
Chapter 66 09-01-2019 16:39:27 Tải xuống
Chapter 67 09-01-2019 16:39:30 Tải xuống
Chapter 68 09-01-2019 16:39:34 Tải xuống
Chapter 69 09-01-2019 16:39:36 Tải xuống
Chapter 70 09-01-2019 16:39:39 Tải xuống
Chapter 71 09-01-2019 16:39:42 Tải xuống
Chapter 72 09-01-2019 16:39:45 Tải xuống
Chapter 73 09-01-2019 16:39:48 Tải xuống
Chapter 74 09-01-2019 16:39:51 Tải xuống
Chapter 75 09-01-2019 16:39:55 Tải xuống
Chapter 76 09-01-2019 16:39:58 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 16:40:00 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2019 16:40:04 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 16:40:07 Tải xuống
Chapter 80 09-01-2019 16:40:10 Tải xuống
Chapter 81 09-01-2019 16:40:13 Tải xuống
Chapter 82 09-01-2019 16:40:18 Tải xuống
Chapter 83 09-01-2019 16:40:19 Tải xuống
Chapter 84 09-01-2019 16:40:23 Tải xuống
Chapter 85 09-01-2019 16:40:25 Tải xuống
Chapter 86 09-01-2019 16:40:28 Tải xuống
Chapter 87 09-01-2019 16:40:31 Tải xuống
Chapter 88 09-01-2019 16:40:35 Tải xuống
Chapter 89 09-01-2019 16:40:37 Tải xuống
Chapter 90 09-01-2019 16:40:41 Tải xuống
Chapter 91 09-01-2019 16:40:44 Tải xuống
Chapter 92 09-01-2019 16:40:46 Tải xuống
Chapter 93 09-01-2019 16:40:50 Tải xuống
Chapter 94 09-01-2019 16:40:53 Tải xuống
Chapter 95 09-01-2019 16:40:55 Tải xuống
Chapter 96 09-01-2019 16:40:59 Tải xuống
Chapter 97 09-01-2019 16:41:02 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 16:41:05 Tải xuống
Chapter 99 09-01-2019 16:41:06 Tải xuống
Chapter 100 09-01-2019 16:41:10 Tải xuống
Chapter 101 09-01-2019 16:41:13 Tải xuống
Chapter 102 09-01-2019 16:41:16 Tải xuống
Chapter 103 09-01-2019 16:41:19 Tải xuống
Chapter 104 09-01-2019 16:41:22 Tải xuống
Chapter 105 09-01-2019 16:41:25 Tải xuống
Chapter 106 09-01-2019 16:41:28 Tải xuống
Chapter 107 22-06-2019 08:51:11 Tải xuống
Chapter 108 09-01-2019 16:41:35 Tải xuống
Chapter 109 09-01-2019 16:41:37 Tải xuống
Chapter 110 09-01-2019 16:41:40 Tải xuống
Chapter 111 09-01-2019 16:41:42 Tải xuống
Chapter 112 09-01-2019 16:41:46 Tải xuống
Chapter 113 09-01-2019 16:41:48 Tải xuống
Chapter 114 09-01-2019 16:41:52 Tải xuống
Chapter 115 09-01-2019 16:41:55 Tải xuống
Chapter 116 09-01-2019 16:41:57 Tải xuống
Chapter 117 09-01-2019 16:42:00 Tải xuống
Chapter 118 09-01-2019 16:42:04 Tải xuống
Chapter 119 09-01-2019 16:42:10 Tải xuống
Chapter 120 09-01-2019 16:42:10 Tải xuống
Chapter 121 09-01-2019 16:42:13 Tải xuống
Chapter 122 09-01-2019 16:42:16 Tải xuống
Chapter 123 09-01-2019 16:42:19 Tải xuống
Chapter 124 09-01-2019 16:42:22 Tải xuống
Chapter 125 09-01-2019 16:42:25 Tải xuống
Chapter 126 28-01-2019 08:20:31 Tải xuống
Chapter 127 28-01-2019 08:20:36 Tải xuống
Chapter 128 28-01-2019 08:20:43 Tải xuống
Chapter 129 28-01-2019 08:20:49 Tải xuống
Chapter 130 30-01-2019 22:10:54 Tải xuống
Chapter 131 30-01-2019 22:11:00 Tải xuống
Chapter 132 16-02-2019 09:00:33 Tải xuống
Chapter 133 19-02-2019 12:13:35 Tải xuống
Chapter 134 20-02-2019 04:14:00 Tải xuống
Chapter 135 24-02-2019 12:06:27 Tải xuống
Chapter 136 24-02-2019 15:04:25 Tải xuống
Chapter 137 22-02-2019 20:55:38 Tải xuống
Chapter 138 26-02-2019 15:02:55 Tải xuống
Chapter 139 06-03-2019 09:05:05 Tải xuống
Chapter 140 06-03-2019 09:05:09 Tải xuống
Chapter 141 18-03-2019 07:02:30 Tải xuống
Chapter 142 18-03-2019 07:04:01 Tải xuống
Chapter 143 18-03-2019 07:04:03 Tải xuống
Chapter 144 08-04-2019 12:05:25 Tải xuống
Chapter 145 08-04-2019 12:05:29 Tải xuống
Chapter 146 08-04-2019 12:22:31 Tải xuống
Chapter 147 08-04-2019 12:05:31 Tải xuống
Chapter 148 08-04-2019 14:00:31 Tải xuống
Chapter 149 08-04-2019 12:05:38 Tải xuống
Chapter 150 04-05-2019 23:00:58 Tải xuống
Chapter 151 04-05-2019 23:01:02 Tải xuống
Chapter 152 04-05-2019 23:01:05 Tải xuống
Chapter 153 04-05-2019 23:01:06 Tải xuống
Chapter 154 04-05-2019 23:01:12 Tải xuống
Chapter 155 07-05-2019 20:03:25 Tải xuống
Chapter 156 09-05-2019 19:42:18 Tải xuống
Chapter 157 13-05-2019 02:42:15 Tải xuống
Chapter 158 03-06-2019 20:36:22 Tải xuống
Chapter 159 09-06-2019 20:42:25 Tải xuống
Chapter 160 10-06-2019 19:30:30 Tải xuống
Chapter 161 15-06-2019 09:11:30 Tải xuống
Chapter 162 16-06-2019 06:10:08 Tải xuống
Chapter 163 16-06-2019 07:07:43 Tải xuống
Chapter 164 15-06-2019 20:07:10 Tải xuống
Chapter 165 16-06-2019 21:00:14 Tải xuống
Chapter 166 23-06-2019 20:12:11 Tải xuống
Chapter 167 25-06-2019 19:54:17 Tải xuống
Chapter 168 27-06-2019 19:30:19 Tải xuống
Chapter 169 29-06-2019 20:12:16 Tải xuống
Chapter 170 03-07-2019 20:30:17 Tải xuống
Chapter 171 14-07-2019 12:14:26 Tải xuống
Chapter 172 13-07-2019 01:00:32 Tải xuống
Chapter 173 14-07-2019 20:56:47 Tải xuống
Chapter 174 18-07-2019 23:42:26 Tải xuống
Chapter 175 18-07-2019 23:42:27 Tải xuống
Chapter 176.1: Ngoại truyện 1 25-09-2019 19:19:06 Tải xuống
Chapter 176.2: Ngoại truyện 2 25-09-2019 19:19:09 Tải xuống
Chapter 176.3: Ngoại truyện 3 25-09-2019 19:19:12 Tải xuống
Chapter 176.4: Ngoại truyện 4 25-09-2019 19:19:15 Tải xuống
Chapter 176.5: Ngoại truyện 5 25-09-2019 19:19:18 Tải xuống
Chapter 176.6: Ngoại truyện 6 25-09-2019 19:19:21 Tải xuống
Chapter 176.7: Ngoại truyện 7 25-09-2019 19:19:24 Tải xuống
Chapter 176: (END) 24-07-2019 23:38:42 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh