Phong Quỷ Truyền Thuyết

Tác giả: Lục Đạo
Thể loại: Action , Manhua , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 07-07-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện, từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo, (tac giả Đường Dần Tại Dị Giới) Xem thêm
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 221 07-07-2020 08:29:08 Tải xuống
Chapter 220 07-07-2020 07:37:08 Tải xuống
Chapter 217 07-07-2020 07:37:38 Tải xuống
Chapter 216 07-07-2020 07:38:09 Tải xuống
Chapter 215 23-06-2020 04:49:07 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 15:09:13 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 15:09:14 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 15:09:15 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 15:09:16 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 15:09:17 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 15:09:18 Tải xuống
Chapter 7 12-05-2019 21:51:46 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 15:09:20 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 15:09:21 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 15:09:22 Tải xuống
Chapter 11 03-05-2019 03:45:31 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 15:09:24 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 15:09:25 Tải xuống
Chapter 15 12-05-2019 21:59:36 Tải xuống
Chapter 16 12-05-2019 21:59:57 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 15:09:29 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 15:09:31 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 15:09:31 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 15:09:32 Tải xuống
Chapter 21 12-05-2019 22:04:54 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 15:09:34 Tải xuống
Chapter 23 12-05-2019 22:09:51 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 15:09:36 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 15:09:37 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 15:09:38 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 15:09:39 Tải xuống
Chapter 28 13-05-2019 05:17:20 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 15:09:41 Tải xuống
Chapter 30 13-05-2019 05:21:30 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 15:09:43 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 15:09:44 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 15:09:45 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 15:09:46 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 15:09:48 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 15:09:48 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 15:09:49 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 15:09:50 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 15:09:51 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 15:09:52 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 15:09:53 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 15:09:54 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 15:09:55 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 15:09:56 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 15:09:57 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 15:09:58 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 15:09:59 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 15:10:00 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 15:10:01 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 15:10:03 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 15:10:05 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 15:10:06 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 15:10:07 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 15:10:08 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 15:10:09 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 15:10:10 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 15:10:11 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 15:10:12 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 15:10:13 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 15:10:14 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 15:10:15 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 15:10:16 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 15:10:17 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 15:10:18 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 15:10:20 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 15:10:20 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 15:10:22 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 15:10:22 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 15:10:24 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 15:10:24 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 15:10:25 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 15:10:27 Tải xuống
Chapter 73 13-05-2019 06:27:03 Tải xuống
Chapter 74 13-05-2019 06:28:59 Tải xuống
Chapter 75 13-05-2019 06:31:29 Tải xuống
Chapter 76 13-05-2019 06:34:27 Tải xuống
Chapter 77 13-05-2019 06:36:15 Tải xuống
Chapter 78 13-05-2019 06:39:06 Tải xuống
Chapter 79 13-05-2019 06:40:56 Tải xuống
Chapter 80 13-05-2019 06:42:32 Tải xuống
Chapter 81 13-05-2019 11:17:26 Tải xuống
Chapter 82 13-05-2019 11:20:04 Tải xuống
Chapter 83 13-05-2019 11:23:38 Tải xuống
Chapter 84 13-05-2019 11:25:15 Tải xuống
Chapter 85 13-05-2019 11:27:08 Tải xuống
Chapter 86 13-05-2019 11:28:40 Tải xuống
Chapter 87 13-05-2019 11:29:59 Tải xuống
Chapter 88 13-05-2019 11:32:48 Tải xuống
Chapter 89 12-10-2019 05:00:47 Tải xuống
Chapter 90 18-10-2019 04:42:47 Tải xuống
Chapter 91 23-10-2019 04:31:17 Tải xuống
Chapter 92 25-10-2019 04:31:19 Tải xuống
Chapter 93 27-10-2019 04:31:17 Tải xuống
Chapter 94 29-10-2019 04:36:49 Tải xuống
Chapter 95 02-11-2019 22:34:03 Tải xuống
Chapter 96 02-11-2019 04:49:22 Tải xuống
Chapter 97 04-11-2019 04:32:18 Tải xuống
Chapter 98 06-11-2019 04:31:47 Tải xuống
Chapter 99 08-11-2019 04:48:17 Tải xuống
Chapter 100 10-11-2019 04:34:01 Tải xuống
Chapter 101 13-11-2019 08:18:26 Tải xuống
Chapter 102 14-11-2019 04:36:21 Tải xuống
Chapter 103 16-11-2019 05:26:23 Tải xuống
Chapter 104 18-11-2019 04:30:50 Tải xuống
Chapter 105 21-11-2019 09:46:12 Tải xuống
Chapter 106 22-11-2019 04:54:52 Tải xuống
Chapter 107 24-11-2019 17:18:11 Tải xuống
Chapter 108 26-11-2019 04:30:28 Tải xuống
Chapter 109 28-11-2019 04:30:42 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2019 04:55:50 Tải xuống
Chapter 111 02-12-2019 05:03:58 Tải xuống
Chapter 112 04-12-2019 04:36:55 Tải xuống
Chapter 113 06-12-2019 04:55:14 Tải xuống
Chapter 114 08-12-2019 04:36:17 Tải xuống
Chapter 115 10-12-2019 04:42:43 Tải xuống
Chapter 116 12-12-2019 05:33:18 Tải xuống
Chapter 117 14-12-2019 04:32:14 Tải xuống
Chapter 118 16-12-2019 04:40:13 Tải xuống
Chapter 119 18-12-2019 04:43:12 Tải xuống
Chapter 120 20-12-2019 04:30:43 Tải xuống
Chapter 121 22-12-2019 06:30:43 Tải xuống
Chapter 122 24-12-2019 05:03:16 Tải xuống
Chapter 123 26-12-2019 04:36:39 Tải xuống
Chapter 124 28-12-2019 04:30:17 Tải xuống
Chapter 125 30-12-2019 04:41:15 Tải xuống
Chapter 126 01-01-2020 05:13:12 Tải xuống
Chapter 127 03-01-2020 05:53:43 Tải xuống
Chapter 128 05-01-2020 04:37:12 Tải xuống
Chapter 129 07-01-2020 04:54:51 Tải xuống
Chapter 130 07-01-2020 05:04:12 Tải xuống
Chapter 131 09-01-2020 05:08:19 Tải xuống
Chapter 132 11-01-2020 04:42:15 Tải xuống
Chapter 133 13-01-2020 04:42:43 Tải xuống
Chapter 134 15-01-2020 04:31:11 Tải xuống
Chapter 135 17-01-2020 05:46:12 Tải xuống
Chapter 136 17-01-2020 04:53:12 Tải xuống
Chapter 137 19-01-2020 04:36:46 Tải xuống
Chapter 138 21-01-2020 04:32:40 Tải xuống
Chapter 139 23-01-2020 04:48:45 Tải xuống
Chapter 140 25-01-2020 04:36:12 Tải xuống
Chapter 141 27-01-2020 11:45:43 Tải xuống
Chapter 142 29-01-2020 06:12:43 Tải xuống
Chapter 143 31-01-2020 04:54:38 Tải xuống
Chapter 144 02-02-2020 04:37:41 Tải xuống
Chapter 145 04-02-2020 05:15:41 Tải xuống
Chapter 146 06-02-2020 04:36:10 Tải xuống
Chapter 147 08-02-2020 04:37:38 Tải xuống
Chapter 148 10-02-2020 04:36:44 Tải xuống
Chapter 149 12-02-2020 04:37:41 Tải xuống
Chapter 150 14-02-2020 04:36:11 Tải xuống
Chapter 151 16-02-2020 04:36:38 Tải xuống
Chapter 152 18-02-2020 04:54:41 Tải xuống
Chapter 153 20-02-2020 04:43:41 Tải xuống
Chapter 154 22-02-2020 08:02:20 Tải xuống
Chapter 155 24-02-2020 04:30:42 Tải xuống
Chapter 156 26-02-2020 04:54:07 Tải xuống
Chapter 157 28-02-2020 05:04:09 Tải xuống
Chapter 158 01-03-2020 04:50:10 Tải xuống
Chapter 159 03-03-2020 04:36:41 Tải xuống
Chapter 160 05-03-2020 04:37:41 Tải xuống
Chapter 161 07-03-2020 04:36:16 Tải xuống
Chapter 162 09-03-2020 04:38:47 Tải xuống
Chapter 163 11-03-2020 04:37:08 Tải xuống
Chapter 164 13-03-2020 04:42:10 Tải xuống
Chapter 165 15-03-2020 04:59:13 Tải xuống
Chapter 166 17-03-2020 04:42:13 Tải xuống
Chapter 167 19-03-2020 04:48:44 Tải xuống
Chapter 168 21-03-2020 04:36:40 Tải xuống
Chapter 169 23-03-2020 04:44:31 Tải xuống
Chapter 170 25-03-2020 07:27:12 Tải xuống
Chapter 171 18-04-2020 12:08:46 Tải xuống
Chapter 172 18-04-2020 12:07:52 Tải xuống
Chapter 173 18-04-2020 12:07:17 Tải xuống
Chapter 174 18-04-2020 12:06:38 Tải xuống
Chapter 175 18-04-2020 12:06:09 Tải xuống
Chapter 176 18-04-2020 12:05:42 Tải xuống
Chapter 177 18-04-2020 12:04:40 Tải xuống
Chapter 178 18-04-2020 12:04:13 Tải xuống
Chapter 179 18-04-2020 12:03:43 Tải xuống
Chapter 180 18-04-2020 12:03:08 Tải xuống
Chapter 181 18-04-2020 12:02:52 Tải xuống
Chapter 182 18-04-2020 04:43:13 Tải xuống
Chapter 183 20-04-2020 05:06:55 Tải xuống
Chapter 184 22-04-2020 05:05:38 Tải xuống
Chapter 185 24-04-2020 04:43:08 Tải xuống
Chapter 186 26-04-2020 04:33:06 Tải xuống
Chapter 187 28-04-2020 04:36:07 Tải xuống
Chapter 188 30-04-2020 04:31:38 Tải xuống
Chapter 189 02-05-2020 04:36:09 Tải xuống
Chapter 190 04-05-2020 04:54:07 Tải xuống
Chapter 191 06-05-2020 04:31:36 Tải xuống
Chapter 192 08-05-2020 04:34:44 Tải xuống
Chapter 193 10-05-2020 04:36:36 Tải xuống
Chapter 194 12-05-2020 04:49:23 Tải xuống
Chapter 195 14-05-2020 04:36:41 Tải xuống
Chapter 196 16-05-2020 04:38:07 Tải xuống
Chapter 197 18-05-2020 04:37:07 Tải xuống
Chapter 198 20-05-2020 04:54:39 Tải xuống
Chapter 199 22-05-2020 04:50:08 Tải xuống
Chapter 200 24-05-2020 04:36:37 Tải xuống
Chapter 201 26-05-2020 04:36:39 Tải xuống
Chapter 202 28-05-2020 04:37:37 Tải xuống
Chapter 203 30-05-2020 04:37:12 Tải xuống
Chapter 204 01-06-2020 04:53:07 Tải xuống
Chapter 205 03-06-2020 04:37:06 Tải xuống
Chapter 206 05-06-2020 04:36:38 Tải xuống
Chapter 207 07-06-2020 06:48:13 Tải xuống
Chapter 208 09-06-2020 04:30:42 Tải xuống
Chapter 209 11-06-2020 04:36:07 Tải xuống
Chapter 210 13-06-2020 05:04:37 Tải xuống
Chapter 211 15-06-2020 11:27:08 Tải xuống
Chapter 212 17-06-2020 04:30:37 Tải xuống
Chapter 213 19-06-2020 04:31:10 Tải xuống
Chapter 214 21-06-2020 04:48:37 Tải xuống
Chapter 215 23-06-2020 04:49:07 Tải xuống
Chapter 216 07-07-2020 07:38:09 Tải xuống
Chapter 217 07-07-2020 07:37:38 Tải xuống
Chapter 220 07-07-2020 07:37:08 Tải xuống
Chapter 221 07-07-2020 08:29:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh