Loading...

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Tác giả: Hakumai Ryo
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Harem , Romance , Shounen , Chuyển Sinh ,
Lần cập nhật cuối: 23-05-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Anh main nhà ta và Cả lớp bị triệu hồi tới thế giới khác ( -3- )
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 41 23-05-2020 02:45:08 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2020 03:25:56 Tải xuống
Chapter 39 09-02-2020 07:48:12 Tải xuống
Chapter 38 13-01-2020 06:59:13 Tải xuống
Chapter 37 10-12-2019 11:32:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: Mở Đầu 10-07-2019 17:26:37 Tải xuống
Chapter 1 16-04-2019 22:51:36 Tải xuống
Chapter 1.1 11-05-2019 15:17:48 Tải xuống
Chapter 1.2 29-11-2018 16:49:37 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 16:49:39 Tải xuống
Chapter 3 09-07-2019 22:16:33 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 16:49:43 Tải xuống
Chapter 5 03-08-2019 01:29:31 Tải xuống
Chapter 6 12-07-2019 19:52:57 Tải xuống
Chapter 7 17-07-2019 00:53:09 Tải xuống
Chapter 8 12-07-2019 20:05:53 Tải xuống
Chapter 9 13-07-2019 21:17:29 Tải xuống
Chapter 10 09-07-2019 22:17:01 Tải xuống
Chapter 11 18-03-2019 19:03:40 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 16:49:59 Tải xuống
Chapter 13 09-07-2019 22:21:30 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 16:50:05 Tải xuống
Chapter 14.5 29-11-2018 16:50:07 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 16:50:09 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 16:50:11 Tải xuống
Chapter 17 09-10-2019 17:09:17 Tải xuống
Chapter 18 03-08-2019 01:45:15 Tải xuống
Chapter 19 03-08-2019 01:49:31 Tải xuống
Chapter 20 03-08-2019 01:53:36 Tải xuống
Chapter 21 01-10-2019 15:05:08 Tải xuống
Chapter 22 03-08-2019 02:01:34 Tải xuống
Chapter 23 03-08-2019 02:06:05 Tải xuống
Chapter 24 01-10-2019 15:05:38 Tải xuống
Chapter 25 03-08-2019 02:11:04 Tải xuống
Chapter 26 09-04-2019 17:38:36 Tải xuống
Chapter 27 09-07-2019 23:04:03 Tải xuống
Chapter 28 01-10-2019 15:06:08 Tải xuống
Chapter 29 09-04-2019 17:46:02 Tải xuống
Chapter 30 19-04-2019 21:53:36 Tải xuống
Chapter 31 03-08-2019 02:40:24 Tải xuống
Chapter 32 01-05-2019 23:18:08 Tải xuống
Chapter 33 07-07-2019 02:00:07 Tải xuống
Chapter 34 06-09-2019 23:42:10 Tải xuống
Chapter 35 10-12-2019 11:33:05 Tải xuống
Chapter 35: Raw 04-10-2019 16:24:44 Tải xuống
Chapter 36 10-11-2019 16:48:46 Tải xuống
Chapter 37 10-12-2019 11:32:10 Tải xuống
Chapter 38 13-01-2020 06:59:13 Tải xuống
Chapter 39 09-02-2020 07:48:12 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2020 03:25:56 Tải xuống
Chapter 41 23-05-2020 02:45:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh