Loading...

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Tác giả: Konogi Yoshiru
Thể loại: Comedy , Ecchi , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 14-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Anh main đang tìm việc làm và tìm bạn gái thì gặp được cô nữ sinh trung học trong toilet. Không phải tình yêu sét đánh mà là tìn cảnh trớ trêu... Cuối cùng anh main lại ở trọ nhà của cô nữ sinh... Rồi đọc đi, hồi sau sẽ rõ :D   Page của nhóm: https://www.facebook.com/GocTruyenVui
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 54 14-10-2019 15:38:00 Tải xuống
Chapter 53 14-10-2019 15:38:13 Tải xuống
Chapter 52 10-10-2019 03:18:14 Tải xuống
Chapter 51 05-10-2019 03:18:45 Tải xuống
Chapter 50 01-10-2019 14:11:41 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-05-2019 19:00:34 Tải xuống
Chapter 2 08-05-2019 19:00:40 Tải xuống
Chapter 3 09-05-2019 00:02:02 Tải xuống
Chapter 4 08-05-2019 19:19:14 Tải xuống
Chapter 5 09-05-2019 15:02:50 Tải xuống
Chapter 5.1 09-05-2019 15:02:53 Tải xuống
Chapter 5.2 09-05-2019 15:02:56 Tải xuống
Chapter 6 08-05-2019 17:18:38 Tải xuống
Chapter 7 08-05-2019 19:00:31 Tải xuống
Chapter 8 09-05-2019 07:02:20 Tải xuống
Chapter 9 09-05-2019 07:06:44 Tải xuống
Chapter 10 08-05-2019 17:18:50 Tải xuống
Chapter 11 09-05-2019 07:06:47 Tải xuống
Chapter 12 08-05-2019 21:18:34 Tải xuống
Chapter 13 08-05-2019 21:00:51 Tải xuống
Chapter 14 08-05-2019 21:18:36 Tải xuống
Chapter 15 09-05-2019 07:06:50 Tải xuống
Chapter 16 09-05-2019 00:01:53 Tải xuống
Chapter 17 08-05-2019 20:00:40 Tải xuống
Chapter 18 08-05-2019 20:13:19 Tải xuống
Chapter 19 08-05-2019 21:00:48 Tải xuống
Chapter 20 09-05-2019 07:02:18 Tải xuống
Chapter 21 09-05-2019 00:01:56 Tải xuống
Chapter 22 08-05-2019 19:00:23 Tải xuống
Chapter 23 08-05-2019 19:19:48 Tải xuống
Chapter 24 09-05-2019 07:06:53 Tải xuống
Chapter 25 11-05-2019 01:36:20 Tải xuống
Chapter 26 02-06-2019 15:17:12 Tải xuống
Chapter 27 02-06-2019 13:34:42 Tải xuống
Chapter 28 02-06-2019 12:15:19 Tải xuống
Chapter 29 02-06-2019 14:19:44 Tải xuống
Chapter 30 02-06-2019 15:16:54 Tải xuống
Chapter 31 30-05-2019 17:47:17 Tải xuống
Chapter 32 03-06-2019 17:00:10 Tải xuống
Chapter 33 11-06-2019 16:36:06 Tải xuống
Chapter 34 15-06-2019 18:18:22 Tải xuống
Chapter 35 15-06-2019 23:02:29 Tải xuống
Chapter 36 16-06-2019 20:12:13 Tải xuống
Chapter 37 19-06-2019 17:24:10 Tải xuống
Chapter 38 30-08-2019 21:06:27 Tải xuống
Chapter 38.5 04-09-2019 15:54:11 Tải xuống
Chapter 39 04-09-2019 15:54:14 Tải xuống
Chapter 40 05-09-2019 01:30:11 Tải xuống
Chapter 41 06-09-2019 13:36:10 Tải xuống
Chapter 42 11-09-2019 05:06:07 Tải xuống
Chapter 43 12-09-2019 16:48:17 Tải xuống
Chapter 44 12-09-2019 16:48:20 Tải xuống
Chapter 45 17-09-2019 00:42:10 Tải xuống
Chapter 46 17-09-2019 22:01:17 Tải xuống
Chapter 47 20-09-2019 11:01:30 Tải xuống
Chapter 48 23-09-2019 17:06:13 Tải xuống
Chapter 49 26-09-2019 00:12:09 Tải xuống
Chapter 50 01-10-2019 14:11:41 Tải xuống
Chapter 51 05-10-2019 03:18:45 Tải xuống
Chapter 52 10-10-2019 03:18:14 Tải xuống
Chapter 53 14-10-2019 15:38:13 Tải xuống
Chapter 54 14-10-2019 15:38:00 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh