Trạch Thiên Ký

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Martial Arts , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Năm Thái Thủy, thần thạch từ trên trời rơi xuống, phân tán khắp nhân gian, trong đó trên bề mặt của thần thạch rơi xuống phía đông lục địa, có khắc những biểu tượng kì quái. Thiếu niên cô nhi Trần Trường Sinh vì chữa bệnh cải mệnh đã rời khỏi sư phụ của mình, đem theo một bức hôn thư đến nhân gian...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 84 30-11-2018 08:07:49 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 08:07:48 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 08:07:47 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 08:07:46 Tải xuống
Chapter 80 11-06-2019 16:59:58 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1 30-11-2018 08:05:17 Tải xuống
Chapter 1.2 30-11-2018 08:05:19 Tải xuống
Chapter 2.1 30-11-2018 08:05:19 Tải xuống
Chapter 2.2 30-11-2018 08:05:21 Tải xuống
Chapter 3.1 30-11-2018 08:05:21 Tải xuống
Chapter 3.2 30-11-2018 08:05:22 Tải xuống
Chapter 4.1 30-11-2018 08:05:24 Tải xuống
Chapter 4.2 14-08-2019 11:26:22 Tải xuống
Chapter 5.2 30-11-2018 08:05:26 Tải xuống
Chapter 6.1 30-11-2018 08:05:27 Tải xuống
Chapter 6.2 30-11-2018 08:05:28 Tải xuống
Chapter 7.1 30-11-2018 08:05:29 Tải xuống
Chapter 7.2 30-11-2018 08:05:30 Tải xuống
Chapter 8.1 30-11-2018 08:05:31 Tải xuống
Chapter 8.2 30-11-2018 08:05:34 Tải xuống
Chapter 9.1 14-08-2019 11:27:58 Tải xuống
Chapter 9.2 30-11-2018 08:05:34 Tải xuống
Chapter 10.1 30-11-2018 08:05:35 Tải xuống
Chapter 10.2 30-11-2018 08:05:36 Tải xuống
Chapter 11.1 30-11-2018 08:05:37 Tải xuống
Chapter 11.2 30-11-2018 08:05:38 Tải xuống
Chapter 12.1 30-11-2018 08:05:39 Tải xuống
Chapter 12.2 30-11-2018 08:05:40 Tải xuống
Chapter 13.1 30-11-2018 08:05:41 Tải xuống
Chapter 13.2 30-11-2018 08:05:42 Tải xuống
Chapter 14.1 30-11-2018 08:05:43 Tải xuống
Chapter 14.2 30-11-2018 08:05:44 Tải xuống
Chapter 15.1 30-11-2018 08:05:45 Tải xuống
Chapter 15.2 30-11-2018 08:05:46 Tải xuống
Chapter 16.1 30-11-2018 08:05:47 Tải xuống
Chapter 16.2 30-11-2018 08:05:48 Tải xuống
Chapter 17.1 30-11-2018 08:05:51 Tải xuống
Chapter 17.2 30-11-2018 08:05:50 Tải xuống
Chapter 18.1 30-11-2018 08:05:52 Tải xuống
Chapter 18.2 30-11-2018 08:05:53 Tải xuống
Chapter 19.1 30-11-2018 08:05:55 Tải xuống
Chapter 19.2 30-11-2018 08:05:55 Tải xuống
Chapter 20.1 30-11-2018 08:05:55 Tải xuống
Chapter 20.2 30-11-2018 08:05:56 Tải xuống
Chapter 21.1 30-11-2018 08:05:57 Tải xuống
Chapter 21.2 30-11-2018 08:05:58 Tải xuống
Chapter 22.1 30-11-2018 08:05:59 Tải xuống
Chapter 22.2 30-11-2018 08:06:00 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 08:06:02 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 08:06:04 Tải xuống
Chapter 25.1 30-11-2018 08:06:05 Tải xuống
Chapter 25.2 30-11-2018 08:06:05 Tải xuống
Chapter 26.1 30-11-2018 08:06:06 Tải xuống
Chapter 26.2 30-11-2018 08:06:07 Tải xuống
Chapter 27.1 30-11-2018 08:06:09 Tải xuống
Chapter 27.2 30-11-2018 08:06:09 Tải xuống
Chapter 28.1 30-11-2018 08:06:11 Tải xuống
Chapter 28.2 30-11-2018 08:06:11 Tải xuống
Chapter 29.1 30-11-2018 08:06:13 Tải xuống
Chapter 29.2 30-11-2018 08:06:13 Tải xuống
Chapter 30.1 30-11-2018 08:06:14 Tải xuống
Chapter 30.2 30-11-2018 08:06:15 Tải xuống
Chapter 31.1 30-11-2018 08:06:16 Tải xuống
Chapter 31.2 30-11-2018 08:06:17 Tải xuống
Chapter 32.1 30-11-2018 08:06:18 Tải xuống
Chapter 32.2 30-11-2018 08:06:19 Tải xuống
Chapter 33.1 30-11-2018 08:06:20 Tải xuống
Chapter 33.2 30-11-2018 08:06:21 Tải xuống
Chapter 34.1 30-11-2018 08:06:22 Tải xuống
Chapter 34.2 30-11-2018 08:06:24 Tải xuống
Chapter 35.1 30-11-2018 08:06:24 Tải xuống
Chapter 35.2 30-11-2018 08:06:25 Tải xuống
Chapter 36.1 30-11-2018 08:06:26 Tải xuống
Chapter 36.2 30-11-2018 08:06:27 Tải xuống
Chapter 37.1 30-11-2018 08:06:28 Tải xuống
Chapter 37.2 30-11-2018 08:06:29 Tải xuống
Chapter 38.1 30-11-2018 08:06:30 Tải xuống
Chapter 38.2 30-11-2018 08:06:31 Tải xuống
Chapter 39.1 30-11-2018 08:06:32 Tải xuống
Chapter 39.2 30-11-2018 08:06:33 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 08:06:35 Tải xuống
Chapter 40.1 30-11-2018 08:06:36 Tải xuống
Chapter 40.2 30-11-2018 08:06:36 Tải xuống
Chapter 41.1 30-11-2018 08:06:37 Tải xuống
Chapter 41.2 30-11-2018 08:06:38 Tải xuống
Chapter 42.1 30-11-2018 08:06:39 Tải xuống
Chapter 42.2 30-11-2018 08:06:42 Tải xuống
Chapter 43.1 30-11-2018 08:06:41 Tải xuống
Chapter 43.2 30-11-2018 08:06:42 Tải xuống
Chapter 44.1 30-11-2018 08:06:44 Tải xuống
Chapter 44.2 30-11-2018 08:06:44 Tải xuống
Chapter 45.1 30-11-2018 08:06:45 Tải xuống
Chapter 45.2 30-11-2018 08:06:46 Tải xuống
Chapter 46.1 30-11-2018 08:06:47 Tải xuống
Chapter 46.2 30-11-2018 08:06:48 Tải xuống
Chapter 47.1 30-11-2018 08:06:49 Tải xuống
Chapter 47.2 30-11-2018 08:06:50 Tải xuống
Chapter 48.1 30-11-2018 08:06:51 Tải xuống
Chapter 48.2 30-11-2018 08:06:52 Tải xuống
Chapter 49.1 30-11-2018 08:06:53 Tải xuống
Chapter 49.2 30-11-2018 08:06:54 Tải xuống
Chapter 50.1 30-11-2018 08:06:55 Tải xuống
Chapter 50.2 30-11-2018 08:06:56 Tải xuống
Chapter 51.1 30-11-2018 08:06:57 Tải xuống
Chapter 51.2 30-11-2018 08:06:58 Tải xuống
Chapter 52.1 30-11-2018 08:06:59 Tải xuống
Chapter 52.2 30-11-2018 08:07:00 Tải xuống
Chapter 53.1 30-11-2018 08:07:02 Tải xuống
Chapter 53.2 30-11-2018 08:07:04 Tải xuống
Chapter 54.1 30-11-2018 08:07:05 Tải xuống
Chapter 54.2 30-11-2018 08:07:05 Tải xuống
Chapter 55.1 30-11-2018 08:07:06 Tải xuống
Chapter 55.2 30-11-2018 08:07:07 Tải xuống
Chapter 56.1 30-11-2018 08:07:08 Tải xuống
Chapter 56.2 30-11-2018 08:07:10 Tải xuống
Chapter 57.1 30-11-2018 08:07:10 Tải xuống
Chapter 57.2 30-11-2018 08:07:11 Tải xuống
Chapter 58.1 30-11-2018 08:07:13 Tải xuống
Chapter 58.2 30-11-2018 08:07:13 Tải xuống
Chapter 59.1 30-11-2018 08:07:14 Tải xuống
Chapter 59.2 30-11-2018 08:07:15 Tải xuống
Chapter 60.1 30-11-2018 08:07:16 Tải xuống
Chapter 60.2 30-11-2018 08:07:17 Tải xuống
Chapter 61.1 30-11-2018 08:07:18 Tải xuống
Chapter 61.2 30-11-2018 08:07:19 Tải xuống
Chapter 62.1 30-11-2018 08:07:20 Tải xuống
Chapter 62.2 30-11-2018 08:07:21 Tải xuống
Chapter 63.1 30-11-2018 08:07:22 Tải xuống
Chapter 63.2 30-11-2018 08:07:24 Tải xuống
Chapter 64.1 30-11-2018 08:07:25 Tải xuống
Chapter 64.2 30-11-2018 08:07:25 Tải xuống
Chapter 65.1 30-11-2018 08:07:26 Tải xuống
Chapter 65.2 30-11-2018 08:07:27 Tải xuống
Chapter 66.1 30-11-2018 08:07:28 Tải xuống
Chapter 66.2 30-11-2018 08:07:29 Tải xuống
Chapter 67.1 30-11-2018 08:07:30 Tải xuống
Chapter 67.2 30-11-2018 08:07:31 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 08:07:32 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 08:07:34 Tải xuống
Chapter 70 11-06-2019 17:00:48 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 08:07:35 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 08:07:36 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 08:07:38 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 08:07:39 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 08:07:39 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 08:07:40 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 08:07:41 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 08:07:42 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 08:07:44 Tải xuống
Chapter 80 11-06-2019 16:59:58 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 08:07:46 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 08:07:47 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 08:07:48 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 08:07:49 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh