Youkai Shoujo - Monsuga

Tác giả: Funatsu Kazuki
Thể loại: Supernatural , Seinen , Romance , Harem , Comedy ,
Lần cập nhật cuối: 27-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Yatsuki một nhân viên làm việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi tại khu Akihabara. Một ngày nọ, anh chàng tình cờ được 1 cô nàng "hàng khủng" rời từ trên cây xuống vào giữa mặt, với quyết tâm thấy gái là phải cưa, anh chàng đã lân la làm quen với cô nàng xinh đẹp "hàng khủng" này... Nhưng đời éo như mơ, cô nàng có một bí mật mà anh chàng sẽ sớm tìm ra thôi... Với xung quanh toàn là gái (cô em gái, cô em cưa ở công viên và thêm 1 cô maid nhí nhảnh ở cafe maid tại Akihabara) chàng ta sẽ phải làm gì để bảo vệ các cô nàng trước các thế lực siêu nhiên. Đón đọc thì biết liền
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 18-03-2022 16:30:02 Tải xuống
Chapter 2 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 3 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 4 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 5 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 6 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 7 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 8 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 9 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 10 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 11 18-03-2022 16:30:13 Tải xuống
Chapter 12 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 13 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 14 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 15 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 16 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 17 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 18 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 19 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 20 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 21 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 22 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 23 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 24 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 25 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 26 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 27 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 28 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 29 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 30 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 31 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 32 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 33 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 34 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 35 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 36 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 37 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 38 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 39 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 40 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 41 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 42 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 43 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 44 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 45 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 46 08-12-2021 04:43:14 Tải xuống
Chapter 46: Một người cá khác 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 47 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 48 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 48.5 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 49 18-03-2022 16:30:14 Tải xuống
Chapter 50 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 51 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 52 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 53 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 54 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 55 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 56 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 57 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 58 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 59 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 60 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 61 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 62 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 63 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 64 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 65 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 66 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 67 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 68 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 68: Raw 30-11-2018 17:27:25 Tải xuống
Chapter 69 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 69: Raw 30-11-2018 17:27:26 Tải xuống
Chapter 70 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 70: Raw 30-11-2018 17:27:27 Tải xuống
Chapter 71 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 71: Raw 30-11-2018 17:27:28 Tải xuống
Chapter 72 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 72: Raw 30-11-2018 17:27:29 Tải xuống
Chapter 73 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 73: Raw 30-11-2018 17:27:30 Tải xuống
Chapter 74 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 74.5 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 74.5: Raw 30-11-2018 17:27:32 Tải xuống
Chapter 74: Raw 30-11-2018 17:27:31 Tải xuống
Chapter 75 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 75: Raw 30-11-2018 17:27:33 Tải xuống
Chapter 76 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 76: Raw 30-11-2018 17:27:34 Tải xuống
Chapter 77 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 77: Raw 30-11-2018 17:27:35 Tải xuống
Chapter 78 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 78: Raw 30-11-2018 17:27:36 Tải xuống
Chapter 79 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 79: Raw 30-11-2018 17:27:37 Tải xuống
Chapter 80 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 80: Raw 30-11-2018 17:27:38 Tải xuống
Chapter 81 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 81: Raw 30-11-2018 17:27:39 Tải xuống
Chapter 82 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 82: Raw 30-11-2018 17:27:40 Tải xuống
Chapter 83 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 83: Raw 30-11-2018 17:27:41 Tải xuống
Chapter 84 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 84: Raw 30-11-2018 17:27:42 Tải xuống
Chapter 85 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 85: Raw 30-11-2018 17:27:43 Tải xuống
Chapter 86 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 86: Raw 30-11-2018 17:27:44 Tải xuống
Chapter 87 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 87: Raw 30-11-2018 17:27:45 Tải xuống
Chapter 88 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 88: Raw 30-11-2018 17:27:46 Tải xuống
Chapter 89 03-07-2020 05:46:38 Tải xuống
Chapter 89: Raw 30-11-2018 17:27:47 Tải xuống
Chapter 89: Đội tìm kiếm mèo đen 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 90 03-07-2020 05:46:09 Tải xuống
Chapter 90: Raw 30-11-2018 17:27:48 Tải xuống
Chapter 90: Yêu quái đọc suy nghĩ 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 91 03-07-2020 05:45:39 Tải xuống
Chapter 91: Mối đe dọa từ liên kết đôi 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 91: Raw 30-11-2018 17:27:49 Tải xuống
Chapter 92 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 92: Raw 30-11-2018 17:27:50 Tải xuống
Chapter 93 03-07-2020 05:44:38 Tải xuống
Chapter 93: Một nửa của chúng ta 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 93: Raw 30-11-2018 17:27:51 Tải xuống
Chapter 94 03-07-2020 05:44:10 Tải xuống
Chapter 94: Raw 30-11-2018 17:27:52 Tải xuống
Chapter 94: Vũ khí và lá chắn mạnh nhất 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 95 03-07-2020 05:43:38 Tải xuống
Chapter 95: Nó không đáng sợ 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 95: Raw 30-11-2018 17:27:53 Tải xuống
Chapter 96: Em có thể tự quyết định cho mình 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 96: Raw 30-11-2018 17:27:54 Tải xuống
Chapter 97: Năm thanh kiếm 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 97: Raw 30-11-2018 17:27:55 Tải xuống
Chapter 98: Cảm xúc thật sự mà cô ấy dành cho tôi 18-03-2022 16:30:15 Tải xuống
Chapter 98: Raw 30-11-2018 17:27:56 Tải xuống
Chapter 99: Gcup tấn công!! 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 99: Raw 30-11-2018 17:27:57 Tải xuống
Chapter 100: Ngọn lửa của niềm tin 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 100: Raw 30-11-2018 17:27:58 Tải xuống
Chapter 101: Kỳ phùng địch thủ...! 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 101: Raw 30-11-2018 17:27:59 Tải xuống
Chapter 102: Raw 30-11-2018 17:28:00 Tải xuống
Chapter 102: Thức tỉnh 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 103: Hiện hình...! 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 103: Raw 30-11-2018 17:28:01 Tải xuống
Chapter 104: Raw 30-11-2018 17:28:03 Tải xuống
Chapter 104: Trận chiến giữa các thiên cẩu 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 105: Kẻ mang "sức mạnh yêu quái" khác 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 105: Raw 30-11-2018 17:28:03 Tải xuống
Chapter 106: Quỷ và kiếm chém quỷ 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 107: Chung lưng đấu cật 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 108: Tiếng gọi từ con tim em 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 109: Vỏ bọc của đôi cánh đen 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 110: Người con gái trong ký ức 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 111: Trốn tránh 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 112: Lời hứa 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 113: Manh mối về Moribito 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 114: Thời điểm lý tưởng 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 115: Akihabara-Thành phố của yêu quái 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 116: Tái ngộ...! 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 117 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 118: Bàn tay 18-03-2022 16:30:16 Tải xuống
Chapter 119: Con tim day dứt 21-03-2022 11:06:36 Tải xuống
Chapter 120: Tôi nghĩ cậu thật đáng sợ 27-03-2022 15:30:25 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 17:28:05 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 17:28:05 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh