Loading...

Mayonaka no X Giten

Tác giả: YAMAGUCHI Mikoto - BAREISHO
Thể loại: Tragedy , Psychological , Mystery , Gender Bender , Drama
Lần cập nhật cuối: 11-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
"Tôi muốn thành con gái!""Ok-Tôi sẽ cho anh toại nguyện, nhưng đừng hối hận đấy nhé!"ps: Hãy vào đọc truyện đi, đừng để lời giới thiệu trên đánh lừa, tất cả không chỉ có vậy thôi đâu
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 27: (End) 11-07-2019 23:48:12 Tải xuống
Chapter 26 11-07-2019 23:30:14 Tải xuống
Chapter 25 12-07-2019 14:27:18 Tải xuống
Chapter 24 11-07-2019 23:00:50 Tải xuống
Chapter 23 21-06-2019 21:54:17 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 15:16:10 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 15:16:11 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 15:16:11 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 15:16:12 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 15:16:13 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 15:16:14 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 15:16:16 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 15:16:16 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 15:16:17 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 15:16:18 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 15:16:19 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 15:16:20 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 15:16:21 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 15:16:22 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 15:16:23 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 15:16:24 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 15:16:26 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 15:16:26 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 15:16:27 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 15:16:27 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 15:16:28 Tải xuống
Chapter 22 11-12-2018 16:38:35 Tải xuống
Chapter 23 21-06-2019 21:54:17 Tải xuống
Chapter 24 11-07-2019 23:00:50 Tải xuống
Chapter 25 12-07-2019 14:27:18 Tải xuống
Chapter 26 11-07-2019 23:30:14 Tải xuống
Chapter 27: (End) 11-07-2019 23:48:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM