Isekai Tensei Soudouki

Tác giả: TAKAMI Ryousen - Honoji
Thể loại: Action , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural , Xuyên Không ,
Lần cập nhật cuối: 04-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Balud Cornelius là con trai của một quý tộc của vương quốc Mauricia và bên trong cậu ta có tới 2 linh hồn, một linh hồn chiến binh hạ tiện Oka Sadatoshi và một cậu học sinh Oka Masaharu. Với việc có 3 linh hồn trong một cơ thể như thế, cậu sẽ làm được những gì ... đọc rồi sẽ biết thôi.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 65 12-05-2021 00:04:26 Tải xuống
Chapter 64 12-05-2021 14:04:10 Tải xuống
Chapter 63 27-01-2021 18:42:38 Tải xuống
Chapter 62 14-12-2020 17:12:38 Tải xuống
Chapter 61 20-11-2020 23:12:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 24-09-2020 15:26:51 Tải xuống
Chapter 2 08-01-2019 22:00:27 Tải xuống
Chapter 3 08-01-2019 22:00:30 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 22:00:33 Tải xuống
Chapter 5 08-01-2019 22:00:36 Tải xuống
Chapter 6 08-01-2019 22:00:39 Tải xuống
Chapter 7 08-01-2019 22:00:42 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 22:00:45 Tải xuống
Chapter 9 08-01-2019 22:00:48 Tải xuống
Chapter 10 08-01-2019 22:00:51 Tải xuống
Chapter 11 08-01-2019 22:00:54 Tải xuống
Chapter 12 08-01-2019 22:00:57 Tải xuống
Chapter 13 08-01-2019 22:01:00 Tải xuống
Chapter 14 08-01-2019 22:01:03 Tải xuống
Chapter 15 08-01-2019 22:01:06 Tải xuống
Chapter 16 08-01-2019 22:01:10 Tải xuống
Chapter 17 08-01-2019 22:01:13 Tải xuống
Chapter 18 08-01-2019 22:01:15 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 22:01:19 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 22:01:21 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 22:01:25 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 22:01:27 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 22:01:31 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 22:01:34 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 22:01:36 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 22:01:39 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 22:01:43 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 22:01:45 Tải xuống
Chapter 29 05-04-2019 10:15:42 Tải xuống
Chapter 30 24-09-2020 15:26:49 Tải xuống
Chapter 31 24-09-2020 15:26:48 Tải xuống
Chapter 32 24-09-2020 15:26:45 Tải xuống
Chapter 33 08-01-2019 22:02:00 Tải xuống
Chapter 34 24-09-2020 15:26:43 Tải xuống
Chapter 35 08-01-2019 22:02:06 Tải xuống
Chapter 36 08-01-2019 22:02:09 Tải xuống
Chapter 37 08-01-2019 22:02:12 Tải xuống
Chapter 38 08-01-2019 22:02:16 Tải xuống
Chapter 39 08-01-2019 22:02:18 Tải xuống
Chapter 40 08-01-2019 22:02:21 Tải xuống
Chapter 41 19-02-2019 20:03:44 Tải xuống
Chapter 42 05-04-2019 10:33:24 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 16:32:35 Tải xuống
Chapter 44 24-09-2020 15:26:41 Tải xuống
Chapter 45 24-09-2020 15:26:40 Tải xuống
Chapter 46 24-09-2020 15:26:36 Tải xuống
Chapter 47 24-09-2020 15:26:34 Tải xuống
Chapter 48 24-09-2020 15:26:33 Tải xuống
Chapter 49 24-09-2020 15:26:29 Tải xuống
Chapter 50 24-09-2020 15:26:30 Tải xuống
Chapter 51 24-09-2020 15:26:24 Tải xuống
Chapter 52 24-09-2020 15:26:25 Tải xuống
Chapter 53 24-09-2020 15:26:20 Tải xuống
Chapter 54 24-09-2020 15:26:19 Tải xuống
Chapter 55 24-09-2020 15:26:15 Tải xuống
Chapter 56 24-09-2020 15:26:14 Tải xuống
Chapter 57 24-09-2020 15:26:10 Tải xuống
Chapter 58 02-10-2020 18:30:21 Tải xuống
Chapter 59 02-10-2020 18:30:14 Tải xuống
Chapter 60 03-11-2020 22:00:56 Tải xuống
Chapter 61 20-11-2020 23:12:11 Tải xuống
Chapter 62 14-12-2020 17:12:38 Tải xuống
Chapter 63 27-01-2021 18:42:38 Tải xuống
Chapter 64 12-05-2021 14:04:10 Tải xuống
Chapter 65 12-05-2021 00:04:26 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh