Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Tác giả: HARA Yasuhisa
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Historical , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 04-05-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng. Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 678: Raw 12-05-2021 00:04:31 Tải xuống
Chapter 677: Raw 21-04-2021 08:06:04 Tải xuống
Chapter 677 12-05-2021 00:04:52 Tải xuống
Chapter 676 20-04-2021 15:36:03 Tải xuống
Chapter 675: Raw 02-04-2021 16:19:54 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-11-2019 19:07:39 Tải xuống
Chapter 2 02-11-2019 19:07:09 Tải xuống
Chapter 3 02-11-2019 19:06:45 Tải xuống
Chapter 4 02-11-2019 19:05:43 Tải xuống
Chapter 5 02-11-2019 19:05:12 Tải xuống
Chapter 6 02-11-2019 19:04:44 Tải xuống
Chapter 7 02-11-2019 19:04:12 Tải xuống
Chapter 8 02-11-2019 19:03:43 Tải xuống
Chapter 9 02-11-2019 19:03:20 Tải xuống
Chapter 10 02-11-2019 19:02:38 Tải xuống
Chapter 11 02-11-2019 19:02:12 Tải xuống
Chapter 12 02-11-2019 18:59:37 Tải xuống
Chapter 13 02-11-2019 18:58:45 Tải xuống
Chapter 14 02-11-2019 18:58:08 Tải xuống
Chapter 15 02-11-2019 18:57:42 Tải xuống
Chapter 16 02-11-2019 18:57:08 Tải xuống
Chapter 17 02-11-2019 18:56:44 Tải xuống
Chapter 18 02-11-2019 18:56:13 Tải xuống
Chapter 19 02-11-2019 18:55:44 Tải xuống
Chapter 20 02-11-2019 18:55:16 Tải xuống
Chapter 21 02-11-2019 18:54:44 Tải xuống
Chapter 22 02-11-2019 18:54:13 Tải xuống
Chapter 23 02-11-2019 18:53:43 Tải xuống
Chapter 24 26-09-2020 04:40:34 Tải xuống
Chapter 25 02-11-2019 18:52:45 Tải xuống
Chapter 26 02-11-2019 18:52:15 Tải xuống
Chapter 27 02-11-2019 18:51:48 Tải xuống
Chapter 28 02-11-2019 18:51:35 Tải xuống
Chapter 29 02-11-2019 19:01:46 Tải xuống
Chapter 30 02-11-2019 18:47:38 Tải xuống
Chapter 31 02-11-2019 18:47:14 Tải xuống
Chapter 32 02-11-2019 18:46:38 Tải xuống
Chapter 33 02-11-2019 18:46:14 Tải xuống
Chapter 34 02-11-2019 18:45:38 Tải xuống
Chapter 35 02-11-2019 18:45:13 Tải xuống
Chapter 36 02-11-2019 18:44:43 Tải xuống
Chapter 37 02-11-2019 18:44:13 Tải xuống
Chapter 38 02-11-2019 18:43:43 Tải xuống
Chapter 39 02-11-2019 18:43:14 Tải xuống
Chapter 40 02-11-2019 18:42:44 Tải xuống
Chapter 41 02-11-2019 18:42:15 Tải xuống
Chapter 42 02-11-2019 18:41:44 Tải xuống
Chapter 43 19-01-2021 18:54:48 Tải xuống
Chapter 44 02-11-2019 18:40:37 Tải xuống
Chapter 45 02-11-2019 18:40:07 Tải xuống
Chapter 46 02-11-2019 18:39:37 Tải xuống
Chapter 47 02-11-2019 18:39:07 Tải xuống
Chapter 48 02-11-2019 18:38:37 Tải xuống
Chapter 49 02-11-2019 18:38:13 Tải xuống
Chapter 50 02-11-2019 18:37:42 Tải xuống
Chapter 51 02-11-2019 18:36:44 Tải xuống
Chapter 52 02-11-2019 18:36:08 Tải xuống
Chapter 52.5 02-11-2019 18:35:37 Tải xuống
Chapter 53 02-11-2019 18:35:13 Tải xuống
Chapter 54 02-11-2019 18:34:45 Tải xuống
Chapter 55 02-11-2019 18:34:12 Tải xuống
Chapter 56 02-11-2019 18:33:42 Tải xuống
Chapter 57 02-11-2019 18:33:14 Tải xuống
Chapter 58 02-11-2019 18:32:37 Tải xuống
Chapter 59 02-11-2019 18:32:13 Tải xuống
Chapter 60 02-11-2019 18:31:44 Tải xuống
Chapter 61 02-11-2019 18:31:13 Tải xuống
Chapter 62 02-11-2019 18:30:37 Tải xuống
Chapter 63 02-11-2019 18:30:13 Tải xuống
Chapter 64 02-11-2019 18:29:37 Tải xuống
Chapter 65 02-11-2019 18:29:14 Tải xuống
Chapter 66 02-11-2019 18:28:37 Tải xuống
Chapter 67 02-11-2019 18:28:12 Tải xuống
Chapter 68 02-11-2019 18:27:42 Tải xuống
Chapter 69 02-11-2019 18:27:07 Tải xuống
Chapter 70 02-11-2019 18:26:43 Tải xuống
Chapter 71 02-11-2019 18:25:38 Tải xuống
Chapter 72 02-11-2019 18:25:15 Tải xuống
Chapter 73 02-11-2019 18:24:37 Tải xuống
Chapter 74 02-11-2019 18:24:13 Tải xuống
Chapter 75 02-11-2019 18:23:43 Tải xuống
Chapter 76 02-11-2019 18:23:07 Tải xuống
Chapter 77 02-11-2019 18:22:45 Tải xuống
Chapter 78 02-11-2019 18:22:13 Tải xuống
Chapter 79 02-11-2019 18:21:42 Tải xuống
Chapter 80 02-11-2019 18:21:07 Tải xuống
Chapter 81 02-11-2019 18:20:42 Tải xuống
Chapter 82 02-11-2019 18:19:43 Tải xuống
Chapter 83 02-11-2019 18:19:08 Tải xuống
Chapter 84 02-11-2019 18:17:45 Tải xuống
Chapter 85 02-11-2019 18:17:12 Tải xuống
Chapter 86 02-11-2019 18:16:43 Tải xuống
Chapter 87 02-11-2019 18:16:07 Tải xuống
Chapter 88 02-11-2019 18:15:38 Tải xuống
Chapter 89 02-11-2019 18:14:44 Tải xuống
Chapter 90 02-11-2019 18:14:14 Tải xuống
Chapter 91 02-11-2019 18:13:45 Tải xuống
Chapter 92 02-11-2019 18:13:11 Tải xuống
Chapter 93 02-11-2019 18:12:42 Tải xuống
Chapter 94 02-11-2019 18:12:08 Tải xuống
Chapter 95 02-11-2019 18:11:41 Tải xuống
Chapter 96 02-11-2019 18:06:12 Tải xuống
Chapter 97 02-11-2019 18:05:42 Tải xuống
Chapter 98 02-11-2019 18:05:12 Tải xuống
Chapter 99 02-11-2019 18:04:42 Tải xuống
Chapter 100 02-11-2019 18:03:48 Tải xuống
Chapter 101 02-11-2019 18:03:15 Tải xuống
Chapter 102 02-11-2019 18:02:45 Tải xuống
Chapter 103 02-11-2019 18:02:12 Tải xuống
Chapter 104 02-11-2019 18:01:42 Tải xuống
Chapter 105 02-11-2019 18:01:09 Tải xuống
Chapter 106 02-11-2019 18:00:44 Tải xuống
Chapter 107 02-11-2019 18:00:13 Tải xuống
Chapter 108 02-11-2019 17:59:40 Tải xuống
Chapter 109 02-11-2019 17:58:42 Tải xuống
Chapter 110 02-11-2019 17:58:15 Tải xuống
Chapter 111 02-11-2019 17:57:40 Tải xuống
Chapter 112 02-11-2019 17:57:16 Tải xuống
Chapter 113 02-11-2019 17:56:42 Tải xuống
Chapter 114 02-11-2019 17:56:13 Tải xuống
Chapter 115 02-11-2019 17:55:43 Tải xuống
Chapter 116 02-11-2019 17:55:13 Tải xuống
Chapter 117 02-11-2019 17:54:08 Tải xuống
Chapter 118 02-11-2019 17:53:43 Tải xuống
Chapter 119 02-11-2019 17:52:42 Tải xuống
Chapter 120 02-11-2019 17:52:12 Tải xuống
Chapter 121 02-11-2019 17:51:44 Tải xuống
Chapter 122 02-11-2019 17:51:11 Tải xuống
Chapter 123 02-11-2019 17:50:42 Tải xuống
Chapter 124 02-11-2019 17:50:12 Tải xuống
Chapter 125 02-11-2019 17:48:16 Tải xuống
Chapter 126 02-11-2019 17:47:38 Tải xuống
Chapter 127 02-11-2019 17:47:08 Tải xuống
Chapter 128 02-11-2019 17:46:37 Tải xuống
Chapter 129 02-11-2019 17:46:12 Tải xuống
Chapter 130 02-11-2019 17:45:45 Tải xuống
Chapter 131 02-11-2019 17:45:08 Tải xuống
Chapter 132 02-11-2019 17:44:38 Tải xuống
Chapter 133 02-11-2019 17:44:12 Tải xuống
Chapter 134 02-11-2019 17:43:42 Tải xuống
Chapter 135 02-11-2019 17:43:08 Tải xuống
Chapter 136 02-11-2019 17:42:41 Tải xuống
Chapter 137 02-11-2019 17:41:44 Tải xuống
Chapter 138 02-11-2019 17:41:13 Tải xuống
Chapter 139 02-11-2019 17:40:43 Tải xuống
Chapter 140 02-11-2019 17:40:11 Tải xuống
Chapter 141 02-11-2019 17:39:43 Tải xuống
Chapter 142 02-11-2019 17:39:14 Tải xuống
Chapter 143 02-11-2019 17:38:42 Tải xuống
Chapter 144 02-11-2019 17:38:13 Tải xuống
Chapter 145 02-11-2019 17:37:37 Tải xuống
Chapter 146 02-11-2019 17:37:11 Tải xuống
Chapter 147 02-11-2019 17:36:43 Tải xuống
Chapter 148 02-11-2019 17:36:15 Tải xuống
Chapter 149 02-11-2019 17:35:43 Tải xuống
Chapter 150 02-11-2019 17:35:16 Tải xuống
Chapter 151 02-11-2019 17:34:38 Tải xuống
Chapter 152 02-11-2019 17:34:16 Tải xuống
Chapter 153 02-11-2019 17:33:44 Tải xuống
Chapter 154 02-11-2019 17:32:44 Tải xuống
Chapter 155 02-11-2019 17:32:09 Tải xuống
Chapter 156 02-11-2019 17:31:41 Tải xuống
Chapter 157 02-11-2019 17:30:43 Tải xuống
Chapter 158 02-11-2019 17:30:08 Tải xuống
Chapter 159 02-11-2019 17:29:37 Tải xuống
Chapter 160 02-11-2019 17:29:11 Tải xuống
Chapter 161 02-11-2019 17:28:43 Tải xuống
Chapter 162 02-11-2019 17:28:15 Tải xuống
Chapter 163 02-11-2019 17:27:46 Tải xuống
Chapter 164 02-11-2019 17:27:14 Tải xuống
Chapter 165 02-11-2019 17:26:45 Tải xuống
Chapter 166 02-11-2019 17:26:10 Tải xuống
Chapter 167 02-11-2019 17:25:49 Tải xuống
Chapter 168 02-11-2019 17:25:25 Tải xuống
Chapter 169 02-11-2019 17:24:47 Tải xuống
Chapter 170 02-11-2019 17:24:14 Tải xuống
Chapter 171 02-11-2019 17:23:42 Tải xuống
Chapter 172 02-11-2019 17:23:07 Tải xuống
Chapter 173 02-11-2019 17:22:43 Tải xuống
Chapter 174 02-11-2019 17:33:15 Tải xuống
Chapter 175 02-11-2019 17:21:37 Tải xuống
Chapter 176 02-11-2019 17:21:13 Tải xuống
Chapter 177 02-11-2019 17:20:42 Tải xuống
Chapter 178 02-11-2019 17:19:39 Tải xuống
Chapter 179 02-11-2019 17:19:12 Tải xuống
Chapter 180 02-11-2019 17:18:41 Tải xuống
Chapter 181 02-11-2019 17:18:30 Tải xuống
Chapter 182 02-11-2019 17:17:42 Tải xuống
Chapter 183 02-11-2019 17:17:24 Tải xuống
Chapter 184 02-11-2019 17:16:53 Tải xuống
Chapter 185 02-11-2019 17:15:59 Tải xuống
Chapter 186 02-11-2019 17:15:13 Tải xuống
Chapter 187 02-11-2019 17:14:55 Tải xuống
Chapter 188 02-11-2019 17:14:19 Tải xuống
Chapter 189 02-11-2019 17:13:48 Tải xuống
Chapter 190 02-11-2019 17:12:12 Tải xuống
Chapter 191 02-11-2019 17:11:41 Tải xuống
Chapter 192 02-11-2019 17:11:20 Tải xuống
Chapter 193 02-11-2019 17:10:46 Tải xuống
Chapter 194 02-11-2019 17:10:13 Tải xuống
Chapter 195 02-11-2019 17:09:42 Tải xuống
Chapter 196 02-11-2019 17:08:38 Tải xuống
Chapter 197 02-11-2019 17:08:09 Tải xuống
Chapter 198 02-11-2019 17:07:57 Tải xuống
Chapter 199 02-11-2019 17:07:30 Tải xuống
Chapter 200 02-11-2019 17:16:09 Tải xuống
Chapter 201 02-11-2019 17:02:08 Tải xuống
Chapter 202 02-11-2019 17:01:50 Tải xuống
Chapter 203 02-11-2019 17:01:13 Tải xuống
Chapter 204 02-11-2019 17:00:44 Tải xuống
Chapter 205 02-11-2019 17:00:11 Tải xuống
Chapter 206 02-11-2019 16:59:38 Tải xuống
Chapter 207 02-11-2019 16:59:14 Tải xuống
Chapter 208 02-11-2019 16:58:41 Tải xuống
Chapter 209 02-11-2019 16:57:49 Tải xuống
Chapter 210 02-11-2019 16:57:20 Tải xuống
Chapter 211 02-11-2019 16:56:52 Tải xuống
Chapter 212 02-11-2019 16:56:16 Tải xuống
Chapter 213 02-11-2019 16:55:38 Tải xuống
Chapter 214 02-11-2019 16:55:14 Tải xuống
Chapter 215 02-11-2019 16:54:38 Tải xuống
Chapter 216 02-11-2019 16:54:19 Tải xuống
Chapter 217 02-11-2019 16:53:44 Tải xuống
Chapter 218 02-11-2019 16:53:14 Tải xuống
Chapter 219 02-11-2019 16:52:43 Tải xuống
Chapter 220 02-11-2019 16:52:08 Tải xuống
Chapter 221 02-11-2019 16:51:50 Tải xuống
Chapter 222 02-11-2019 16:51:20 Tải xuống
Chapter 223 02-11-2019 16:48:13 Tải xuống
Chapter 224 02-11-2019 16:47:45 Tải xuống
Chapter 225 02-11-2019 16:46:37 Tải xuống
Chapter 226 02-11-2019 16:46:07 Tải xuống
Chapter 227 02-11-2019 16:45:43 Tải xuống
Chapter 228 02-11-2019 16:45:21 Tải xuống
Chapter 229 02-11-2019 16:44:53 Tải xuống
Chapter 230 02-11-2019 16:44:13 Tải xuống
Chapter 231 02-11-2019 16:43:43 Tải xuống
Chapter 232 02-11-2019 16:43:13 Tải xuống
Chapter 233 02-11-2019 16:42:37 Tải xuống
Chapter 234 02-11-2019 16:42:07 Tải xuống
Chapter 235 02-11-2019 16:41:43 Tải xuống
Chapter 236 02-11-2019 16:41:13 Tải xuống
Chapter 237 02-11-2019 16:40:38 Tải xuống
Chapter 238 02-11-2019 16:40:13 Tải xuống
Chapter 239 02-11-2019 16:39:51 Tải xuống
Chapter 240 02-11-2019 16:39:20 Tải xuống
Chapter 241 02-11-2019 16:38:43 Tải xuống
Chapter 242 02-11-2019 16:38:13 Tải xuống
Chapter 243 02-11-2019 16:37:37 Tải xuống
Chapter 244 02-11-2019 16:37:19 Tải xuống
Chapter 245 02-11-2019 16:36:43 Tải xuống
Chapter 246 02-11-2019 16:35:42 Tải xuống
Chapter 247 02-11-2019 16:35:12 Tải xuống
Chapter 248 02-11-2019 16:34:42 Tải xuống
Chapter 249 02-11-2019 16:34:12 Tải xuống
Chapter 250 02-11-2019 16:33:43 Tải xuống
Chapter 250.5 02-11-2019 16:33:09 Tải xuống
Chapter 251 02-11-2019 16:32:54 Tải xuống
Chapter 252 02-11-2019 16:32:23 Tải xuống
Chapter 253 02-11-2019 16:31:42 Tải xuống
Chapter 254 02-11-2019 16:31:21 Tải xuống
Chapter 255 02-11-2019 16:30:43 Tải xuống
Chapter 256 02-11-2019 16:30:16 Tải xuống
Chapter 257 02-11-2019 16:29:44 Tải xuống
Chapter 258 02-11-2019 16:29:15 Tải xuống
Chapter 259 02-11-2019 16:28:43 Tải xuống
Chapter 260 02-11-2019 16:28:07 Tải xuống
Chapter 261 02-11-2019 16:27:47 Tải xuống
Chapter 262 02-11-2019 16:27:14 Tải xuống
Chapter 263 02-11-2019 16:26:43 Tải xuống
Chapter 264 02-11-2019 16:26:08 Tải xuống
Chapter 265 02-11-2019 16:25:54 Tải xuống
Chapter 266 02-11-2019 16:24:38 Tải xuống
Chapter 267 02-11-2019 16:24:12 Tải xuống
Chapter 268 02-11-2019 16:23:50 Tải xuống
Chapter 269 02-11-2019 16:23:26 Tải xuống
Chapter 270 02-11-2019 16:22:49 Tải xuống
Chapter 271 02-11-2019 16:22:20 Tải xuống
Chapter 272 02-11-2019 16:21:38 Tải xuống
Chapter 273 02-11-2019 16:21:14 Tải xuống
Chapter 274 02-11-2019 16:20:38 Tải xuống
Chapter 275 02-11-2019 16:19:49 Tải xuống
Chapter 276 02-11-2019 16:19:14 Tải xuống
Chapter 277 02-11-2019 16:18:52 Tải xuống
Chapter 278 02-11-2019 16:18:12 Tải xuống
Chapter 279 02-11-2019 16:17:37 Tải xuống
Chapter 280 02-11-2019 16:17:23 Tải xuống
Chapter 281 02-11-2019 16:16:43 Tải xuống
Chapter 282 02-11-2019 16:16:13 Tải xuống
Chapter 283 02-11-2019 16:15:44 Tải xuống
Chapter 284 02-11-2019 16:15:16 Tải xuống
Chapter 285 02-11-2019 16:14:43 Tải xuống
Chapter 286 02-11-2019 16:13:38 Tải xuống
Chapter 287 02-11-2019 16:13:15 Tải xuống
Chapter 288 02-11-2019 16:12:46 Tải xuống
Chapter 289 02-11-2019 16:12:08 Tải xuống
Chapter 290 02-11-2019 16:11:43 Tải xuống
Chapter 291 02-11-2019 16:11:08 Tải xuống
Chapter 292 02-11-2019 16:10:51 Tải xuống
Chapter 293 02-11-2019 16:10:15 Tải xuống
Chapter 294 02-11-2019 16:09:39 Tải xuống
Chapter 295 02-11-2019 16:20:14 Tải xuống
Chapter 296 02-11-2019 16:08:43 Tải xuống
Chapter 297 02-11-2019 16:08:14 Tải xuống
Chapter 298 02-11-2019 16:07:38 Tải xuống
Chapter 299 02-11-2019 16:07:08 Tải xuống
Chapter 300 02-11-2019 16:06:08 Tải xuống
Chapter 301 02-11-2019 16:05:37 Tải xuống
Chapter 302 02-11-2019 16:05:07 Tải xuống
Chapter 303 02-11-2019 16:04:44 Tải xuống
Chapter 304 02-11-2019 16:04:14 Tải xuống
Chapter 305 02-11-2019 16:03:42 Tải xuống
Chapter 306 02-11-2019 16:02:48 Tải xuống
Chapter 307 02-11-2019 16:02:15 Tải xuống
Chapter 308 02-11-2019 16:01:44 Tải xuống
Chapter 309 02-11-2019 16:01:08 Tải xuống
Chapter 310 02-11-2019 15:59:41 Tải xuống
Chapter 311 02-11-2019 15:58:45 Tải xuống
Chapter 312 02-11-2019 15:58:15 Tải xuống
Chapter 313 02-11-2019 15:57:37 Tải xuống
Chapter 314 02-11-2019 15:56:44 Tải xuống
Chapter 315 02-11-2019 15:56:15 Tải xuống
Chapter 316 02-11-2019 15:55:38 Tải xuống
Chapter 317 02-11-2019 15:55:22 Tải xuống
Chapter 318 02-11-2019 15:54:45 Tải xuống
Chapter 319 02-11-2019 15:53:37 Tải xuống
Chapter 320 02-11-2019 15:52:47 Tải xuống
Chapter 321 02-11-2019 15:51:46 Tải xuống
Chapter 322 02-11-2019 15:50:41 Tải xuống
Chapter 323 02-11-2019 15:50:08 Tải xuống
Chapter 324 02-11-2019 15:49:47 Tải xuống
Chapter 325 02-11-2019 16:00:12 Tải xuống
Chapter 326 02-11-2019 15:59:15 Tải xuống
Chapter 327 02-11-2019 15:47:37 Tải xuống
Chapter 328 02-11-2019 15:47:32 Tải xuống
Chapter 329 02-11-2019 15:57:11 Tải xuống
Chapter 330 02-11-2019 15:46:08 Tải xuống
Chapter 331 02-11-2019 15:45:48 Tải xuống
Chapter 332 02-11-2019 15:45:20 Tải xuống
Chapter 333 02-11-2019 15:44:59 Tải xuống
Chapter 334 02-11-2019 15:44:08 Tải xuống
Chapter 335 02-11-2019 15:43:38 Tải xuống
Chapter 336 02-11-2019 15:54:08 Tải xuống
Chapter 337 02-11-2019 15:43:05 Tải xuống
Chapter 338 02-11-2019 15:53:14 Tải xuống
Chapter 339 02-11-2019 15:41:57 Tải xuống
Chapter 340 02-11-2019 15:51:07 Tải xuống
Chapter 341 02-11-2019 15:40:09 Tải xuống
Chapter 342 02-11-2019 15:39:35 Tải xuống
Chapter 343 02-11-2019 15:38:45 Tải xuống
Chapter 344 02-11-2019 15:38:09 Tải xuống
Chapter 345 02-11-2019 15:37:52 Tải xuống
Chapter 346 02-11-2019 15:37:07 Tải xuống
Chapter 347 02-11-2019 15:36:43 Tải xuống
Chapter 348 02-11-2019 15:36:07 Tải xuống
Chapter 349 02-11-2019 15:35:47 Tải xuống
Chapter 350 02-11-2019 15:35:12 Tải xuống
Chapter 351 02-11-2019 15:34:45 Tải xuống
Chapter 352 02-11-2019 15:34:14 Tải xuống
Chapter 353 02-11-2019 15:33:44 Tải xuống
Chapter 354 02-11-2019 15:33:14 Tải xuống
Chapter 355 02-11-2019 15:32:37 Tải xuống
Chapter 356 02-11-2019 15:32:12 Tải xuống
Chapter 357 02-11-2019 15:31:38 Tải xuống
Chapter 358 02-11-2019 15:31:07 Tải xuống
Chapter 359 02-11-2019 15:30:46 Tải xuống
Chapter 360 02-11-2019 15:29:38 Tải xuống
Chapter 361 02-11-2019 15:29:15 Tải xuống
Chapter 362 02-11-2019 15:28:44 Tải xuống
Chapter 363 02-11-2019 15:28:07 Tải xuống
Chapter 364 02-11-2019 15:27:44 Tải xuống
Chapter 365 02-11-2019 15:27:15 Tải xuống
Chapter 366 02-11-2019 15:26:44 Tải xuống
Chapter 367 02-11-2019 15:26:07 Tải xuống
Chapter 368 02-11-2019 15:25:43 Tải xuống
Chapter 369 02-11-2019 15:25:13 Tải xuống
Chapter 370 02-11-2019 15:24:14 Tải xuống
Chapter 371 02-11-2019 15:23:44 Tải xuống
Chapter 372 02-11-2019 15:23:07 Tải xuống
Chapter 373 02-11-2019 15:22:44 Tải xuống
Chapter 374 02-11-2019 15:22:14 Tải xuống
Chapter 375 02-11-2019 15:21:45 Tải xuống
Chapter 376 02-11-2019 15:21:16 Tải xuống
Chapter 377 02-11-2019 15:20:48 Tải xuống
Chapter 378 02-11-2019 15:20:14 Tải xuống
Chapter 379 02-11-2019 15:19:37 Tải xuống
Chapter 380 02-11-2019 15:18:45 Tải xuống
Chapter 381 02-11-2019 15:18:14 Tải xuống
Chapter 382 02-11-2019 15:17:43 Tải xuống
Chapter 383 02-11-2019 15:17:14 Tải xuống
Chapter 384 02-11-2019 15:16:48 Tải xuống
Chapter 385 02-11-2019 15:16:15 Tải xuống
Chapter 386 02-11-2019 15:15:45 Tải xuống
Chapter 387 02-11-2019 15:15:14 Tải xuống
Chapter 388 02-11-2019 15:14:37 Tải xuống
Chapter 389 02-11-2019 15:14:14 Tải xuống
Chapter 390 02-11-2019 15:13:38 Tải xuống
Chapter 391 02-11-2019 15:13:09 Tải xuống
Chapter 392 02-11-2019 15:12:08 Tải xuống
Chapter 393 02-11-2019 15:11:37 Tải xuống
Chapter 394 02-11-2019 15:11:14 Tải xuống
Chapter 395 02-11-2019 15:10:42 Tải xuống
Chapter 396 02-11-2019 15:10:15 Tải xuống
Chapter 397 02-11-2019 15:09:42 Tải xuống
Chapter 398 02-11-2019 15:09:13 Tải xuống
Chapter 399 02-11-2019 15:08:39 Tải xuống
Chapter 400 02-11-2019 15:07:43 Tải xuống
Chapter 401 02-11-2019 15:07:12 Tải xuống
Chapter 402 02-11-2019 15:06:14 Tải xuống
Chapter 403 02-11-2019 15:05:42 Tải xuống
Chapter 404 02-11-2019 15:05:08 Tải xuống
Chapter 405 02-11-2019 15:04:42 Tải xuống
Chapter 406 02-11-2019 15:04:07 Tải xuống
Chapter 407 02-11-2019 15:03:37 Tải xuống
Chapter 408 02-11-2019 15:03:07 Tải xuống
Chapter 409 02-11-2019 15:02:37 Tải xuống
Chapter 410 02-11-2019 15:02:16 Tải xuống
Chapter 411 02-11-2019 15:01:41 Tải xuống
Chapter 412 02-11-2019 15:01:13 Tải xuống
Chapter 413 02-11-2019 15:00:42 Tải xuống
Chapter 414 02-11-2019 15:00:11 Tải xuống
Chapter 415 02-11-2019 14:59:41 Tải xuống
Chapter 416 02-11-2019 14:59:08 Tải xuống
Chapter 417 02-11-2019 14:58:43 Tải xuống
Chapter 418 02-11-2019 14:58:12 Tải xuống
Chapter 419 02-11-2019 14:57:37 Tải xuống
Chapter 420 02-11-2019 14:56:37 Tải xuống
Chapter 421 02-11-2019 14:56:07 Tải xuống
Chapter 422 02-11-2019 14:55:43 Tải xuống
Chapter 423 02-11-2019 14:55:12 Tải xuống
Chapter 424 02-11-2019 14:54:37 Tải xuống
Chapter 425 02-11-2019 14:54:07 Tải xuống
Chapter 426 02-11-2019 14:53:43 Tải xuống
Chapter 427 02-11-2019 14:53:12 Tải xuống
Chapter 428 02-11-2019 14:52:43 Tải xuống
Chapter 429 02-11-2019 14:52:12 Tải xuống
Chapter 430 02-11-2019 14:51:42 Tải xuống
Chapter 431 02-11-2019 14:51:07 Tải xuống
Chapter 432 02-11-2019 14:50:43 Tải xuống
Chapter 433 02-11-2019 14:50:15 Tải xuống
Chapter 434 02-11-2019 14:49:43 Tải xuống
Chapter 435 02-11-2019 14:49:16 Tải xuống
Chapter 436 02-11-2019 14:48:44 Tải xuống
Chapter 437 02-11-2019 14:48:07 Tải xuống
Chapter 438 02-11-2019 14:47:45 Tải xuống
Chapter 439 02-11-2019 14:47:13 Tải xuống
Chapter 440 02-11-2019 14:46:44 Tải xuống
Chapter 441 02-11-2019 14:45:45 Tải xuống
Chapter 442 02-11-2019 14:45:13 Tải xuống
Chapter 443 02-11-2019 14:44:45 Tải xuống
Chapter 444 02-11-2019 14:44:13 Tải xuống
Chapter 445 02-11-2019 14:43:43 Tải xuống
Chapter 446 02-11-2019 14:43:12 Tải xuống
Chapter 447 02-11-2019 14:42:44 Tải xuống
Chapter 448 02-11-2019 14:42:13 Tải xuống
Chapter 449 02-11-2019 14:41:44 Tải xuống
Chapter 450 02-11-2019 14:41:07 Tải xuống
Chapter 451 02-11-2019 14:40:44 Tải xuống
Chapter 452 02-11-2019 14:40:13 Tải xuống
Chapter 453 02-11-2019 14:39:39 Tải xuống
Chapter 454 02-11-2019 14:39:14 Tải xuống
Chapter 455 02-11-2019 14:38:45 Tải xuống
Chapter 456 02-11-2019 14:38:08 Tải xuống
Chapter 457 02-11-2019 14:37:37 Tải xuống
Chapter 458 02-11-2019 14:37:13 Tải xuống
Chapter 459 02-11-2019 14:36:44 Tải xuống
Chapter 460 02-11-2019 14:36:07 Tải xuống
Chapter 461 02-11-2019 14:35:47 Tải xuống
Chapter 462 02-11-2019 14:34:44 Tải xuống
Chapter 463 02-11-2019 14:34:14 Tải xuống
Chapter 464 02-11-2019 14:33:45 Tải xuống
Chapter 465 02-11-2019 14:33:14 Tải xuống
Chapter 466 02-11-2019 14:32:44 Tải xuống
Chapter 467 02-11-2019 14:31:38 Tải xuống
Chapter 468 02-11-2019 14:31:14 Tải xuống
Chapter 469 02-11-2019 14:30:45 Tải xuống
Chapter 470 02-11-2019 14:29:42 Tải xuống
Chapter 471 02-11-2019 14:28:45 Tải xuống
Chapter 472 02-11-2019 14:28:08 Tải xuống
Chapter 473 02-11-2019 14:27:42 Tải xuống
Chapter 474 02-11-2019 14:27:14 Tải xuống
Chapter 475 02-11-2019 14:26:38 Tải xuống
Chapter 476 02-11-2019 14:26:13 Tải xuống
Chapter 477 02-11-2019 14:25:46 Tải xuống
Chapter 478 02-11-2019 14:24:38 Tải xuống
Chapter 479 02-11-2019 14:23:44 Tải xuống
Chapter 480 02-11-2019 14:22:45 Tải xuống
Chapter 481 02-11-2019 14:22:08 Tải xuống
Chapter 482 02-11-2019 14:32:13 Tải xuống
Chapter 483 02-11-2019 14:21:11 Tải xuống
Chapter 484 02-11-2019 14:20:44 Tải xuống
Chapter 485 02-11-2019 14:20:09 Tải xuống
Chapter 486 02-11-2019 14:19:39 Tải xuống
Chapter 487 02-11-2019 14:18:11 Tải xuống
Chapter 488 02-11-2019 14:17:42 Tải xuống
Chapter 489 02-11-2019 14:17:13 Tải xuống
Chapter 490 02-11-2019 14:16:41 Tải xuống
Chapter 491 02-11-2019 14:16:14 Tải xuống
Chapter 492 02-11-2019 14:15:39 Tải xuống
Chapter 493 02-11-2019 14:15:14 Tải xuống
Chapter 494 02-11-2019 14:25:12 Tải xuống
Chapter 495 02-11-2019 14:14:15 Tải xuống
Chapter 496: Khởi đầu thời loạn lạc 02-11-2019 14:12:08 Tải xuống
Chapter 497: - Mục đích đằng sau cuộc gặp mặt 02-11-2019 14:11:42 Tải xuống
Chapter 498: - Sức ép của đại binh đoàn 02-11-2019 14:11:12 Tải xuống
Chapter 499: - Kế thừa ước mơ - Di sản một đời 02-11-2019 14:10:46 Tải xuống
Chapter 500 02-11-2019 14:10:08 Tải xuống
Chapter 501 02-11-2019 14:09:43 Tải xuống
Chapter 502 02-11-2019 14:09:13 Tải xuống
Chapter 503 02-11-2019 14:08:44 Tải xuống
Chapter 504 02-11-2019 14:08:08 Tải xuống
Chapter 505 02-11-2019 14:07:40 Tải xuống
Chapter 506 02-11-2019 14:07:12 Tải xuống
Chapter 507 02-11-2019 14:06:44 Tải xuống
Chapter 508 02-11-2019 14:06:14 Tải xuống
Chapter 509 02-11-2019 14:05:42 Tải xuống
Chapter 510 02-11-2019 14:05:12 Tải xuống
Chapter 511 02-11-2019 14:04:40 Tải xuống
Chapter 512 02-11-2019 14:04:23 Tải xuống
Chapter 513: Con đường thống nhất Trung Hoa 02-11-2019 14:03:42 Tải xuống
Chapter 514: Kế hoạch ngu ngốc 02-11-2019 14:03:12 Tải xuống
Chapter 515: Cuộc di dân từ các tiểu thành 02-11-2019 14:02:43 Tải xuống
Chapter 516: Vũ khí công thành 02-11-2019 14:01:44 Tải xuống
Chapter 517: Trận đại chiến bắt đầu 02-11-2019 14:00:45 Tải xuống
Chapter 518: Chiến Địa Liêu Dương 02-11-2019 13:59:42 Tải xuống
Chapter 519: Chiến lược của hai vị Đại Nguyên Soái 02-11-2019 13:59:14 Tải xuống
Chapter 520: Khai chiến 02-11-2019 13:58:37 Tải xuống
Chapter 521: Cuộc hành quân phức tạp 02-11-2019 13:58:11 Tải xuống
Chapter 522: Sự tuyệt vọng bên cánh trái 02-11-2019 13:57:44 Tải xuống
Chapter 523: Thời khắc của hữu quân Tần 02-11-2019 13:57:14 Tải xuống
Chapter 524: Sức nặng lòng quyết tâm 02-11-2019 13:56:45 Tải xuống
Chapter 525: Khí phách của Mã Nam Từ 02-11-2019 13:56:14 Tải xuống
Chapter 526: Ngọn giáo và thiết chùy 02-11-2019 13:55:40 Tải xuống
Chapter 527: Nanh Vuốt Của Liêu Dương 02-11-2019 13:55:14 Tải xuống
Chapter 528: Hậu Duệ Của Khuyển Nhung 02-11-2019 13:54:08 Tải xuống
Chapter 529: Dũng khí của Đoan Hòa 02-11-2019 13:53:42 Tải xuống
Chapter 530: Biệt đội sát thủ 26-09-2020 04:40:32 Tải xuống
Chapter 531: Bước ngoặc 02-11-2019 13:52:44 Tải xuống
Chapter 532: Đao của Tín 26-09-2020 04:40:30 Tải xuống
Chapter 533: Mất sĩ khí 02-11-2019 13:51:38 Tải xuống
Chapter 534: Đến tận hoàng hôn 02-11-2019 14:02:08 Tải xuống
Chapter 535: Thiếu tư cách 02-11-2019 14:01:08 Tải xuống
Chapter 536: Lần đầu ở ngày thứ hai 02-11-2019 13:50:13 Tải xuống
Chapter 537: Tầm nhìn của Đại Tướng Quân 02-11-2019 13:49:37 Tải xuống
Chapter 538: Á Hoa Cẩm 02-11-2019 13:49:14 Tải xuống
Chapter 539: Kẻ thù 02-11-2019 13:48:38 Tải xuống
Chapter 540: Tiêu hao chiến 02-11-2019 13:48:13 Tải xuống
Chapter 541: Vùng đất trong di ngôn 02-11-2019 13:47:43 Tải xuống
Chapter 542: Cây đinh 02-11-2019 13:47:13 Tải xuống
Chapter 543: Đi tới chiến trường thực sự 02-11-2019 13:46:44 Tải xuống
Chapter 544: Trận đầu của tân binh 02-11-2019 13:46:15 Tải xuống
Chapter 545: Bản năng 02-11-2019 13:45:43 Tải xuống
Chapter 546: Nơi ngọn lửa bùng cháy 02-11-2019 13:45:08 Tải xuống
Chapter 547: Lời Ai Oán Của Thanh Đao 02-11-2019 13:44:42 Tải xuống
Chapter 548: Kế hoạch giữa trận chiến 02-11-2019 13:44:07 Tải xuống
Chapter 549: Ba sai lầm của Nghiêu Vân 02-11-2019 13:43:45 Tải xuống
Chapter 550: Tin tức về thời hạn 02-11-2019 13:43:13 Tải xuống
Chapter 551: Sứ giả báo cáo 02-11-2019 13:42:45 Tải xuống
Chapter 552: Chiến thuật hy sinh 02-11-2019 13:42:13 Tải xuống
Chapter 553: Lô Đinh 02-11-2019 13:41:40 Tải xuống
Chapter 554: Bích quân khai chiến 02-11-2019 13:41:15 Tải xuống
Chapter 555: Giết từng tên một 02-11-2019 13:40:38 Tải xuống
Chapter 556: Chiến thuật phòng thủ của Vương Tiễn 02-11-2019 13:40:11 Tải xuống
Chapter 557: Phá hủy "Khớp nối" 02-11-2019 13:39:47 Tải xuống
Chapter 558: Sức mạnh kinh thiên động địa 02-11-2019 13:39:07 Tải xuống
Chapter 559: Tương lai của cánh phải 02-11-2019 13:38:59 Tải xuống
Chapter 560: Không gian của Tín 02-11-2019 13:38:15 Tải xuống
Chapter 561: Một đao gây chấn động 02-11-2019 13:37:44 Tải xuống
Chapter 562: Thủ lĩnh cuồng bạo 02-11-2019 13:37:12 Tải xuống
Chapter 563 02-11-2019 13:35:38 Tải xuống
Chapter 564 02-11-2019 13:34:45 Tải xuống
Chapter 565: Ra tiền tuyến 02-11-2019 13:34:14 Tải xuống
Chapter 566: Quyết định của Đoan Hòa 02-11-2019 13:33:45 Tải xuống
Chapter 567: Ánh dương ngày mai 02-11-2019 13:33:17 Tải xuống
Chapter 568: Lời Thề Của Ba Cát Âu 02-11-2019 13:32:48 Tải xuống
Chapter 569 02-11-2019 13:32:08 Tải xuống
Chapter 570 02-11-2019 13:31:42 Tải xuống
Chapter 571 02-11-2019 13:31:15 Tải xuống
Chapter 572 02-11-2019 13:30:44 Tải xuống
Chapter 573 02-11-2019 13:30:17 Tải xuống
Chapter 574 02-11-2019 13:29:44 Tải xuống
Chapter 575 02-11-2019 13:29:16 Tải xuống
Chapter 576 02-11-2019 13:28:37 Tải xuống
Chapter 577 02-11-2019 13:28:15 Tải xuống
Chapter 578 02-11-2019 13:27:37 Tải xuống
Chapter 579 02-11-2019 13:26:43 Tải xuống
Chapter 580 02-11-2019 13:24:08 Tải xuống
Chapter 581 02-11-2019 13:23:37 Tải xuống
Chapter 582 02-11-2019 13:22:42 Tải xuống
Chapter 583 02-11-2019 13:21:38 Tải xuống
Chapter 584 02-11-2019 13:20:37 Tải xuống
Chapter 585 02-11-2019 13:19:57 Tải xuống
Chapter 586 02-11-2019 13:19:27 Tải xuống
Chapter 587 02-11-2019 13:18:45 Tải xuống
Chapter 587: Raw 23-01-2019 14:38:24 Tải xuống
Chapter 587: Raw - Bản raw (chưa dịch) 24-01-2019 16:37:54 Tải xuống
Chapter 588 02-11-2019 13:18:14 Tải xuống
Chapter 588: Raw 07-02-2019 21:00:42 Tải xuống
Chapter 589 02-11-2019 13:17:38 Tải xuống
Chapter 590 02-11-2019 13:17:32 Tải xuống
Chapter 591 26-09-2020 04:40:26 Tải xuống
Chapter 592 26-09-2020 04:40:28 Tải xuống
Chapter 593 26-09-2020 04:40:02 Tải xuống
Chapter 594 26-09-2020 04:40:23 Tải xuống
Chapter 595 26-09-2020 04:39:58 Tải xuống
Chapter 596 26-09-2020 04:39:55 Tải xuống
Chapter 597 26-09-2020 04:39:59 Tải xuống
Chapter 598 26-09-2020 04:39:40 Tải xuống
Chapter 599 26-09-2020 04:39:52 Tải xuống
Chapter 600 26-09-2020 04:39:37 Tải xuống
Chapter 601 26-09-2020 04:39:34 Tải xuống
Chapter 602 26-09-2020 04:39:34 Tải xuống
Chapter 603 26-09-2020 04:39:29 Tải xuống
Chapter 604 26-09-2020 04:39:29 Tải xuống
Chapter 605 26-09-2020 04:39:25 Tải xuống
Chapter 606 26-09-2020 04:39:25 Tải xuống
Chapter 606: Raw 06-07-2019 23:10:24 Tải xuống
Chapter 606: Raw - Raw 06-07-2019 23:10:28 Tải xuống
Chapter 607 26-09-2020 04:39:21 Tải xuống
Chapter 608 26-09-2020 04:39:21 Tải xuống
Chapter 609 26-09-2020 04:39:01 Tải xuống
Chapter 609: Raw 03-08-2019 12:08:07 Tải xuống
Chapter 610 26-09-2020 04:39:03 Tải xuống
Chapter 611 26-09-2020 04:38:46 Tải xuống
Chapter 612 26-09-2020 04:38:58 Tải xuống
Chapter 613 26-09-2020 04:38:43 Tải xuống
Chapter 614 26-09-2020 04:38:43 Tải xuống
Chapter 615 26-09-2020 04:38:39 Tải xuống
Chapter 616 26-09-2020 04:38:36 Tải xuống
Chapter 617 26-09-2020 04:38:32 Tải xuống
Chapter 618 26-09-2020 04:38:29 Tải xuống
Chapter 619 26-09-2020 04:38:26 Tải xuống
Chapter 620 26-09-2020 04:38:39 Tải xuống
Chapter 621 26-09-2020 04:38:23 Tải xuống
Chapter 622 26-09-2020 04:38:20 Tải xuống
Chapter 623 26-09-2020 04:38:20 Tải xuống
Chapter 624 26-09-2020 04:38:16 Tải xuống
Chapter 625 26-09-2020 04:38:16 Tải xuống
Chapter 626 26-09-2020 04:38:13 Tải xuống
Chapter 627 26-09-2020 04:37:57 Tải xuống
Chapter 628 26-09-2020 04:37:54 Tải xuống
Chapter 629 26-09-2020 04:37:51 Tải xuống
Chapter 630 26-09-2020 04:37:48 Tải xuống
Chapter 631 26-09-2020 04:37:59 Tải xuống
Chapter 632 26-09-2020 04:37:44 Tải xuống
Chapter 633 26-09-2020 04:36:04 Tải xuống
Chapter 634 26-09-2020 04:49:04 Tải xuống
Chapter 635 26-09-2020 04:36:00 Tải xuống
Chapter 636 26-09-2020 04:35:56 Tải xuống
Chapter 637 26-09-2020 04:35:53 Tải xuống
Chapter 638 26-09-2020 04:35:51 Tải xuống
Chapter 639 26-09-2020 04:35:48 Tải xuống
Chapter 640 26-09-2020 04:35:43 Tải xuống
Chapter 641 26-09-2020 04:36:00 Tải xuống
Chapter 642 26-09-2020 04:35:40 Tải xuống
Chapter 643 26-09-2020 04:35:38 Tải xuống
Chapter 644 26-09-2020 04:35:22 Tải xuống
Chapter 645 26-09-2020 04:35:17 Tải xuống
Chapter 645: Raw 27-06-2020 06:36:42 Tải xuống
Chapter 646 26-09-2020 04:35:21 Tải xuống
Chapter 647 26-09-2020 04:35:13 Tải xuống
Chapter 648 26-09-2020 04:35:11 Tải xuống
Chapter 649 26-09-2020 04:35:10 Tải xuống
Chapter 650 26-09-2020 04:34:47 Tải xuống
Chapter 651 26-09-2020 04:34:26 Tải xuống
Chapter 652 26-09-2020 04:34:22 Tải xuống
Chapter 653 26-09-2020 04:34:48 Tải xuống
Chapter 653: Raw 08-09-2020 09:40:13 Tải xuống
Chapter 654 29-09-2020 08:00:43 Tải xuống
Chapter 654: Raw 21-09-2020 20:26:32 Tải xuống
Chapter 655 29-09-2020 08:12:16 Tải xuống
Chapter 655: Raw 29-09-2020 09:12:20 Tải xuống
Chapter 656 06-10-2020 07:48:19 Tải xuống
Chapter 656: Raw 06-10-2020 08:54:11 Tải xuống
Chapter 657 12-10-2020 14:54:18 Tải xuống
Chapter 657: Raw 12-10-2020 15:00:20 Tải xuống
Chapter 658 14-02-2021 16:50:02 Tải xuống
Chapter 658: Raw 20-10-2020 09:12:20 Tải xuống
Chapter 659 27-10-2020 09:36:09 Tải xuống
Chapter 659: Raw 27-10-2020 11:00:20 Tải xuống
Chapter 660 10-11-2020 08:30:28 Tải xuống
Chapter 660: Raw 10-11-2020 09:06:13 Tải xuống
Chapter 661 17-11-2020 14:42:11 Tải xuống
Chapter 661: Raw 17-11-2020 15:18:36 Tải xuống
Chapter 662 24-11-2020 09:06:25 Tải xuống
Chapter 662: Raw 24-11-2020 09:54:37 Tải xuống
Chapter 663 15-12-2020 12:44:06 Tải xuống
Chapter 663: Raw 01-12-2020 10:00:19 Tải xuống
Chapter 664 22-12-2020 12:00:23 Tải xuống
Chapter 664: Raw 15-12-2020 12:43:49 Tải xuống
Chapter 665 27-12-2020 18:18:39 Tải xuống
Chapter 665: Raw 22-12-2020 12:00:21 Tải xuống
Chapter 666 19-01-2021 14:42:45 Tải xuống
Chapter 666: Raw 05-01-2021 07:30:23 Tải xuống
Chapter 667 31-01-2021 14:54:46 Tải xuống
Chapter 667: Raw 19-01-2021 14:42:41 Tải xuống
Chapter 668 06-02-2021 13:36:08 Tải xuống
Chapter 668: Raw 31-01-2021 14:06:12 Tải xuống
Chapter 669 14-02-2021 16:18:11 Tải xuống
Chapter 670 25-02-2021 13:49:58 Tải xuống
Chapter 670: Raw 18-02-2021 07:00:18 Tải xuống
Chapter 671 01-03-2021 06:06:07 Tải xuống
Chapter 671: Raw 25-02-2021 13:49:51 Tải xuống
Chapter 672 17-03-2021 17:18:04 Tải xuống
Chapter 672: Raw 09-03-2021 08:48:03 Tải xuống
Chapter 673 02-04-2021 16:20:40 Tải xuống
Chapter 673: Raw 17-03-2021 17:18:04 Tải xuống
Chapter 674 02-04-2021 05:27:24 Tải xuống
Chapter 674: Raw 10-04-2021 05:11:06 Tải xuống
Chapter 675 08-04-2021 05:11:00 Tải xuống
Chapter 675: Raw 02-04-2021 16:19:54 Tải xuống
Chapter 676 20-04-2021 15:36:03 Tải xuống
Chapter 677 12-05-2021 00:04:52 Tải xuống
Chapter 677: Raw 21-04-2021 08:06:04 Tải xuống
Chapter 678: Raw 12-05-2021 00:04:31 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh