Futsutsu kana Oyako deha Arimasu ga

Tác giả: Chojin
Thể loại: Drama , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life , Ngôn Tình
Lần cập nhật cuối: 07-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện hoàng tử là cha và lọ lem là con hay bọn họ có quan hệ là cha con mà cũng chẳng phải cha con, mối quan hệ éo le lạ kỳ rồi sẽ đi đến đâu mọi người xem rồi.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 18: 18/10/2017 07-01-2019 20:59:03 Tải xuống
Chapter 18: 08/01/2019 07-01-2019 21:00:11 Tải xuống
Chapter 17: 18/10/2017 07-01-2019 20:59:00 Tải xuống
Chapter 16 07-01-2019 20:58:57 Tải xuống
Chapter 15 07-01-2019 20:58:55 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 30-11-2018 19:54:06 Tải xuống
Chapter 1 07-01-2019 20:58:09 Tải xuống
Chapter 1.2 07-01-2019 20:58:13 Tải xuống
Chapter 2 07-01-2019 20:58:15 Tải xuống
Chapter 3 07-01-2019 20:58:18 Tải xuống
Chapter 4 07-01-2019 20:58:21 Tải xuống
Chapter 5 07-01-2019 20:58:24 Tải xuống
Chapter 6 07-01-2019 20:58:27 Tải xuống
Chapter 7 07-01-2019 20:58:30 Tải xuống
Chapter 8 07-01-2019 20:58:33 Tải xuống
Chapter 9 07-01-2019 20:58:36 Tải xuống
Chapter 10 07-01-2019 20:58:39 Tải xuống
Chapter 11 07-01-2019 20:58:42 Tải xuống
Chapter 12 07-01-2019 20:58:45 Tải xuống
Chapter 13 07-01-2019 20:58:48 Tải xuống
Chapter 14 07-01-2019 20:58:51 Tải xuống
Chapter 15 07-01-2019 20:58:55 Tải xuống
Chapter 16 07-01-2019 20:58:57 Tải xuống
Chapter 17: 18/10/2017 07-01-2019 20:59:00 Tải xuống
Chapter 18: 08/01/2019 07-01-2019 21:00:11 Tải xuống
Chapter 18: 18/10/2017 07-01-2019 20:59:03 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh