Change Guy

Tác giả: Eun Ho Son & Myung Soo Choi
Thể loại: Action , Adventure , Manhwa , Sci-fi
Lần cập nhật cuối: 29-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Linh hồn Woo Soo Choi đang ở trong thân thể Kang Too Jee với vô số kẻ thù săn đuổi. Đối mặt hoặc là chết. Còn Kang Too Jee chỉ giỏi gây gổ và đánh lộn sẽ làm gì trong cái xác yếu ớt của Woo Soo Choi? Bộ truyện tranh kịch tính và cực kỳ vui nhộn với đầy những bí kíp, tuyệt chiêu võ thuật
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 338: - End 03-12-2018 13:51:42 Tải xuống
Chapter 337 03-12-2018 13:51:41 Tải xuống
Chapter 336 03-12-2018 13:51:40 Tải xuống
Chapter 335 03-12-2018 13:51:39 Tải xuống
Chapter 334 03-12-2018 13:51:38 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 165 03-12-2018 13:49:39 Tải xuống
Chapter 166 03-12-2018 13:49:41 Tải xuống
Chapter 167 03-12-2018 13:49:41 Tải xuống
Chapter 168 03-12-2018 13:49:43 Tải xuống
Chapter 169 03-12-2018 13:49:44 Tải xuống
Chapter 170 03-12-2018 13:49:46 Tải xuống
Chapter 171 03-12-2018 13:49:46 Tải xuống
Chapter 172 03-12-2018 13:49:47 Tải xuống
Chapter 173 03-12-2018 13:49:49 Tải xuống
Chapter 174 03-12-2018 13:49:50 Tải xuống
Chapter 175 03-12-2018 13:49:51 Tải xuống
Chapter 176 03-12-2018 13:49:52 Tải xuống
Chapter 177 03-12-2018 13:49:52 Tải xuống
Chapter 178 03-12-2018 13:49:54 Tải xuống
Chapter 179 03-12-2018 13:49:54 Tải xuống
Chapter 180 03-12-2018 13:49:56 Tải xuống
Chapter 181 03-12-2018 13:49:57 Tải xuống
Chapter 182 03-12-2018 13:49:57 Tải xuống
Chapter 183 03-12-2018 13:49:59 Tải xuống
Chapter 184 03-12-2018 13:50:00 Tải xuống
Chapter 185 03-12-2018 13:50:00 Tải xuống
Chapter 186 03-12-2018 13:50:02 Tải xuống
Chapter 187 03-12-2018 13:50:03 Tải xuống
Chapter 188 03-12-2018 13:50:04 Tải xuống
Chapter 189 03-12-2018 13:50:05 Tải xuống
Chapter 190 03-12-2018 13:50:06 Tải xuống
Chapter 191 03-12-2018 13:50:07 Tải xuống
Chapter 192 03-12-2018 13:50:08 Tải xuống
Chapter 193 03-12-2018 13:50:10 Tải xuống
Chapter 194 03-12-2018 13:50:10 Tải xuống
Chapter 195 03-12-2018 13:50:11 Tải xuống
Chapter 196 03-12-2018 13:50:12 Tải xuống
Chapter 197 03-12-2018 13:50:13 Tải xuống
Chapter 198 03-12-2018 13:50:14 Tải xuống
Chapter 199 03-12-2018 13:50:15 Tải xuống
Chapter 200 03-12-2018 13:50:16 Tải xuống
Chapter 201 03-12-2018 13:50:17 Tải xuống
Chapter 202 03-12-2018 13:50:18 Tải xuống
Chapter 203 03-12-2018 13:50:19 Tải xuống
Chapter 204 03-12-2018 13:50:20 Tải xuống
Chapter 205 03-12-2018 13:50:21 Tải xuống
Chapter 206 03-12-2018 13:50:22 Tải xuống
Chapter 207: - 208 03-12-2018 13:50:24 Tải xuống
Chapter 209 03-12-2018 13:50:24 Tải xuống
Chapter 210 03-12-2018 13:50:25 Tải xuống
Chapter 211 03-12-2018 13:50:26 Tải xuống
Chapter 212 03-12-2018 13:50:27 Tải xuống
Chapter 213 03-12-2018 13:50:28 Tải xuống
Chapter 214 03-12-2018 13:50:29 Tải xuống
Chapter 215 03-12-2018 13:50:30 Tải xuống
Chapter 216 03-12-2018 13:50:31 Tải xuống
Chapter 217 03-12-2018 13:50:32 Tải xuống
Chapter 218 03-12-2018 13:50:34 Tải xuống
Chapter 219 03-12-2018 13:50:35 Tải xuống
Chapter 220 03-12-2018 13:50:35 Tải xuống
Chapter 221 03-12-2018 13:50:36 Tải xuống
Chapter 222 03-12-2018 13:50:37 Tải xuống
Chapter 223 03-12-2018 13:50:38 Tải xuống
Chapter 224 03-12-2018 13:50:39 Tải xuống
Chapter 225 03-12-2018 13:50:40 Tải xuống
Chapter 226 03-12-2018 13:50:41 Tải xuống
Chapter 227 03-12-2018 13:50:43 Tải xuống
Chapter 228 03-12-2018 13:50:43 Tải xuống
Chapter 229 03-12-2018 13:50:45 Tải xuống
Chapter 230 03-12-2018 13:50:46 Tải xuống
Chapter 231 03-12-2018 13:50:47 Tải xuống
Chapter 232 03-12-2018 13:50:48 Tải xuống
Chapter 233 03-12-2018 13:50:51 Tải xuống
Chapter 234 03-12-2018 13:50:52 Tải xuống
Chapter 235 03-12-2018 13:50:52 Tải xuống
Chapter 236 03-12-2018 13:50:53 Tải xuống
Chapter 237 03-12-2018 13:50:54 Tải xuống
Chapter 238 03-12-2018 13:50:54 Tải xuống
Chapter 239 03-12-2018 13:50:55 Tải xuống
Chapter 240 03-12-2018 13:50:56 Tải xuống
Chapter 241 03-12-2018 13:50:57 Tải xuống
Chapter 242 03-12-2018 13:50:58 Tải xuống
Chapter 243 03-12-2018 13:50:59 Tải xuống
Chapter 244 03-12-2018 13:51:00 Tải xuống
Chapter 245 03-12-2018 13:51:01 Tải xuống
Chapter 246 03-12-2018 13:51:03 Tải xuống
Chapter 247 03-12-2018 13:51:05 Tải xuống
Chapter 248 03-12-2018 13:51:06 Tải xuống
Chapter 249 03-12-2018 13:51:07 Tải xuống
Chapter 250 03-12-2018 13:51:08 Tải xuống
Chapter 251 03-12-2018 13:51:09 Tải xuống
Chapter 252 03-12-2018 13:51:10 Tải xuống
Chapter 253 03-12-2018 13:51:11 Tải xuống
Chapter 254 03-12-2018 13:51:12 Tải xuống
Chapter 255 03-12-2018 13:51:13 Tải xuống
Chapter 256 03-12-2018 13:51:14 Tải xuống
Chapter 257 03-12-2018 13:51:15 Tải xuống
Chapter 258 03-12-2018 13:51:16 Tải xuống
Chapter 259 03-12-2018 13:51:17 Tải xuống
Chapter 260 03-12-2018 13:51:18 Tải xuống
Chapter 261 03-12-2018 13:51:19 Tải xuống
Chapter 264 03-12-2018 13:51:20 Tải xuống
Chapter 292 03-12-2018 13:51:21 Tải xuống
Chapter 293 03-12-2018 13:51:22 Tải xuống
Chapter 301 03-12-2018 13:51:23 Tải xuống
Chapter 304 03-12-2018 13:51:24 Tải xuống
Chapter 308 03-12-2018 13:51:25 Tải xuống
Chapter 310 03-12-2018 13:51:26 Tải xuống
Chapter 316 03-12-2018 13:51:27 Tải xuống
Chapter 318 03-12-2018 13:51:28 Tải xuống
Chapter 319 03-12-2018 13:51:29 Tải xuống
Chapter 320 03-12-2018 13:51:30 Tải xuống
Chapter 321 03-12-2018 13:51:31 Tải xuống
Chapter 322 03-12-2018 13:51:32 Tải xuống
Chapter 323 03-12-2018 13:51:33 Tải xuống
Chapter 324 03-12-2018 13:51:34 Tải xuống
Chapter 331 03-12-2018 13:51:35 Tải xuống
Chapter 332 03-12-2018 13:51:36 Tải xuống
Chapter 333 03-12-2018 13:51:37 Tải xuống
Chapter 334 03-12-2018 13:51:38 Tải xuống
Chapter 335 03-12-2018 13:51:39 Tải xuống
Chapter 336 03-12-2018 13:51:40 Tải xuống
Chapter 337 03-12-2018 13:51:41 Tải xuống
Chapter 338: - End 03-12-2018 13:51:42 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh