Card Captor Sakura

Tác giả: Clamp
Thể loại: Adult , Romance , Manga
Lần cập nhật cuối: 29-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ có tên là Tomoeda. Sakura Kinomoto - 1 cô bé 10 tuổi, trong 1 lần xuống tầng hầm đựng sách của bố, đã tìm thấy một quyển sách có bìa rất kì quặc. Tò mò mở quyển sách ra, cô bé không hề biết rằng mình đã vô tình mở dấu niêm phong của Clow cards - những tấm thẻ bài chứa đựng các phép thuật tinh luyện của pháp sư kì tài Clow Reed. Không chỉ có thế, Sakura còn gọi tên Windy card (lại vô tình) - thẻ bài Gió, khiến 1 cơn gió nổi lên, và tất cả những thẻ bài còn lại đã nhân cơ hội bay đi mất.Với sức mạnh pháp thuật của mình, chắc chắn chúng sẽ gây ra tai họa cho thế giới. Vậy là từ đó, Sakura cùng với Tomoyo - cô bạn thân nhất và Kerberos - con thần thú cai quản cuốn sách, lên đường tìm kiếm những thẻ bài bỏ trốn. Sakura đã trở thành cardcaptor và câu chuyện ấy cũng đã bắt đầu như thế đấy ...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 50 05-01-2019 01:13:22 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 01:13:19 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 01:13:15 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 01:13:13 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 01:13:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-01-2019 01:10:52 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 01:10:55 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 01:10:57 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 01:11:00 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 01:11:04 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 01:11:07 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 01:11:09 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 01:11:13 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 01:11:15 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 01:11:19 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 01:11:22 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 01:11:24 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 01:11:28 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 01:11:31 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 01:11:33 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 01:11:37 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 01:11:40 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 01:11:43 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 01:11:46 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 01:11:49 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 01:11:51 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 01:11:54 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 01:11:58 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 01:12:01 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 01:12:04 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 01:12:07 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 01:12:10 Tải xuống
Chapter 27.1 05-01-2019 01:12:12 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 01:12:16 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 01:12:19 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 01:12:22 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 01:12:25 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 01:12:28 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 01:12:31 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 01:12:34 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 01:12:37 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 01:12:40 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 01:12:43 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 01:12:46 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 01:12:49 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 01:12:52 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 01:12:55 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 01:12:58 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 01:13:01 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 01:13:04 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 01:13:07 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 01:13:10 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 01:13:13 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 01:13:15 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 01:13:19 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 01:13:22 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh