Rengoku ni Warau

Tác giả: un - Karakara Kemuri
Thể loại: Shoujo , Historical , Action
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
300 năm trước sau sự kiện Donten ni warau. “Tôi từng nghĩ người thay đổi được thế giới đều là người hùng. Nếu người hùng có thể thay đổi thế giới này. Người hùng của tôi chắc chắn là “ngài”...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 20 30-11-2018 13:57:28 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 13:57:26 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 13:57:25 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 13:57:24 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 13:57:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 13:57:04 Tải xuống
Chapter 1.5 30-11-2018 13:57:05 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 13:57:06 Tải xuống
Chapter 2.2 30-11-2018 13:57:08 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 13:57:08 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 13:57:10 Tải xuống
Chapter 5.1 30-11-2018 13:57:10 Tải xuống
Chapter 5.2 30-11-2018 13:57:12 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 13:57:13 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 13:57:14 Tải xuống
Chapter 7.5 30-11-2018 13:57:14 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 13:57:15 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 13:57:17 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 13:57:17 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 13:57:18 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 13:57:20 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 13:57:20 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 13:57:21 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 13:57:22 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 13:57:24 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 13:57:24 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 13:57:25 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 13:57:26 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 13:57:28 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh