Eto Royale

Tác giả: MIKAMI Ritsuhiro
Thể loại: Comedy , Fantasy , Romance , School Life , Shoujo
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nếu 12 con giáp có thể bị thay thế, bạn muốn thay thế con giáp nào? Cuộc chiến quyết định con giáp mới 1000 năm 1 lần chính thức bắt đầu! Vòng đầu con chuột đã bại trận, liệu rằng trận sau sẽ là con mèo lên sàn đấu?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 11 13-04-2019 04:54:16 Tải xuống
Chapter 10 13-04-2019 04:37:19 Tải xuống
Chapter 9 13-04-2019 04:33:36 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 05:45:52 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 05:45:51 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 17-07-2021 18:03:13 Tải xuống
Chapter 1.1 30-11-2018 05:45:43 Tải xuống
Chapter 1.2 30-11-2018 05:45:44 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 05:45:46 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 05:45:47 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 05:45:48 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 05:45:49 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 05:45:50 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 05:45:51 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 05:45:52 Tải xuống
Chapter 9 13-04-2019 04:33:36 Tải xuống
Chapter 10 13-04-2019 04:37:19 Tải xuống
Chapter 11 13-04-2019 04:54:16 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh