Kungfu (Công Phu)

Tác giả: Khưu Phúc Long - Cửu Bả Đao
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 04-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tiểu thuyết “Kungfu” nói về một học sinh cao trung 13 tuổi, kỳ ngộ bái sư học nghệ, một mặt duy trì cuộc sống bình thường của mình ở trường học, một mặt tiến hành luyện công tập võ, trừng ác dương thiện. Trong suy nghĩ của nó thì “một người với thanh kiếm trong tay giết hết lũ bại hoại trên thế gian thì đáng yêu hơn gia đình nó rất nhiều”.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 36: - Hết 30-11-2018 23:18:08 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 23:18:07 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 23:18:06 Tải xuống
Chapter 33 04-07-2019 21:00:17 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 23:18:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 23:17:36 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 23:17:37 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 23:17:38 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 23:17:39 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 23:17:40 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 23:17:41 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 23:17:42 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 23:17:43 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 23:17:44 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 23:17:45 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 23:17:46 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 23:17:47 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 23:17:48 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 23:17:49 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 23:17:50 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 23:17:51 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 23:17:52 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 23:17:53 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 23:17:54 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 23:17:55 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 23:17:56 Tải xuống
Chapter 22 04-07-2019 20:30:35 Tải xuống
Chapter 23 04-07-2019 20:30:40 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 23:17:56 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 23:17:58 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 23:17:59 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 23:18:00 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 23:18:01 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 23:18:02 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 23:18:04 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 23:18:04 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 23:18:05 Tải xuống
Chapter 33 04-07-2019 21:00:17 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 23:18:06 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 23:18:07 Tải xuống
Chapter 36: - Hết 30-11-2018 23:18:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh