Suijin no Ikenie

Tác giả: Toma Rei
Thể loại: Fantasy , Historical , Shoujo , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Số phận? Nhân duyên? Điều gì đang chờ đợi Asahi ở phía trước một khi bị kéo đến một thế giới xa lạ, bị đưa lên đàn tế thần? Liệu một cuộc sống mới được khai mở hay là địa ngục của nàng? Hãy đón đọc tác phẩm mới nhất của Toma Rei - tác giả của bộ truyện hào hùng Reimei no Arcana.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 44: End 29-11-2018 22:13:54 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 22:13:53 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 22:13:52 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 22:13:50 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 22:13:49 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 22:13:11 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 22:13:12 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 22:13:13 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 22:13:14 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 22:13:15 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 22:13:16 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 22:13:16 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 22:13:17 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 22:13:18 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 22:13:19 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 22:13:20 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 22:13:22 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 22:13:23 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 22:13:23 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 22:13:24 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 22:13:25 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 22:13:26 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 22:13:27 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 22:13:28 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 22:13:29 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 22:13:30 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 22:13:32 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 22:13:33 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 22:13:33 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 22:13:34 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 22:13:35 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 22:13:36 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 22:13:37 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 22:13:38 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 22:13:39 Tải xuống
Chapter 31 17-06-2019 15:39:09 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 22:13:41 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 22:13:42 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 22:13:43 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 22:13:44 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 22:13:45 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 22:13:46 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 22:13:47 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 22:13:48 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 22:13:49 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 22:13:50 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 22:13:52 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 22:13:53 Tải xuống
Chapter 44: End 29-11-2018 22:13:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh