Loading...

Suijin no Ikenie

Tác giả: Toma Rei
Thể loại: Fantasy , Historical , Shoujo , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Số phận? Nhân duyên? Điều gì đang chờ đợi Asahi ở phía trước một khi bị kéo đến một thế giới xa lạ, bị đưa lên đàn tế thần? Liệu một cuộc sống mới được khai mở hay là địa ngục của nàng? Hãy đón đọc tác phẩm mới nhất của Toma Rei - tác giả của bộ truyện hào hùng Reimei no Arcana.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 44: End 30-11-2018 05:13:54 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 05:13:53 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 05:13:52 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 05:13:50 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 05:13:49 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 05:13:11 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 05:13:12 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 05:13:13 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 05:13:14 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 05:13:15 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 05:13:16 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 05:13:16 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 05:13:17 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 05:13:18 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 05:13:19 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 05:13:20 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 05:13:22 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 05:13:23 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 05:13:23 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 05:13:24 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 05:13:25 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 05:13:26 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 05:13:27 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 05:13:28 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 05:13:29 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 05:13:30 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 05:13:32 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 05:13:33 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 05:13:33 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 05:13:34 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 05:13:35 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 05:13:36 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 05:13:37 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 05:13:38 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 05:13:39 Tải xuống
Chapter 31 17-06-2019 22:39:09 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 05:13:41 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 05:13:42 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 05:13:43 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 05:13:44 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 05:13:45 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 05:13:46 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 05:13:47 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 05:13:48 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 05:13:49 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 05:13:50 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 05:13:52 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 05:13:53 Tải xuống
Chapter 44: End 30-11-2018 05:13:54 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh