Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts , Shounen , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là tác phẩm mới nhất đổ nhiều tâm huyết của Hoàng Ngọc Lang về một thời đại đặc sắc nhất trong lịch sử Trung Quốc - Tam Quốc. Chúng ta sẽ được gặp lại các anh hùng Tam Quốc dưới nét vẽ Viên Gia Bảo, tuy cũ nhưng không cũ, đầy sáng ý. Tam Đại Hoàng Giả Kiêu Hùng của tam quốc xuất hiện có chút khác lạ. Lưu Bị, hậu nhân của Lưu Manh Thiên Tử Lưu Bang, tai lớn nghe hết nhân tâm, tay lớn gồm thâu thiên hạ, có phải là kẻ giả nhân giả nghĩa? Tào Tháo tay cầm thiên kiếm, thiên hạ cúi đầu, vừa là năng thần, lại là gian hùng. Tôn Kiên tiểu bá vương, con hổ Đông Ngô cùng Lôi Đao, đoạt lại Tổ Ấn.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 52 03-12-2018 13:49:57 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 13:49:52 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 13:49:49 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 13:49:47 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 13:49:46 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 13:46:45 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 13:46:49 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 13:46:52 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 13:46:52 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 13:46:56 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 13:47:00 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 13:47:12 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 13:47:12 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 13:47:18 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 13:47:27 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 13:47:31 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 13:47:36 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 13:47:38 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 13:47:44 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 13:47:51 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 13:47:56 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 13:48:00 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 13:48:17 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 13:48:20 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 13:48:26 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 13:48:34 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 13:48:31 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 13:48:42 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 13:48:44 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 13:48:45 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 13:48:45 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 13:48:47 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 13:48:48 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 13:48:48 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 13:48:51 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 13:48:52 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 13:48:53 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 13:48:56 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 13:48:58 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 13:49:00 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 13:49:00 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 13:49:19 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 13:49:21 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 13:49:20 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 13:49:32 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 13:49:35 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 13:49:37 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 13:49:38 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 13:49:42 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 13:49:43 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 13:49:46 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 13:49:47 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 13:49:49 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 13:49:52 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 13:49:57 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh