Loading...

To Love-Ru Darkness

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adult , Manga , Romance
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Tiếp bước To Love Ru season-1 Với độ ecchi vượt trội khi Momo âm mưu kế hoạch vĩ đại trong bồn tắm. Và đây sẽ là câu chuyện đầy hứa hẹn... Liệu Yami có quay lại với bản ngã của mình trước đây, một Golden Darkness tàn nhẫn ngày nào... Hay sẽ là một cô bé Yami thích ăn Taiyaki, đọc sách và... căm ghét dê xồm.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 76 01-12-2018 06:07:27 Tải xuống
Chapter 75 01-12-2018 06:07:26 Tải xuống
Chapter 74 01-12-2018 06:07:26 Tải xuống
Chapter 73 01-12-2018 06:07:24 Tải xuống
Chapter 72 01-12-2018 06:07:24 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: - Prologue - Chuẩn bị kế h ... 01-12-2018 06:05:45 Tải xuống
Chapter 1: - Tiếp diễn 01-12-2018 06:05:47 Tải xuống
Chapter 2: - Mối nghi hoặc và Taiyaki ... 01-12-2018 06:05:48 Tải xuống
Chapter 3: - Mỗi tâm tư 01-12-2018 06:05:48 Tải xuống
Chapter 4: - Cơn bão bất chợt 01-12-2018 06:05:49 Tải xuống
Chapter 5: - Uneasiness ~ Sự bình yên ... 01-12-2018 06:05:51 Tải xuống
Chapter 6: - True Smile - Quá khứ, bạ ... 01-12-2018 06:05:51 Tải xuống
Chapter 7.5: - Extra - Pollen Plan~ ... 01-12-2018 06:05:52 Tải xuống
Chapter 7: - Worry~ Những cảm xúc đấy ... 01-12-2018 06:05:52 Tải xuống
Chapter 8: - Con trai? hay con gái?.. ... 01-12-2018 06:05:55 Tải xuống
Chapter 9: - Metamophose~ Đã đến lúc ... 01-12-2018 06:05:55 Tải xuống
Chapter 10 01-12-2018 06:05:57 Tải xuống
Chapter 10.5: - Extra - First Love~ T ... 01-12-2018 06:05:57 Tải xuống
Chapter 11: - True self ~ Khuôn mặt th ... 01-12-2018 06:06:01 Tải xuống
Chapter 12: - Bad Mood ~Kết nối của hạ ... 01-12-2018 06:06:00 Tải xuống
Chapter 13.5: - Extra - Body touch? ~ ... 01-12-2018 06:06:01 Tải xuống
Chapter 13: - Adhesion ~không thể cách ... 01-12-2018 06:06:01 Tải xuống
Chapter 14.5: - Extra - Room ~Cảm xúc ... 01-12-2018 06:06:04 Tải xuống
Chapter 14: - Past~ Hồi ức dẫn đến tươ ... 01-12-2018 06:06:03 Tải xuống
Chapter 15: - Refrain ~Sự ấm áp~ 01-12-2018 06:06:06 Tải xuống
Chapter 16.5: - Extra - Flower~ Cảm xú ... 01-12-2018 06:06:06 Tải xuống
Chapter 16: - The Right Thing ~Thế nào ... 01-12-2018 06:06:07 Tải xuống
Chapter 17: - Trigger~ Sự dâng trào cả ... 01-12-2018 06:06:09 Tải xuống
Chapter 18.5: - Honest Feelings ~ Con ... 01-12-2018 06:06:10 Tải xuống
Chapter 18: - Exchange~ Bạn và mình~ ... 01-12-2018 06:06:09 Tải xuống
Chapter 19: - Nostalgia ~ Ngày trước.. ... 01-12-2018 06:06:12 Tải xuống
Chapter 20.5: - Anxious(1)~ Không sao ... 01-12-2018 06:06:13 Tải xuống
Chapter 20: - Uneasy~ Sự bối rối của c ... 01-12-2018 06:06:13 Tải xuống
Chapter 21 01-12-2018 06:06:15 Tải xuống
Chapter 22 01-12-2018 06:06:15 Tải xuống
Chapter 22.5 01-12-2018 06:06:15 Tải xuống
Chapter 23 01-12-2018 06:06:17 Tải xuống
Chapter 24 01-12-2018 06:06:18 Tải xuống
Chapter 24.5 01-12-2018 06:06:18 Tải xuống
Chapter 25 01-12-2018 06:06:20 Tải xuống
Chapter 26 01-12-2018 06:06:21 Tải xuống
Chapter 26.5 01-12-2018 06:06:21 Tải xuống
Chapter 27 01-12-2018 06:06:23 Tải xuống
Chapter 28 01-12-2018 06:06:24 Tải xuống
Chapter 28.5 01-12-2018 06:06:25 Tải xuống
Chapter 29 01-12-2018 06:06:26 Tải xuống
Chapter 30 01-12-2018 06:06:27 Tải xuống
Chapter 30.5 01-12-2018 06:06:27 Tải xuống
Chapter 31 01-12-2018 06:06:29 Tải xuống
Chapter 32 01-12-2018 06:06:30 Tải xuống
Chapter 32.5 01-12-2018 06:06:30 Tải xuống
Chapter 33 01-12-2018 06:06:32 Tải xuống
Chapter 34 01-12-2018 06:06:33 Tải xuống
Chapter 34.5 01-12-2018 06:06:33 Tải xuống
Chapter 35 01-12-2018 06:06:35 Tải xuống
Chapter 36 01-12-2018 06:06:36 Tải xuống
Chapter 36.5 01-12-2018 06:06:36 Tải xuống
Chapter 37 01-12-2018 06:06:38 Tải xuống
Chapter 37.5 01-12-2018 06:06:40 Tải xuống
Chapter 38 01-12-2018 06:06:41 Tải xuống
Chapter 38.5 01-12-2018 06:06:40 Tải xuống
Chapter 39 01-12-2018 06:06:42 Tải xuống
Chapter 40 01-12-2018 06:06:43 Tải xuống
Chapter 40.5 01-12-2018 06:06:43 Tải xuống
Chapter 41 01-12-2018 06:06:45 Tải xuống
Chapter 42 01-12-2018 06:06:46 Tải xuống
Chapter 42.5 01-12-2018 06:06:46 Tải xuống
Chapter 43 01-12-2018 06:06:48 Tải xuống
Chapter 44 01-12-2018 06:06:49 Tải xuống
Chapter 44.5 01-12-2018 06:06:49 Tải xuống
Chapter 45 01-12-2018 06:06:51 Tải xuống
Chapter 46 01-12-2018 06:06:53 Tải xuống
Chapter 46.5 01-12-2018 06:06:53 Tải xuống
Chapter 47 01-12-2018 06:06:54 Tải xuống
Chapter 48 01-12-2018 06:06:56 Tải xuống
Chapter 49 01-12-2018 06:06:57 Tải xuống
Chapter 50 01-12-2018 06:06:57 Tải xuống
Chapter 51 01-12-2018 06:06:58 Tải xuống
Chapter 52 01-12-2018 06:06:59 Tải xuống
Chapter 53.1 01-12-2018 06:06:59 Tải xuống
Chapter 53.2 01-12-2018 06:07:01 Tải xuống
Chapter 54 01-12-2018 06:07:03 Tải xuống
Chapter 55 01-12-2018 06:07:05 Tải xuống
Chapter 56 01-12-2018 06:07:06 Tải xuống
Chapter 57 01-12-2018 06:07:06 Tải xuống
Chapter 57.5 01-12-2018 06:07:07 Tải xuống
Chapter 58 01-12-2018 06:07:08 Tải xuống
Chapter 58.1 01-12-2018 06:07:09 Tải xuống
Chapter 59 01-12-2018 06:07:10 Tải xuống
Chapter 60 01-12-2018 06:07:11 Tải xuống
Chapter 61 01-12-2018 06:07:12 Tải xuống
Chapter 62 01-12-2018 06:07:14 Tải xuống
Chapter 63 01-12-2018 06:07:14 Tải xuống
Chapter 64 01-12-2018 06:07:15 Tải xuống
Chapter 65 01-12-2018 06:07:16 Tải xuống
Chapter 66 01-12-2018 06:07:17 Tải xuống
Chapter 67 01-12-2018 06:07:19 Tải xuống
Chapter 68 01-12-2018 06:07:19 Tải xuống
Chapter 69 01-12-2018 06:07:21 Tải xuống
Chapter 70 01-12-2018 06:07:21 Tải xuống
Chapter 71 01-12-2018 06:07:22 Tải xuống
Chapter 72 01-12-2018 06:07:24 Tải xuống
Chapter 73 01-12-2018 06:07:24 Tải xuống
Chapter 74 01-12-2018 06:07:26 Tải xuống
Chapter 75 01-12-2018 06:07:26 Tải xuống
Chapter 76 01-12-2018 06:07:27 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh