Re:Monster

Tác giả: KANEKIRU Kogitsune - KOBAYAKAWA Haruyoshi
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Sci-fi , Chuyển Sinh
Lần cập nhật cuối: 05-10-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Bị cô em yêu quý của mình ám sát. Tomokui Kanata đã chết và tái sinh ở một thế giới mới. Ở đây cậu đầu thai thành một Goblin xanh tiểu tốt. Vẫn giữ được khả năng hấp thụ các năng lực từ con người đến cá đồ vật vô tri vô giác sau khi ăn chúng, cậu tự nhủ kiếp này sẽ sống cho thật đáng sống, rồi lao vào cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trong thế giới mới đầy rẫy nguy hiểm...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 74 05-10-2021 16:10:15 Tải xuống
Chapter 73 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 72 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 71 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 70 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 05-10-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 2 05-10-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 3 05-10-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 4 05-10-2021 15:40:15 Tải xuống
Chapter 5 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 6 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 7 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 8 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 9 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 10 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 11 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 12 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 13 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 14 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 15 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 16 05-10-2021 15:40:16 Tải xuống
Chapter 17 05-10-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 18 05-10-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 19 05-10-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 20 05-10-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 21 05-10-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 22 05-10-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 23 05-10-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 24 05-10-2021 15:40:17 Tải xuống
Chapter 25 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 26 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 27 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 27.2 07-01-2019 16:46:06 Tải xuống
Chapter 28 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 28.1 07-01-2019 16:46:09 Tải xuống
Chapter 28.2 07-01-2019 16:46:12 Tải xuống
Chapter 28.5 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 29 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 29.1 07-01-2019 16:46:15 Tải xuống
Chapter 29.2 07-01-2019 16:46:18 Tải xuống
Chapter 29.3 07-01-2019 16:58:11 Tải xuống
Chapter 29.5 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 29.6 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 30 05-02-2020 08:42:43 Tải xuống
Chapter 30.1 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 30.2 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 31 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 32 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 33 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 34 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 35 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 36 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 37 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 38 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 39 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 39.5 05-02-2020 08:42:11 Tải xuống
Chapter 40 05-10-2021 15:40:18 Tải xuống
Chapter 41 05-10-2021 15:40:19 Tải xuống
Chapter 42 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 43 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 44 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 45 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 46 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 47 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 48 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 49 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 50 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 51 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 52 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 53 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 54 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 55 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 56 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 57 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 58 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 59 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 60 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 61 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 62 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 63 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 64 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 65 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 66 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 67 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 68 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 69 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 70 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 71 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 72 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 73 05-10-2021 16:20:04 Tải xuống
Chapter 74 05-10-2021 16:10:15 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh