Gun x Clover

Tác giả: YAMAHARA Yoshito
Thể loại: Action , Adventure , Martial Arts , Romance , School Life , Manga ,
Lần cập nhật cuối: 09-02-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Trường trung học Mikado là nơi đào tạo ra những vệ sĩ tốt nhất. Và main của chúng ta, Miroto Hayama, là một trong số đó, nhưng cậu lại không hề có cấp bậc. Vậy mà cậu lại được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một người mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Liệu cậu có sống sót..?
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 19:55:26 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 19:55:27 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 19:55:29 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 19:55:31 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 19:55:33 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 19:55:35 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 19:55:37 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 19:55:39 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 19:55:41 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 19:55:43 Tải xuống
Chapter 11 23-05-2019 21:31:54 Tải xuống
Chapter 12 23-05-2019 21:38:13 Tải xuống
Chapter 13 23-05-2019 21:42:42 Tải xuống
Chapter 14 23-05-2019 21:46:24 Tải xuống
Chapter 15 23-05-2019 21:49:15 Tải xuống
Chapter 16 23-05-2019 21:52:09 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 19:55:57 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 19:55:59 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 19:56:03 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 19:56:05 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 19:56:07 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 19:56:09 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 19:56:11 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 19:56:13 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 19:56:15 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 19:56:17 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 19:56:19 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 19:56:21 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 19:56:23 Tải xuống
Chapter 30 17-04-2019 16:52:16 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 19:56:27 Tải xuống
Chapter 32 16-03-2019 21:39:24 Tải xuống
Chapter 33 16-03-2019 21:48:08 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 19:56:33 Tải xuống
Chapter 35 16-03-2019 22:06:48 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 19:56:37 Tải xuống
Chapter 37 16-03-2019 22:22:45 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 19:56:41 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 19:56:43 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 19:56:45 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 19:56:47 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 19:56:49 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 19:56:51 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 19:56:53 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 19:56:55 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 19:56:57 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 19:56:59 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 19:57:02 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 19:57:05 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 19:57:07 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 19:57:09 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 19:57:11 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 19:57:13 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 19:57:15 Tải xuống
Chapter 55 30-01-2019 15:28:06 Tải xuống
Chapter 56: Chiến binh tối thượng 23-01-2020 01:24:45 Tải xuống
Chapter 57: Về Bên Anh 24-01-2020 08:30:13 Tải xuống
Chapter 58: Trận chiến cuối cùng 01-02-2020 11:12:17 Tải xuống
Chapter 59: Mừng em về. 09-02-2020 22:54:31 Tải xuống
Chapter 60: [END]: Love x Clover. 09-02-2020 22:43:31 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh