Cảm Nhiễm Hắc Ám

Tác giả: shanghaiman
Thể loại: Horror , Supernatural
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Vụ nổ lớn từ vũ trụ sản sinh ra một thứ vật chất mang tính hủy diệt toàn nhân loại - hắc chất Chúng xâm nhập,lây lan và biến đổi mọi thứ.. Chúng khiến con người phải tru rú trong một khu vực hoàn toàn cách li với thế giới bên ngoài Một cô gái bí ẩn xuất hiện,cô ta có khả năng chống lại loại vật chất này và muốn tôi đi cùng cô ta.. Cô gái này là ai? cô ta có mục đích gì? Vì sao thế giới lại trở nên như vậy? Chuyện gì đang diễn ra?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 25 30-11-2018 19:25:08 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:25:07 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:25:06 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 19:25:05 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 19:25:04 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 19:24:43 Tải xuống
Chapter 2 15-05-2019 17:11:23 Tải xuống
Chapter 3 15-05-2019 17:18:30 Tải xuống
Chapter 4 15-05-2019 18:08:11 Tải xuống
Chapter 5 15-05-2019 18:17:27 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 19:24:48 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 19:24:49 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 19:24:50 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 19:24:51 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 19:24:52 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 19:24:53 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 19:24:54 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 19:24:55 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 19:24:56 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 19:24:57 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 19:24:58 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 19:24:59 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 19:25:00 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 19:25:02 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 19:25:04 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 19:25:04 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 19:25:05 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:25:06 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:25:07 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 19:25:08 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh