Lưu Quang Ký

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manhua , Xuyên Không , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
OMG! Lão thiên gia trêu người? Xuyên không đến dị thế giới xa lạ thì thôi đi, còn bị bắt làm nô tì! Thật quá thảm rồi! Khoan đã! Hình như không tệ như thế! Ban đầu gặp gỡ tên viện trưởng biến thái lại rất soái? Mà còn ... còn yêu ta?! Chuyện này là sao! Ngạo kiều như ta còn lâu mới đầu hàng!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 33 30-11-2018 11:41:35 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 11:41:34 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 11:41:33 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 11:41:32 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 11:41:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 11:41:01 Tải xuống
Chapter 1.1 30-11-2018 11:41:02 Tải xuống
Chapter 1.2 30-11-2018 11:41:03 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 11:41:04 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 11:41:05 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 11:41:06 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 11:41:07 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 11:41:08 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 11:41:09 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 11:41:10 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 11:41:11 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 11:41:12 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 11:41:13 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 11:41:14 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 11:41:15 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 11:41:16 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 11:41:17 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 11:41:18 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 11:41:19 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 11:41:20 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 11:41:21 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 11:41:22 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 11:41:23 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 11:41:24 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 11:41:25 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 11:41:26 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 11:41:27 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 11:41:28 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 11:41:29 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 11:41:30 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 11:41:31 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 11:41:32 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 11:41:33 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 11:41:34 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 11:41:35 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh