Blood Lad

Tác giả: Kodama Yuuki
Thể loại: Action , Adventure , Manga ,
Lần cập nhật cuối: 27-09-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện kể về Staz,1 vampire rất say mê nền văn hóa Nhật, đặc biệt là manga và anime (như otaku vậy). Một ngày nọ, có một cô bé loài người từ Nhật tên Yanagi Fuyumi, bị lạc đến quỷ giới, trong vùng của Staz, cậu rất có hứng thú với cô bé nhưng rồi tai nạn xảy ra, Yanagi bị ăn thịt và trở thành ma, Staz thề với cô sẽ giúp cô trở lại làm người. Và cuộc phiêu lưu giữa hai người họ bắt đầu...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 66 27-09-2020 14:36:41 Tải xuống
Chapter 65 27-09-2020 14:36:41 Tải xuống
Chapter 64 24-09-2020 17:11:20 Tải xuống
Chapter 63 24-09-2020 17:25:08 Tải xuống
Chapter 62 24-09-2020 17:11:31 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-02-2019 05:49:02 Tải xuống
Chapter 2 12-02-2019 05:49:04 Tải xuống
Chapter 3 12-02-2019 05:49:10 Tải xuống
Chapter 4 12-02-2019 03:37:07 Tải xuống
Chapter 5 12-02-2019 05:49:10 Tải xuống
Chapter 6 12-02-2019 05:49:15 Tải xuống
Chapter 7 12-02-2019 05:49:19 Tải xuống
Chapter 8 12-02-2019 05:49:20 Tải xuống
Chapter 9 12-02-2019 05:49:22 Tải xuống
Chapter 10 12-02-2019 05:49:28 Tải xuống
Chapter 11 12-02-2019 05:49:31 Tải xuống
Chapter 12 12-02-2019 06:03:06 Tải xuống
Chapter 13 09-02-2019 15:42:18 Tải xuống
Chapter 14 12-02-2019 02:04:54 Tải xuống
Chapter 15 12-02-2019 06:03:17 Tải xuống
Chapter 16 12-02-2019 05:49:33 Tải xuống
Chapter 17 12-02-2019 05:49:34 Tải xuống
Chapter 18 12-02-2019 05:49:37 Tải xuống
Chapter 19 12-02-2019 05:49:40 Tải xuống
Chapter 20 12-02-2019 05:49:44 Tải xuống
Chapter 21 12-02-2019 06:02:53 Tải xuống
Chapter 22 12-02-2019 05:49:49 Tải xuống
Chapter 23 12-02-2019 05:49:52 Tải xuống
Chapter 24 12-02-2019 05:49:56 Tải xuống
Chapter 25 24-09-2020 17:14:00 Tải xuống
Chapter 26 24-09-2020 17:13:52 Tải xuống
Chapter 27 24-09-2020 17:13:44 Tải xuống
Chapter 28 24-09-2020 17:13:34 Tải xuống
Chapter 29 24-09-2020 17:13:25 Tải xuống
Chapter 30 24-09-2020 17:13:25 Tải xuống
Chapter 31 24-09-2020 17:25:20 Tải xuống
Chapter 32 24-09-2020 17:13:17 Tải xuống
Chapter 33 24-09-2020 17:13:16 Tải xuống
Chapter 34 24-09-2020 17:13:10 Tải xuống
Chapter 35 24-09-2020 17:13:04 Tải xuống
Chapter 36 24-09-2020 17:12:57 Tải xuống
Chapter 37 12-02-2019 05:50:20 Tải xuống
Chapter 38 12-02-2019 05:50:22 Tải xuống
Chapter 39 12-02-2019 06:03:03 Tải xuống
Chapter 40 12-02-2019 06:03:12 Tải xuống
Chapter 41 12-02-2019 05:50:32 Tải xuống
Chapter 42 12-02-2019 06:02:36 Tải xuống
Chapter 43 12-02-2019 06:03:15 Tải xuống
Chapter 44 12-02-2019 06:02:32 Tải xuống
Chapter 45 12-02-2019 02:07:36 Tải xuống
Chapter 46 12-02-2019 06:03:18 Tải xuống
Chapter 47 12-02-2019 06:03:21 Tải xuống
Chapter 48 12-02-2019 06:19:15 Tải xuống
Chapter 49 12-02-2019 05:50:51 Tải xuống
Chapter 50 12-02-2019 05:50:50 Tải xuống
Chapter 51 12-02-2019 05:50:52 Tải xuống
Chapter 52 12-02-2019 06:02:30 Tải xuống
Chapter 53 04-03-2019 11:08:47 Tải xuống
Chapter 54 05-03-2019 01:04:30 Tải xuống
Chapter 55 04-03-2019 12:02:41 Tải xuống
Chapter 56 24-09-2020 17:12:49 Tải xuống
Chapter 57 24-09-2020 17:12:42 Tải xuống
Chapter 58 24-09-2020 17:25:14 Tải xuống
Chapter 59 24-09-2020 17:12:06 Tải xuống
Chapter 60 24-09-2020 17:11:55 Tải xuống
Chapter 61 24-09-2020 17:11:43 Tải xuống
Chapter 62 24-09-2020 17:11:31 Tải xuống
Chapter 63 24-09-2020 17:25:08 Tải xuống
Chapter 64 24-09-2020 17:11:20 Tải xuống
Chapter 65 27-09-2020 14:36:41 Tải xuống
Chapter 66 27-09-2020 14:36:41 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh