Hoàng Triều Quân Lâm

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mature , Sci-fi , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 08-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một dự án cực lớn của Hoàng Ngọc Lang. Các vị vua trong các phần Thiên Tử Truyền Kì nếu chiến với nhau thì sẽ thế nào?! Mời tìm hiểu
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1.1: Cơ Phát chiến Lý Thế Dân 21-05-2019 13:11:14 Tải xuống
Chapter 1.2: Tái Thế Bá Vương hội Cơ Khảo 30-11-2018 19:14:31 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 19:14:32 Tải xuống
Chapter 2.1 08-03-2020 00:48:20 Tải xuống
Chapter 2.2 30-11-2018 19:14:33 Tải xuống
Chapter 3.1: Mục đích của Trụ Vương 30-11-2018 19:14:34 Tải xuống
Chapter 3.2: Cơ Phát chiến Doanh Chính 30-11-2018 19:14:34 Tải xuống
Chapter 4.1: Đồ Long 30-11-2018 19:14:36 Tải xuống
Chapter 4.2: Kẻ đầu tiên! 30-11-2018 19:14:37 Tải xuống
Chapter 5.1: Phá Phủ Trầm Châu 30-11-2018 19:14:38 Tải xuống
Chapter 5.2: Đại Chiến Tây Sở Bá Vương 30-11-2018 19:14:39 Tải xuống
Chapter 6.1: Hội Ngộ Đan Nguyệt 30-11-2018 19:14:39 Tải xuống
Chapter 6.2: Thần Chưởng Truyền Nhân 30-11-2018 19:14:41 Tải xuống
Chapter 7.1: Tam Hoàng Hội 30-11-2018 19:14:41 Tải xuống
Chapter 7.2: Bá Vương Chiến Bá Vương 30-11-2018 19:14:43 Tải xuống
Chapter 8.1: Tam Hoàng Chiến Tây Sở Bá Vương 30-11-2018 19:14:44 Tải xuống
Chapter 8.2: Tam Hoàng Chiến Tây Sở Bá Vương (2) 30-11-2018 19:14:44 Tải xuống
Chapter 9.1: Tam Hoàng Chiến Tây Sở Bá Vương (3) 30-11-2018 19:14:45 Tải xuống
Chapter 9.2: Tam Hoàng Chiến Tây Sở Bá Vương (4) 30-11-2018 19:14:47 Tải xuống
Chapter 10.1: Đại Mạc Thiên Tử 30-11-2018 19:14:48 Tải xuống
Chapter 10.2: Đại Mạc Thiên Tử 30-11-2018 19:14:49 Tải xuống
Chapter 11.1: Tuyệt Thế Hảo Vận 30-11-2018 19:14:50 Tải xuống
Chapter 11.2: Tuyệt Thế Hảo Vận 30-11-2018 19:14:50 Tải xuống
Chapter 12.1: Khán Phá Hồng Trần 30-11-2018 19:14:51 Tải xuống
Chapter 12.2: Khán phá Hồng trần 30-11-2018 19:14:53 Tải xuống
Chapter 13.1: Đăng Thành Thám Phiêu Miễu 30-11-2018 19:14:54 Tải xuống
Chapter 13.2: Đăng Thành Thám Phiêu Miễu 30-11-2018 19:14:55 Tải xuống
Chapter 14.1: Trụ Vương mạt lộ 30-11-2018 19:14:56 Tải xuống
Chapter 14.2: Thần Chưởng đấu Thần Chưởng 30-11-2018 19:14:57 Tải xuống
Chapter 15.1: Nghênh Phật Tây Thiên 30-11-2018 19:14:58 Tải xuống
Chapter 15.2: Cứu tinh của Trụ Vương 30-11-2018 19:14:59 Tải xuống
Chapter 16.1: Trụ Vương và Đế Hận 30-11-2018 19:15:00 Tải xuống
Chapter 16.2: Tối Cường Trừng Phạt 30-11-2018 19:15:00 Tải xuống
Chapter 17.1: Phân Thây Dương Quảng 30-11-2018 19:15:04 Tải xuống
Chapter 17.2: Thiên Yêu Truyền Nhân 30-11-2018 19:15:04 Tải xuống
Chapter 18.1: Mông Cổ Thập Tam Dực 30-11-2018 19:15:05 Tải xuống
Chapter 18.2: Thiên Kế Yêu Mưu 30-11-2018 19:15:06 Tải xuống
Chapter 19.1: Huyết Vũ Khung Thương 30-11-2018 19:15:07 Tải xuống
Chapter 19.2: Khung Thương Vô Hối đấu Phật Quang Phổ Chiếu 30-11-2018 19:15:08 Tải xuống
Chapter 20.1: Vô Hạn Đảo 30-11-2018 19:15:09 Tải xuống
Chapter 20.2: Phật Quang Phổ Chiếu 30-11-2018 19:15:10 Tải xuống
Chapter 21.1: Vô hạn trí tuệ 30-11-2018 19:15:11 Tải xuống
Chapter 21.2: Chủ nhân Vô Hạn Đảo 30-11-2018 19:15:12 Tải xuống
Chapter 22.1: Tập Kích Vô Hạn Đảo 30-11-2018 19:15:13 Tải xuống
Chapter 22.2: Khủng bố viện quân 30-11-2018 19:15:14 Tải xuống
Chapter 23.1: Huyền Hổ bá giả 30-11-2018 19:15:16 Tải xuống
Chapter 23: Thập Phương kì chiêu phá Thiên Ma 30-11-2018 19:15:15 Tải xuống
Chapter 24.1: Hỗn Thiên Bảo Giám đả Thiên Ma 30-11-2018 19:15:17 Tải xuống
Chapter 24.2: Ác chiến Huyền Hổ Bá Vương 30-11-2018 19:15:18 Tải xuống
Chapter 25.1: Mông Cổ Thập Tam Dực - Xích Lão Ôn 30-11-2018 19:15:19 Tải xuống
Chapter 25.2: Vương Chi Quyết Trạch - Bá Chi Thắng Phụ 30-11-2018 19:15:20 Tải xuống
Chapter 26.1: Khổ chiến Xích Lão Ôn 30-11-2018 19:15:21 Tải xuống
Chapter 26.2: Phật binh vỡ nát, Cực Ác thảm bại! 30-11-2018 19:15:22 Tải xuống
Chapter 27.1: Đại bại Thiết Mộc Chân 30-11-2018 19:15:24 Tải xuống
Chapter 27.2: Tuyệt Đối Tà Ác! 30-11-2018 19:15:24 Tải xuống
Chapter 28.1: Diệt Quỷ Thần 30-11-2018 19:15:25 Tải xuống
Chapter 28.2: Thân Phận Kẻ Báo Thù 30-11-2018 19:15:26 Tải xuống
Chapter 29.1 08-03-2020 01:20:17 Tải xuống
Chapter 29.2: Thân Phận Kẻ Báo Thù 30-11-2018 19:15:28 Tải xuống
Chapter 29: Thôn Lang Yêu Kiếp 30-11-2018 19:15:27 Tải xuống
Chapter 30.1: Giao Dịch Với Ma Quỷ 30-11-2018 19:15:29 Tải xuống
Chapter 30.2: Tái chiến Kẻ Báo Thù 30-11-2018 19:15:30 Tải xuống
Chapter 31.1: Quyết Chiến Tử Trụ 30-11-2018 19:15:31 Tải xuống
Chapter 31.2: Tân Phục Thù Giả 30-11-2018 19:15:32 Tải xuống
Chapter 32.1: Hoàng Họa đấu Tứ Tượng Duy Lực 30-11-2018 19:15:34 Tải xuống
Chapter 32.2 30-11-2018 19:15:35 Tải xuống
Chapter 32: Thần Đích Đản Sinh 30-11-2018 19:15:33 Tải xuống
Chapter 33.1: Chân Vạn Phật Triều Tông 30-11-2018 19:15:36 Tải xuống
Chapter 33.2: Chân Vạn Phật Triều Tông(2) 30-11-2018 19:15:37 Tải xuống
Chapter 34.1: Vũ Trụ Tối Cường 30-11-2018 19:15:38 Tải xuống
Chapter 34.2: Vũ Trụ Tối Cường (2) 30-11-2018 19:15:39 Tải xuống
Chapter 35.1: Hoàng Hôn Chư Thần 30-11-2018 19:15:40 Tải xuống
Chapter 35.2: Hoàng Hôn Chư Thần(2) 30-11-2018 19:15:41 Tải xuống
Chapter 36 08-03-2020 00:56:55 Tải xuống
Chapter 36.1: Đại Kết Cục 30-11-2018 19:15:42 Tải xuống
Chapter 36.2: Đại Kết Cục 30-11-2018 19:15:43 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh