Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manga , Action , School Life , Harem , Ecchi , Shounen , Fantasy , Romance , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 21-02-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhóm dịch: Sky Garden Group + 7 Team À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 52 21-02-2020 04:54:13 Tải xuống
Chapter 51 21-02-2020 04:55:12 Tải xuống
Chapter 50 26-08-2019 23:06:14 Tải xuống
Chapter 49 06-05-2019 00:56:37 Tải xuống
Chapter 48 06-05-2019 00:56:35 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-05-2019 00:54:13 Tải xuống
Chapter 2 15-04-2019 00:10:21 Tải xuống
Chapter 3 06-05-2019 00:54:18 Tải xuống
Chapter 4 06-05-2019 00:54:21 Tải xuống
Chapter 5 06-05-2019 00:54:25 Tải xuống
Chapter 6 06-05-2019 00:54:27 Tải xuống
Chapter 7 06-05-2019 00:54:31 Tải xuống
Chapter 8 06-05-2019 00:54:33 Tải xuống
Chapter 9 06-05-2019 00:54:36 Tải xuống
Chapter 10 06-05-2019 00:54:39 Tải xuống
Chapter 11 06-05-2019 00:54:42 Tải xuống
Chapter 12 06-05-2019 00:54:45 Tải xuống
Chapter 13 06-05-2019 00:54:49 Tải xuống
Chapter 14 06-05-2019 00:54:51 Tải xuống
Chapter 15 06-05-2019 00:54:54 Tải xuống
Chapter 16 06-05-2019 00:54:57 Tải xuống
Chapter 17 06-05-2019 00:55:00 Tải xuống
Chapter 18 06-05-2019 00:55:05 Tải xuống
Chapter 19 06-05-2019 00:55:07 Tải xuống
Chapter 20 06-05-2019 00:55:10 Tải xuống
Chapter 21 06-05-2019 00:55:13 Tải xuống
Chapter 22 06-05-2019 00:55:19 Tải xuống
Chapter 23 06-05-2019 00:55:23 Tải xuống
Chapter 24 06-05-2019 00:55:25 Tải xuống
Chapter 25 06-05-2019 00:55:29 Tải xuống
Chapter 26 06-05-2019 00:55:31 Tải xuống
Chapter 27 06-05-2019 00:55:34 Tải xuống
Chapter 28 06-05-2019 00:55:36 Tải xuống
Chapter 29 06-05-2019 00:55:37 Tải xuống
Chapter 30 06-05-2019 00:55:40 Tải xuống
Chapter 31 06-05-2019 00:55:44 Tải xuống
Chapter 32 06-05-2019 00:55:46 Tải xuống
Chapter 33 06-05-2019 00:55:48 Tải xuống
Chapter 34 06-05-2019 00:55:52 Tải xuống
Chapter 35 06-05-2019 00:55:55 Tải xuống
Chapter 36 06-05-2019 00:55:58 Tải xuống
Chapter 37 06-05-2019 00:56:05 Tải xuống
Chapter 38 06-05-2019 00:56:08 Tải xuống
Chapter 39 06-05-2019 00:56:10 Tải xuống
Chapter 40 06-05-2019 00:56:16 Tải xuống
Chapter 41 06-05-2019 00:56:21 Tải xuống
Chapter 42 06-05-2019 00:56:23 Tải xuống
Chapter 43 06-05-2019 00:56:23 Tải xuống
Chapter 44 06-05-2019 00:56:25 Tải xuống
Chapter 45 06-05-2019 00:56:28 Tải xuống
Chapter 46 06-05-2019 00:56:31 Tải xuống
Chapter 47 06-05-2019 00:56:35 Tải xuống
Chapter 48 06-05-2019 00:56:35 Tải xuống
Chapter 49 06-05-2019 00:56:37 Tải xuống
Chapter 50 26-08-2019 23:06:14 Tải xuống
Chapter 51 21-02-2020 04:55:12 Tải xuống
Chapter 52 21-02-2020 04:54:13 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
phan van thao - 1 năm trước
coi hong dc gi het
Trả Lời