Magika no Kenshi to Shoukan Maou

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Manga , Action , School Life , Harem , Ecchi , Shounen , Fantasy , Romance , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 05-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhóm dịch: Sky Garden Group + 7 Team À ờ biết nói gì nhỉ? Thế giới chỉ có phụ nữ có khả năng dùng phép thuật nhưng main ta là thằng đàn ông duy nhất có thể sử dụng được phép thuật...Mời đọc!(Giống IS vãi đạn).
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 80 05-12-2021 13:20:02 Tải xuống
Chapter 79 21-11-2021 08:20:03 Tải xuống
Chapter 78 31-10-2021 03:00:04 Tải xuống
Chapter 77 17-10-2021 03:50:03 Tải xuống
Chapter 76 03-10-2021 07:30:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-09-2021 23:17:50 Tải xuống
Chapter 2 22-09-2021 23:31:05 Tải xuống
Chapter 3 22-09-2021 23:17:18 Tải xuống
Chapter 4 22-09-2021 23:17:09 Tải xuống
Chapter 5 22-09-2021 23:17:10 Tải xuống
Chapter 6 22-09-2021 23:17:01 Tải xuống
Chapter 7 22-09-2021 23:16:54 Tải xuống
Chapter 8 22-09-2021 23:16:54 Tải xuống
Chapter 9 22-09-2021 23:16:46 Tải xuống
Chapter 10 22-09-2021 23:16:37 Tải xuống
Chapter 11 22-09-2021 23:16:25 Tải xuống
Chapter 12 22-09-2021 23:16:18 Tải xuống
Chapter 13 22-09-2021 23:16:18 Tải xuống
Chapter 14 22-09-2021 23:16:07 Tải xuống
Chapter 15 22-09-2021 23:15:57 Tải xuống
Chapter 16 22-09-2021 23:15:30 Tải xuống
Chapter 17 22-09-2021 23:15:24 Tải xuống
Chapter 18 22-09-2021 23:15:26 Tải xuống
Chapter 19 22-09-2021 23:15:17 Tải xuống
Chapter 20 22-09-2021 23:15:08 Tải xuống
Chapter 21 22-09-2021 23:14:59 Tải xuống
Chapter 22 22-09-2021 23:14:50 Tải xuống
Chapter 23 22-09-2021 23:14:51 Tải xuống
Chapter 24 22-09-2021 23:14:42 Tải xuống
Chapter 25 22-09-2021 23:14:34 Tải xuống
Chapter 26 22-09-2021 23:14:34 Tải xuống
Chapter 27 22-09-2021 23:14:23 Tải xuống
Chapter 28 22-09-2021 23:14:15 Tải xuống
Chapter 29 22-09-2021 23:14:16 Tải xuống
Chapter 30 22-09-2021 23:14:08 Tải xuống
Chapter 31 22-09-2021 23:13:57 Tải xuống
Chapter 32 22-09-2021 23:13:57 Tải xuống
Chapter 33 22-09-2021 23:13:47 Tải xuống
Chapter 34 22-09-2021 23:13:39 Tải xuống
Chapter 35 22-09-2021 22:29:13 Tải xuống
Chapter 36 22-09-2021 22:28:45 Tải xuống
Chapter 37 22-09-2021 23:13:40 Tải xuống
Chapter 38 22-09-2021 22:28:10 Tải xuống
Chapter 39 22-09-2021 22:28:09 Tải xuống
Chapter 40 22-09-2021 22:27:55 Tải xuống
Chapter 41 22-09-2021 22:27:56 Tải xuống
Chapter 42 22-09-2021 22:27:45 Tải xuống
Chapter 43 22-09-2021 22:27:46 Tải xuống
Chapter 44 22-09-2021 22:27:36 Tải xuống
Chapter 45 22-09-2021 22:27:19 Tải xuống
Chapter 46 22-09-2021 22:26:58 Tải xuống
Chapter 47 22-09-2021 22:26:24 Tải xuống
Chapter 48 22-09-2021 22:26:24 Tải xuống
Chapter 49 22-09-2021 22:26:10 Tải xuống
Chapter 50 22-09-2021 22:26:02 Tải xuống
Chapter 51 22-09-2021 22:26:03 Tải xuống
Chapter 52 22-09-2021 22:25:52 Tải xuống
Chapter 53 19-09-2021 03:10:15 Tải xuống
Chapter 54 22-09-2021 22:25:37 Tải xuống
Chapter 55 19-09-2021 03:09:53 Tải xuống
Chapter 56 19-09-2021 03:09:51 Tải xuống
Chapter 57 19-09-2021 03:09:45 Tải xuống
Chapter 58 19-09-2021 03:09:45 Tải xuống
Chapter 59 19-09-2021 03:09:30 Tải xuống
Chapter 60 19-09-2021 03:08:55 Tải xuống
Chapter 61 19-09-2021 03:08:48 Tải xuống
Chapter 62 19-09-2021 03:08:47 Tải xuống
Chapter 63 19-09-2021 03:08:40 Tải xuống
Chapter 64 19-09-2021 03:08:30 Tải xuống
Chapter 65 19-09-2021 03:07:58 Tải xuống
Chapter 66 22-09-2021 22:25:36 Tải xuống
Chapter 67 19-09-2021 03:07:51 Tải xuống
Chapter 68 19-09-2021 03:07:43 Tải xuống
Chapter 69 19-09-2021 03:07:41 Tải xuống
Chapter 70 19-09-2021 03:07:30 Tải xuống
Chapter 71 22-09-2021 22:25:22 Tải xuống
Chapter 72 22-09-2021 22:25:08 Tải xuống
Chapter 73 19-09-2021 03:06:36 Tải xuống
Chapter 74 19-09-2021 03:06:30 Tải xuống
Chapter 75 19-09-2021 03:06:24 Tải xuống
Chapter 76 03-10-2021 07:30:15 Tải xuống
Chapter 77 17-10-2021 03:50:03 Tải xuống
Chapter 78 31-10-2021 03:00:04 Tải xuống
Chapter 79 21-11-2021 08:20:03 Tải xuống
Chapter 80 05-12-2021 13:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
phan van thao - 4 năm trước
coi hong dc gi het
Trả Lời