Tsuyokute New Saga

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Manga , Chuyển Sinh ,
Lần cập nhật cuối: 25-12-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Kail, một anh hùng sau khi ko chịu nỗi việc mất đi ng thân do các cuộc tấn công của quỷ tộc đã đứng lên cùng các bạn bè chiến đấu và rồi cũng đã tiêu diệt đc quỷ vương, nhưng cai giá phải trả cũng không nhỏ, nhưng ngay sau cuộc chiến đó, cậu đã vô tình tìm được một thần thách bí ẩn tại quỷ vương điện, và từ đây câu chuyện mới thật sự bắt đầu...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 82 25-12-2020 18:48:17 Tải xuống
Chapter 81 11-12-2020 21:00:32 Tải xuống
Chapter 80 06-11-2020 17:48:16 Tải xuống
Chapter 79 28-09-2020 17:36:27 Tải xuống
Chapter 78 01-09-2020 21:34:13 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 06-11-2020 17:48:22 Tải xuống
Chapter 2 04-10-2019 05:59:24 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 01:27:19 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 01:27:21 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 15:03:48 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 01:27:25 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 01:27:27 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 01:27:29 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 01:27:31 Tải xuống
Chapter 10 19-04-2019 06:24:31 Tải xuống
Chapter 11 12-04-2019 23:18:54 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 04:00:35 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 01:27:40 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 01:27:41 Tải xuống
Chapter 15 03-04-2019 13:02:10 Tải xuống
Chapter 16 12-04-2019 10:06:19 Tải xuống
Chapter 17 12-04-2019 10:06:04 Tải xuống
Chapter 18 28-05-2019 21:21:50 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 01:27:51 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 01:27:53 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 01:27:55 Tải xuống
Chapter 22 03-04-2019 14:08:40 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 01:27:59 Tải xuống
Chapter 24 12-04-2019 10:24:22 Tải xuống
Chapter 25 12-04-2019 23:18:58 Tải xuống
Chapter 26 12-04-2019 10:28:04 Tải xuống
Chapter 27 12-04-2019 10:30:52 Tải xuống
Chapter 28 12-04-2019 10:31:00 Tải xuống
Chapter 29 12-04-2019 23:19:01 Tải xuống
Chapter 30 12-04-2019 10:48:25 Tải xuống
Chapter 31 03-04-2019 15:12:36 Tải xuống
Chapter 32 12-04-2019 10:57:34 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 01:28:21 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 01:28:23 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 01:28:25 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 01:28:27 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 01:28:29 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 01:28:31 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 01:28:33 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 01:28:35 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 01:28:37 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 01:28:39 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 01:28:41 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 01:28:43 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 01:28:45 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 01:28:47 Tải xuống
Chapter 47 06-11-2020 18:00:13 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 01:28:51 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 01:28:53 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 01:28:55 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 01:28:57 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 01:28:59 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 01:29:02 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 01:29:04 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 01:29:07 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 01:29:09 Tải xuống
Chapter 57 23-12-2018 14:00:39 Tải xuống
Chapter 58 12-04-2019 18:57:42 Tải xuống
Chapter 59 08-06-2019 01:43:48 Tải xuống
Chapter 60 11-06-2019 20:42:18 Tải xuống
Chapter 61 17-06-2019 20:42:16 Tải xuống
Chapter 62 03-07-2019 19:01:33 Tải xuống
Chapter 63 11-07-2019 21:08:40 Tải xuống
Chapter 64 12-11-2019 10:53:49 Tải xuống
Chapter 65 21-11-2019 10:20:22 Tải xuống
Chapter 66.1 08-12-2019 07:57:14 Tải xuống
Chapter 66.2 21-12-2019 04:33:12 Tải xuống
Chapter 67 27-12-2019 23:07:19 Tải xuống
Chapter 68 02-01-2020 20:32:50 Tải xuống
Chapter 69 11-02-2020 18:13:13 Tải xuống
Chapter 70 15-02-2020 22:22:21 Tải xuống
Chapter 71 19-05-2020 21:50:16 Tải xuống
Chapter 72 03-06-2020 20:26:08 Tải xuống
Chapter 73 03-06-2020 20:25:41 Tải xuống
Chapter 74 04-07-2020 00:34:24 Tải xuống
Chapter 75 20-07-2020 22:27:15 Tải xuống
Chapter 76 29-07-2020 01:59:14 Tải xuống
Chapter 77 03-08-2020 23:12:25 Tải xuống
Chapter 78 01-09-2020 21:34:13 Tải xuống
Chapter 79 28-09-2020 17:36:27 Tải xuống
Chapter 80 06-11-2020 17:48:16 Tải xuống
Chapter 81 11-12-2020 21:00:32 Tải xuống
Chapter 82 25-12-2020 18:48:17 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh