Aruosumente

Tác giả: Aki
Thể loại: Action , Adult , Adventure , Sci-fi , Manga
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Reguna, người cuối cùng của gia tộc "Tiên tri", là cận thần của một "ông vua" trẻ con và được nhân dân yêu mến.
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 35 30-11-2018 19:01:52 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 19:01:51 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 19:01:50 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 19:01:49 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 19:01:49 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 19:01:17 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 19:01:18 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 19:01:19 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 19:01:20 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 19:01:21 Tải xuống
Chapter 5.5 30-11-2018 19:01:21 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 19:01:23 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 19:01:24 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 19:01:25 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 19:01:26 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 19:01:27 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 19:01:29 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 19:01:29 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 19:01:30 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 19:01:31 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 19:01:32 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 19:01:33 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 19:01:34 Tải xuống
Chapter 17.1 30-11-2018 19:01:34 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 19:01:36 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 19:01:37 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 19:01:38 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 19:01:39 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 19:01:40 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:01:41 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:01:42 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 19:01:43 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 19:01:44 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 19:01:45 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 19:01:46 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 19:01:47 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 19:01:47 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 19:01:49 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 19:01:49 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 19:01:50 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 19:01:51 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 19:01:52 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh