Loading...

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 30-03-2020
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tiểu tử nghèo bình thường sống ở sơn thôn, ngẫu nhiên dưới…, tiến vào môn phái giang hồ nhỏ, trở thành một gã ký danh đệ tử. Thân phận hắn như vậy? Lại có tư chất bình thường, có thể tiến vào hàng ngũ của người tu tiên? và hắn cự kiêu ma đầu, thuộc nhóm tiên tông tiên sư, đoàn vu sơn hải trong ngoài ?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 12 30-03-2020 11:14:09 Tải xuống
Chapter 11 24-03-2020 23:10:24 Tải xuống
Chapter 10 16-03-2020 13:32:14 Tải xuống
Chapter 9 13-03-2020 16:48:42 Tải xuống
Chapter 8 11-03-2020 17:01:18 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 19:22:50 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 19:22:51 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 19:22:51 Tải xuống
Chapter 4 26-07-2020 20:16:46 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 19:22:54 Tải xuống
Chapter 6 02-02-2020 18:57:28 Tải xuống
Chapter 7 06-07-2020 08:46:14 Tải xuống
Chapter 8 11-03-2020 17:01:18 Tải xuống
Chapter 9 13-03-2020 16:48:42 Tải xuống
Chapter 10 16-03-2020 13:32:14 Tải xuống
Chapter 11 24-03-2020 23:10:24 Tải xuống
Chapter 12 30-03-2020 11:14:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh