Loading...

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Manhua , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một tiểu tử nghèo bình thường sống ở sơn thôn, ngẫu nhiên dưới…, tiến vào môn phái giang hồ nhỏ, trở thành một gã ký danh đệ tử. Thân phận hắn như vậy? Lại có tư chất bình thường, có thể tiến vào hàng ngũ của người tu tiên? và hắn cự kiêu ma đầu, thuộc nhóm tiên tông tiên sư, đoàn vu sơn hải trong ngoài ?
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 19:22:50 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 19:22:51 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 19:22:51 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 19:22:53 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 19:22:54 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 19:22:54 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 19:22:55 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh