Botsuraku Youtei Nanode, Kajishokunin wo Mezasu

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manga , Shounen , Chuyển Sinh
Lần cập nhật cuối: 25-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thanh niên chết và được hồi sinh xuyên không sang thế giới khác vào một nhân vật giống với nhân vật trong trò chơi đã từng chơi...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 14 01-10-2020 18:30:29 Tải xuống
Chapter 13 03-10-2019 22:21:47 Tải xuống
Chapter 12 10-04-2019 10:55:10 Tải xuống
Chapter 11 10-04-2019 10:55:25 Tải xuống
Chapter 10 14-07-2019 02:18:12 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 26-01-2019 02:48:12 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 13:48:29 Tải xuống
Chapter 3 26-01-2019 02:48:24 Tải xuống
Chapter 4 26-01-2019 02:48:30 Tải xuống
Chapter 5 26-01-2019 02:48:36 Tải xuống
Chapter 6 26-01-2019 02:48:42 Tải xuống
Chapter 7 26-01-2019 02:48:48 Tải xuống
Chapter 8 26-05-2019 14:37:07 Tải xuống
Chapter 9 26-01-2019 02:49:00 Tải xuống
Chapter 10 14-07-2019 02:18:12 Tải xuống
Chapter 11 10-04-2019 10:55:25 Tải xuống
Chapter 12 10-04-2019 10:55:10 Tải xuống
Chapter 13 03-10-2019 22:21:47 Tải xuống
Chapter 14 01-10-2020 18:30:29 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh