Sát thủ đeo mặt nạ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Manhwa
Lần cập nhật cuối: 28-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Domino là một sát thủ đâm thuê giết mướn, nhưng lại chuyên giết nhầm mục tiêu. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, Domino chẳng may lại bị chính mục tiêu của mình bắn chết. Chính trong lúc sắp sửa từ giã cõi đời, linh hồn Domino vì một lí do bí hiểm đã vô tình phân tách ra làm đôi. Điều này đã mở màn cho một chuỗi hành trình khám phá thân phận thật sự của chàng sát thủ này…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 29 30-11-2018 19:09:19 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 19:09:18 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 19:09:17 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 19:09:16 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 19:09:15 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 19:08:49 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 19:08:50 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 19:08:51 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 19:08:52 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 19:08:53 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 19:08:54 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 19:08:55 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 19:08:56 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 19:08:57 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 19:08:58 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 19:08:59 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 19:09:00 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 19:09:02 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 19:09:04 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 19:09:05 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 19:09:06 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 19:09:07 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 19:09:08 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 19:09:09 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 19:09:10 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 19:09:11 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 19:09:12 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 19:09:13 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 19:09:13 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 19:09:15 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 19:09:16 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 19:09:17 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 19:09:18 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 19:09:19 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh