Shikkaku Mon no Saikyou Kenja

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Harem , Martial Arts , Romance , Chuyển Sinh ,
Lần cập nhật cuối: 18-01-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Chuyển sinh main bá, dài quá nhát dịch, hết
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 41 18-01-2021 09:18:26 Tải xuống
Chapter 40 17-12-2020 18:30:22 Tải xuống
Chapter 39 19-11-2020 23:06:14 Tải xuống
Chapter 38 14-10-2020 18:18:22 Tải xuống
Chapter 37 28-09-2020 01:55:27 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-09-2020 01:56:52 Tải xuống
Chapter 2 09-03-2019 06:08:57 Tải xuống
Chapter 3 10-03-2019 13:04:36 Tải xuống
Chapter 4 09-03-2019 06:09:03 Tải xuống
Chapter 5 28-09-2020 01:56:46 Tải xuống
Chapter 6 10-03-2019 13:04:39 Tải xuống
Chapter 7 08-03-2019 06:42:27 Tải xuống
Chapter 7.5 10-03-2019 11:05:23 Tải xuống
Chapter 8 10-03-2019 11:05:35 Tải xuống
Chapter 9 28-09-2020 01:56:43 Tải xuống
Chapter 10 28-09-2020 01:56:40 Tải xuống
Chapter 11 09-03-2019 06:09:06 Tải xuống
Chapter 12 10-03-2019 13:05:18 Tải xuống
Chapter 13 10-03-2019 13:04:33 Tải xuống
Chapter 14 09-03-2019 06:09:13 Tải xuống
Chapter 15 10-03-2019 11:05:23 Tải xuống
Chapter 16 10-03-2019 13:05:21 Tải xuống
Chapter 17 08-03-2019 06:43:00 Tải xuống
Chapter 18 09-03-2019 06:02:09 Tải xuống
Chapter 19 28-09-2020 01:56:38 Tải xuống
Chapter 20 28-09-2020 01:56:33 Tải xuống
Chapter 21 28-09-2020 01:56:30 Tải xuống
Chapter 21.5 28-09-2020 01:56:27 Tải xuống
Chapter 22 28-09-2020 01:56:24 Tải xuống
Chapter 23 28-09-2020 01:56:21 Tải xuống
Chapter 24 28-09-2020 01:56:17 Tải xuống
Chapter 25 28-09-2020 01:56:13 Tải xuống
Chapter 26 28-09-2020 01:56:10 Tải xuống
Chapter 27 28-09-2020 01:56:06 Tải xuống
Chapter 28 28-09-2020 01:56:01 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2020 18:13:46 Tải xuống
Chapter 29.1 28-09-2020 01:55:58 Tải xuống
Chapter 29.2 28-09-2020 01:55:55 Tải xuống
Chapter 30 28-09-2020 01:55:54 Tải xuống
Chapter 31 28-09-2020 01:55:50 Tải xuống
Chapter 32 28-09-2020 01:55:46 Tải xuống
Chapter 33 28-09-2020 01:55:42 Tải xuống
Chapter 34 28-09-2020 01:55:40 Tải xuống
Chapter 35 28-09-2020 01:55:35 Tải xuống
Chapter 36 28-09-2020 01:55:31 Tải xuống
Chapter 37 28-09-2020 01:55:27 Tải xuống
Chapter 38 14-10-2020 18:18:22 Tải xuống
Chapter 39 19-11-2020 23:06:14 Tải xuống
Chapter 40 17-12-2020 18:30:22 Tải xuống
Chapter 41 18-01-2021 09:18:26 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
...
Hiếu - 1 năm trước
Dịch tiếp đi ad ơi. Đang hay mà
Trả Lời