Loading...

Kuroko No Basket

Tác giả: Fujimaki Tadatoshi
Thể loại: School Life , Sports , Manga
Lần cập nhật cuối: 29-11-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
“Generation of Miracles”, tên của đội bóng rỗ trường THCS Teikou, đã từng đoạt chức vô địch toàn quốc 3 năm liền . 5 ngôi sao của đội đều là những thiên tài nhưng đã tách ra và theo học ở những trường THPT khác nhau với các đội bóng mạnh . Nhưng có 1 chuyện mà ít người hay biết đó là “Generation of Miracles” còn có 1 thành viên thứ 6 . Kuroko Tetsuya, thành viên thứ 6 của đội tham gia 1 trường THPT với đội bóng rỗ chỉ vừa thành lập 1 năm . Nhưng điều bất ngờ là cậu lại có 1 cơ thể yếu ớt và lại chẳng bao giờ ném banh chính xác . Vậy điều gì đã làm cậu ta trở thành thành viên thứ 6 của “Generation of Miracles”?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 275: (END) 03-12-2018 09:48:23 Tải xuống
Chapter 274 03-12-2018 09:48:22 Tải xuống
Chapter 273 03-12-2018 09:48:21 Tải xuống
Chapter 272 03-12-2018 09:48:20 Tải xuống
Chapter 271 03-12-2018 09:48:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 09:43:44 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 09:43:45 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 09:43:46 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 09:43:47 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 09:43:48 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 09:43:49 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 09:43:50 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 09:43:51 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 09:43:52 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 09:43:53 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 09:43:54 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 09:43:55 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 09:43:56 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 09:43:57 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 09:43:58 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 09:43:58 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 09:44:00 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 09:44:01 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 09:44:02 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 09:44:04 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 09:44:05 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 09:44:06 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 09:44:07 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 09:44:09 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 09:44:10 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 09:44:10 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 09:44:11 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 09:44:12 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 09:44:13 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 09:44:14 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 09:44:15 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 09:44:16 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 09:44:17 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 09:44:17 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 09:44:19 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 09:44:20 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 09:44:21 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 09:44:22 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 09:44:23 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 09:44:24 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 09:44:25 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 09:44:26 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 09:44:27 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 09:44:28 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 09:44:29 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 09:44:30 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 09:44:31 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 09:44:32 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 09:44:33 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 09:44:34 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 09:44:35 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 09:44:36 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 09:44:37 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 09:44:38 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 09:44:39 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 09:44:40 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 09:44:41 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 09:44:42 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 09:44:43 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 09:44:45 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 09:44:46 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 09:44:47 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 09:44:48 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 09:44:49 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 09:44:50 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 09:44:51 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 09:44:52 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 09:44:53 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 09:44:54 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 09:44:55 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 09:44:56 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 09:44:57 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 09:44:58 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 09:44:59 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 09:45:00 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 09:45:01 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 09:45:03 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 09:45:05 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 09:45:06 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 09:45:07 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 09:45:08 Tải xuống
Chapter 82 03-12-2018 09:45:09 Tải xuống
Chapter 83 03-12-2018 09:45:10 Tải xuống
Chapter 84 03-12-2018 09:45:11 Tải xuống
Chapter 85 03-12-2018 09:45:12 Tải xuống
Chapter 86 03-12-2018 09:45:13 Tải xuống
Chapter 87 03-12-2018 09:45:14 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 09:45:15 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 09:45:16 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 09:45:17 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 09:45:18 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 09:45:19 Tải xuống
Chapter 98 03-12-2018 09:45:20 Tải xuống
Chapter 99 03-12-2018 09:45:21 Tải xuống
Chapter 100 03-12-2018 09:45:22 Tải xuống
Chapter 101 03-12-2018 09:45:23 Tải xuống
Chapter 102 03-12-2018 09:45:24 Tải xuống
Chapter 103 03-12-2018 09:45:25 Tải xuống
Chapter 104 03-12-2018 09:45:26 Tải xuống
Chapter 105 03-12-2018 09:45:27 Tải xuống
Chapter 106 03-12-2018 09:45:28 Tải xuống
Chapter 107 03-12-2018 09:45:29 Tải xuống
Chapter 108 03-12-2018 09:45:30 Tải xuống
Chapter 109 03-12-2018 09:45:31 Tải xuống
Chapter 110 03-12-2018 09:45:32 Tải xuống
Chapter 111 03-12-2018 09:45:32 Tải xuống
Chapter 112 03-12-2018 09:45:34 Tải xuống
Chapter 113 03-12-2018 09:45:35 Tải xuống
Chapter 114 03-12-2018 09:45:36 Tải xuống
Chapter 115 03-12-2018 09:45:37 Tải xuống
Chapter 116 03-12-2018 09:45:38 Tải xuống
Chapter 117 03-12-2018 09:45:39 Tải xuống
Chapter 118 03-12-2018 09:45:40 Tải xuống
Chapter 119 03-12-2018 09:45:41 Tải xuống
Chapter 120 03-12-2018 09:45:41 Tải xuống
Chapter 121 03-12-2018 09:45:42 Tải xuống
Chapter 122 03-12-2018 09:45:44 Tải xuống
Chapter 123 03-12-2018 09:45:46 Tải xuống
Chapter 124 03-12-2018 09:45:47 Tải xuống
Chapter 125 03-12-2018 09:45:48 Tải xuống
Chapter 126 03-12-2018 09:45:49 Tải xuống
Chapter 127 03-12-2018 09:45:50 Tải xuống
Chapter 128 03-12-2018 09:45:51 Tải xuống
Chapter 129 03-12-2018 09:45:52 Tải xuống
Chapter 130 03-12-2018 09:45:53 Tải xuống
Chapter 131 03-12-2018 09:45:54 Tải xuống
Chapter 132 03-12-2018 09:45:55 Tải xuống
Chapter 133 03-12-2018 09:45:56 Tải xuống
Chapter 134 03-12-2018 09:45:57 Tải xuống
Chapter 135 03-12-2018 09:45:57 Tải xuống
Chapter 136 03-12-2018 09:45:58 Tải xuống
Chapter 137 03-12-2018 09:46:00 Tải xuống
Chapter 138 03-12-2018 09:46:01 Tải xuống
Chapter 139 03-12-2018 09:46:03 Tải xuống
Chapter 140 03-12-2018 09:46:04 Tải xuống
Chapter 141 03-12-2018 09:46:04 Tải xuống
Chapter 142 03-12-2018 09:46:05 Tải xuống
Chapter 143 03-12-2018 09:46:06 Tải xuống
Chapter 144 03-12-2018 09:46:07 Tải xuống
Chapter 145 03-12-2018 09:46:08 Tải xuống
Chapter 146 03-12-2018 09:46:09 Tải xuống
Chapter 147 03-12-2018 09:46:10 Tải xuống
Chapter 148 03-12-2018 09:46:11 Tải xuống
Chapter 149 03-12-2018 09:46:12 Tải xuống
Chapter 150 03-12-2018 09:46:13 Tải xuống
Chapter 151 03-12-2018 09:46:14 Tải xuống
Chapter 152 03-12-2018 09:46:15 Tải xuống
Chapter 153 03-12-2018 09:46:16 Tải xuống
Chapter 154 03-12-2018 09:46:17 Tải xuống
Chapter 155 03-12-2018 09:46:18 Tải xuống
Chapter 156 03-12-2018 09:46:19 Tải xuống
Chapter 157 03-12-2018 09:46:20 Tải xuống
Chapter 158 03-12-2018 09:46:21 Tải xuống
Chapter 159 03-12-2018 09:46:22 Tải xuống
Chapter 160 03-12-2018 09:46:23 Tải xuống
Chapter 161 03-12-2018 09:46:24 Tải xuống
Chapter 162 03-12-2018 09:46:25 Tải xuống
Chapter 163 03-12-2018 09:46:26 Tải xuống
Chapter 164 03-12-2018 09:46:26 Tải xuống
Chapter 165 03-12-2018 09:46:28 Tải xuống
Chapter 166 03-12-2018 09:46:29 Tải xuống
Chapter 167 03-12-2018 09:46:30 Tải xuống
Chapter 168 03-12-2018 09:46:31 Tải xuống
Chapter 169 03-12-2018 09:46:32 Tải xuống
Chapter 170 03-12-2018 09:46:33 Tải xuống
Chapter 171 03-12-2018 09:46:34 Tải xuống
Chapter 172 03-12-2018 09:46:35 Tải xuống
Chapter 173 03-12-2018 09:46:36 Tải xuống
Chapter 174 03-12-2018 09:46:37 Tải xuống
Chapter 175 03-12-2018 09:46:38 Tải xuống
Chapter 176 03-12-2018 09:46:39 Tải xuống
Chapter 177 03-12-2018 09:46:40 Tải xuống
Chapter 178 03-12-2018 09:46:41 Tải xuống
Chapter 179 03-12-2018 09:46:42 Tải xuống
Chapter 180 03-12-2018 09:46:43 Tải xuống
Chapter 181 03-12-2018 09:46:45 Tải xuống
Chapter 182 03-12-2018 09:46:46 Tải xuống
Chapter 183 03-12-2018 09:46:47 Tải xuống
Chapter 184 03-12-2018 09:46:48 Tải xuống
Chapter 185 03-12-2018 09:46:49 Tải xuống
Chapter 186 03-12-2018 09:46:50 Tải xuống
Chapter 187 03-12-2018 09:46:51 Tải xuống
Chapter 188 03-12-2018 09:46:52 Tải xuống
Chapter 189 03-12-2018 09:46:53 Tải xuống
Chapter 190 03-12-2018 09:46:54 Tải xuống
Chapter 191 03-12-2018 09:46:55 Tải xuống
Chapter 192 03-12-2018 09:46:56 Tải xuống
Chapter 193 03-12-2018 09:46:57 Tải xuống
Chapter 194 03-12-2018 09:46:58 Tải xuống
Chapter 195 03-12-2018 09:46:59 Tải xuống
Chapter 196 03-12-2018 09:47:00 Tải xuống
Chapter 197 03-12-2018 09:47:01 Tải xuống
Chapter 198 03-12-2018 09:47:03 Tải xuống
Chapter 199 03-12-2018 09:47:05 Tải xuống
Chapter 200 03-12-2018 09:47:06 Tải xuống
Chapter 201 03-12-2018 09:47:07 Tải xuống
Chapter 202 03-12-2018 09:47:07 Tải xuống
Chapter 203 03-12-2018 09:47:09 Tải xuống
Chapter 204 03-12-2018 09:47:10 Tải xuống
Chapter 205 03-12-2018 09:47:10 Tải xuống
Chapter 206 03-12-2018 09:47:12 Tải xuống
Chapter 207 03-12-2018 09:47:12 Tải xuống
Chapter 208 03-12-2018 09:47:13 Tải xuống
Chapter 209 03-12-2018 09:47:14 Tải xuống
Chapter 210 03-12-2018 09:47:15 Tải xuống
Chapter 211 03-12-2018 09:47:16 Tải xuống
Chapter 212 03-12-2018 09:47:17 Tải xuống
Chapter 213 03-12-2018 09:47:18 Tải xuống
Chapter 214 03-12-2018 09:47:20 Tải xuống
Chapter 215 03-12-2018 09:47:20 Tải xuống
Chapter 216 03-12-2018 09:47:21 Tải xuống
Chapter 217 03-12-2018 09:47:22 Tải xuống
Chapter 218 03-12-2018 09:47:23 Tải xuống
Chapter 219 03-12-2018 09:47:24 Tải xuống
Chapter 220 03-12-2018 09:47:25 Tải xuống
Chapter 221 03-12-2018 09:47:26 Tải xuống
Chapter 222 03-12-2018 09:47:27 Tải xuống
Chapter 223 03-12-2018 09:47:28 Tải xuống
Chapter 224 03-12-2018 09:47:29 Tải xuống
Chapter 225 03-12-2018 09:47:30 Tải xuống
Chapter 226 03-12-2018 09:47:31 Tải xuống
Chapter 227 03-12-2018 09:47:33 Tải xuống
Chapter 228 03-12-2018 09:47:33 Tải xuống
Chapter 229 03-12-2018 09:47:34 Tải xuống
Chapter 230 03-12-2018 09:47:35 Tải xuống
Chapter 231 03-12-2018 09:47:36 Tải xuống
Chapter 232 03-12-2018 09:47:37 Tải xuống
Chapter 233 03-12-2018 09:47:38 Tải xuống
Chapter 234 03-12-2018 09:47:40 Tải xuống
Chapter 235 03-12-2018 09:47:40 Tải xuống
Chapter 236 03-12-2018 09:47:41 Tải xuống
Chapter 237 03-12-2018 09:47:42 Tải xuống
Chapter 238 03-12-2018 09:47:43 Tải xuống
Chapter 239 03-12-2018 09:47:45 Tải xuống
Chapter 240 03-12-2018 09:47:46 Tải xuống
Chapter 241 03-12-2018 09:47:47 Tải xuống
Chapter 242 03-12-2018 09:47:48 Tải xuống
Chapter 243 03-12-2018 09:47:50 Tải xuống
Chapter 244 03-12-2018 09:47:51 Tải xuống
Chapter 245 03-12-2018 09:47:51 Tải xuống
Chapter 246 03-12-2018 09:47:52 Tải xuống
Chapter 247 03-12-2018 09:47:53 Tải xuống
Chapter 248 03-12-2018 09:47:55 Tải xuống
Chapter 249 03-12-2018 09:47:55 Tải xuống
Chapter 250 03-12-2018 09:47:56 Tải xuống
Chapter 251 03-12-2018 09:47:57 Tải xuống
Chapter 252 03-12-2018 09:47:58 Tải xuống
Chapter 253 03-12-2018 09:48:00 Tải xuống
Chapter 254 03-12-2018 09:48:00 Tải xuống
Chapter 255 03-12-2018 09:48:01 Tải xuống
Chapter 256 03-12-2018 09:48:03 Tải xuống
Chapter 257 03-12-2018 09:48:05 Tải xuống
Chapter 258 03-12-2018 09:48:06 Tải xuống
Chapter 259 03-12-2018 09:48:07 Tải xuống
Chapter 260 03-12-2018 09:48:08 Tải xuống
Chapter 261 03-12-2018 09:48:09 Tải xuống
Chapter 262 03-12-2018 09:48:10 Tải xuống
Chapter 263 03-12-2018 09:48:11 Tải xuống
Chapter 264 03-12-2018 09:48:12 Tải xuống
Chapter 265 03-12-2018 09:48:13 Tải xuống
Chapter 266 03-12-2018 09:48:14 Tải xuống
Chapter 267 03-12-2018 09:48:15 Tải xuống
Chapter 268 03-12-2018 09:48:16 Tải xuống
Chapter 269 03-12-2018 09:48:17 Tải xuống
Chapter 270 03-12-2018 09:48:18 Tải xuống
Chapter 271 03-12-2018 09:48:19 Tải xuống
Chapter 272 03-12-2018 09:48:20 Tải xuống
Chapter 273 03-12-2018 09:48:21 Tải xuống
Chapter 274 03-12-2018 09:48:22 Tải xuống
Chapter 275: (END) 03-12-2018 09:48:23 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh