Loading...

Liar Game

Tác giả: Kaitani Shinobu
Thể loại: Adult , Manga , Trinh Thám
Lần cập nhật cuối: 08-12-2018
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện về Liar Game bắt đầu khi 1 tấm thiệp được gửi đến cho Kanzaki Nao, một cô gái thuộc dạng... ngây thơ cụ. Kèm với tấm thiệp bí ẩn này là 100 triệu yên. Cô gái đáng thương bị ép buộc phải tham gia 1 trò chơi khủng khiếp có tên là LIAR GAME, trong đó luật chơi rất đơn giản: hãy cướp cho được tiền của đối thủ, và nếu ai bị mất tiền, thì sẽ buộc phải mang một khoản nợ bằng đúng số tiền đó... Điều đó cũng có nghĩa là: Nếu bị mất 100 triệu yên, thì bạn sẽ phải mang nợ 100 triệu. Trong hoàn cảnh này, cô gái ngây thơ thật thà phải làm sao, cam chịu mang nợ, hay là tìm người giúp đỡ, cho dù đấy có là ai đi chăng nữa...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 201 03-12-2018 06:41:39 Tải xuống
Chapter 200 03-12-2018 06:41:39 Tải xuống
Chapter 199 03-12-2018 06:41:36 Tải xuống
Chapter 198 03-12-2018 06:41:36 Tải xuống
Chapter 197 03-12-2018 06:41:35 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 03-12-2018 06:38:12 Tải xuống
Chapter 2 03-12-2018 06:38:12 Tải xuống
Chapter 3 03-12-2018 06:38:13 Tải xuống
Chapter 4 03-12-2018 06:38:14 Tải xuống
Chapter 5 03-12-2018 06:38:15 Tải xuống
Chapter 6 03-12-2018 06:38:16 Tải xuống
Chapter 7 03-12-2018 06:38:18 Tải xuống
Chapter 8 03-12-2018 06:38:18 Tải xuống
Chapter 9 03-12-2018 06:38:18 Tải xuống
Chapter 10 03-12-2018 06:38:20 Tải xuống
Chapter 11 03-12-2018 06:38:20 Tải xuống
Chapter 12 03-12-2018 06:38:22 Tải xuống
Chapter 13 03-12-2018 06:38:23 Tải xuống
Chapter 14 03-12-2018 06:38:24 Tải xuống
Chapter 15 03-12-2018 06:38:25 Tải xuống
Chapter 16 03-12-2018 06:38:26 Tải xuống
Chapter 17 03-12-2018 06:38:27 Tải xuống
Chapter 18 03-12-2018 06:38:28 Tải xuống
Chapter 19 03-12-2018 06:38:29 Tải xuống
Chapter 20 03-12-2018 06:38:28 Tải xuống
Chapter 21 03-12-2018 06:38:31 Tải xuống
Chapter 22 03-12-2018 06:38:31 Tải xuống
Chapter 23 03-12-2018 06:38:35 Tải xuống
Chapter 24 03-12-2018 06:38:36 Tải xuống
Chapter 25 03-12-2018 06:38:36 Tải xuống
Chapter 26 03-12-2018 06:38:37 Tải xuống
Chapter 27 03-12-2018 06:38:37 Tải xuống
Chapter 28 03-12-2018 06:38:39 Tải xuống
Chapter 29 03-12-2018 06:38:40 Tải xuống
Chapter 30 03-12-2018 06:38:41 Tải xuống
Chapter 31 03-12-2018 06:38:42 Tải xuống
Chapter 32 03-12-2018 06:38:42 Tải xuống
Chapter 33 03-12-2018 06:38:43 Tải xuống
Chapter 34 03-12-2018 06:38:46 Tải xuống
Chapter 35 03-12-2018 06:38:46 Tải xuống
Chapter 36 03-12-2018 06:38:47 Tải xuống
Chapter 37 03-12-2018 06:38:49 Tải xuống
Chapter 38 03-12-2018 06:38:50 Tải xuống
Chapter 39 03-12-2018 06:38:51 Tải xuống
Chapter 40 03-12-2018 06:38:52 Tải xuống
Chapter 41 03-12-2018 06:38:53 Tải xuống
Chapter 42 03-12-2018 06:38:53 Tải xuống
Chapter 43 03-12-2018 06:38:55 Tải xuống
Chapter 44 03-12-2018 06:38:56 Tải xuống
Chapter 45 03-12-2018 06:38:57 Tải xuống
Chapter 46 03-12-2018 06:38:57 Tải xuống
Chapter 47 03-12-2018 06:38:59 Tải xuống
Chapter 48 03-12-2018 06:39:00 Tải xuống
Chapter 49 03-12-2018 06:39:01 Tải xuống
Chapter 50 03-12-2018 06:39:02 Tải xuống
Chapter 51 03-12-2018 06:39:03 Tải xuống
Chapter 52 03-12-2018 06:39:05 Tải xuống
Chapter 53 03-12-2018 06:39:06 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 06:39:08 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 06:39:08 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 06:39:09 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 06:39:10 Tải xuống
Chapter 58 03-12-2018 06:39:11 Tải xuống
Chapter 59 03-12-2018 06:39:12 Tải xuống
Chapter 60 03-12-2018 06:39:13 Tải xuống
Chapter 61 03-12-2018 06:39:14 Tải xuống
Chapter 62 03-12-2018 06:39:15 Tải xuống
Chapter 63 03-12-2018 06:39:16 Tải xuống
Chapter 64 03-12-2018 06:39:17 Tải xuống
Chapter 65 03-12-2018 06:39:18 Tải xuống
Chapter 66 03-12-2018 06:39:19 Tải xuống
Chapter 67 03-12-2018 06:39:20 Tải xuống
Chapter 68 03-12-2018 06:39:21 Tải xuống
Chapter 69 03-12-2018 06:39:22 Tải xuống
Chapter 70 03-12-2018 06:39:23 Tải xuống
Chapter 71 03-12-2018 06:39:24 Tải xuống
Chapter 72 03-12-2018 06:39:25 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 06:39:26 Tải xuống
Chapter 74 03-12-2018 06:39:27 Tải xuống
Chapter 75 03-12-2018 06:39:28 Tải xuống
Chapter 76 03-12-2018 06:39:29 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 06:39:30 Tải xuống
Chapter 78 03-12-2018 06:39:31 Tải xuống
Chapter 79 03-12-2018 06:39:32 Tải xuống
Chapter 80 03-12-2018 06:39:32 Tải xuống
Chapter 81 03-12-2018 06:39:34 Tải xuống
Chapter 82 03-12-2018 06:39:35 Tải xuống
Chapter 83 03-12-2018 06:39:36 Tải xuống
Chapter 84 03-12-2018 06:39:38 Tải xuống
Chapter 85 03-12-2018 06:39:38 Tải xuống
Chapter 86 03-12-2018 06:39:39 Tải xuống
Chapter 87 03-12-2018 06:39:40 Tải xuống
Chapter 88 03-12-2018 06:39:41 Tải xuống
Chapter 89 03-12-2018 06:39:42 Tải xuống
Chapter 90 03-12-2018 06:39:43 Tải xuống
Chapter 91 03-12-2018 06:39:44 Tải xuống
Chapter 92 03-12-2018 06:39:46 Tải xuống
Chapter 93 03-12-2018 06:39:47 Tải xuống
Chapter 94 03-12-2018 06:39:48 Tải xuống
Chapter 95 03-12-2018 06:39:49 Tải xuống
Chapter 96 03-12-2018 06:39:50 Tải xuống
Chapter 97 03-12-2018 06:39:51 Tải xuống
Chapter 98 03-12-2018 06:39:52 Tải xuống
Chapter 99 03-12-2018 06:39:53 Tải xuống
Chapter 100 03-12-2018 06:39:54 Tải xuống
Chapter 101 03-12-2018 06:39:55 Tải xuống
Chapter 102 03-12-2018 06:39:57 Tải xuống
Chapter 103 03-12-2018 06:39:57 Tải xuống
Chapter 104 03-12-2018 06:39:58 Tải xuống
Chapter 105 03-12-2018 06:39:59 Tải xuống
Chapter 106 03-12-2018 06:40:00 Tải xuống
Chapter 107 03-12-2018 06:40:01 Tải xuống
Chapter 108 03-12-2018 06:40:03 Tải xuống
Chapter 109 03-12-2018 06:40:04 Tải xuống
Chapter 110 03-12-2018 06:40:05 Tải xuống
Chapter 111 03-12-2018 06:40:07 Tải xuống
Chapter 112 03-12-2018 06:40:07 Tải xuống
Chapter 113 03-12-2018 06:40:08 Tải xuống
Chapter 114 03-12-2018 06:40:09 Tải xuống
Chapter 115 03-12-2018 06:40:10 Tải xuống
Chapter 116 03-12-2018 06:40:11 Tải xuống
Chapter 117 03-12-2018 06:40:12 Tải xuống
Chapter 118 03-12-2018 06:40:13 Tải xuống
Chapter 119 03-12-2018 06:40:14 Tải xuống
Chapter 120 03-12-2018 06:40:15 Tải xuống
Chapter 121 03-12-2018 06:40:16 Tải xuống
Chapter 122 03-12-2018 06:40:17 Tải xuống
Chapter 123 03-12-2018 06:40:18 Tải xuống
Chapter 124 03-12-2018 06:40:19 Tải xuống
Chapter 125 03-12-2018 06:40:20 Tải xuống
Chapter 126 03-12-2018 06:40:21 Tải xuống
Chapter 127 03-12-2018 06:40:22 Tải xuống
Chapter 128 03-12-2018 06:40:23 Tải xuống
Chapter 129 03-12-2018 06:40:24 Tải xuống
Chapter 130 03-12-2018 06:40:25 Tải xuống
Chapter 131 03-12-2018 06:40:26 Tải xuống
Chapter 132 03-12-2018 06:40:27 Tải xuống
Chapter 133 03-12-2018 06:40:28 Tải xuống
Chapter 134 03-12-2018 06:40:29 Tải xuống
Chapter 135 03-12-2018 06:40:30 Tải xuống
Chapter 136 03-12-2018 06:40:31 Tải xuống
Chapter 137 03-12-2018 06:40:32 Tải xuống
Chapter 138 03-12-2018 06:40:33 Tải xuống
Chapter 139 03-12-2018 06:40:35 Tải xuống
Chapter 140 03-12-2018 06:40:35 Tải xuống
Chapter 141 03-12-2018 06:40:36 Tải xuống
Chapter 142 03-12-2018 06:40:37 Tải xuống
Chapter 143 03-12-2018 06:40:38 Tải xuống
Chapter 144 03-12-2018 06:40:39 Tải xuống
Chapter 145 03-12-2018 06:40:40 Tải xuống
Chapter 146 03-12-2018 06:40:41 Tải xuống
Chapter 147 03-12-2018 06:40:42 Tải xuống
Chapter 148 03-12-2018 06:40:43 Tải xuống
Chapter 149 03-12-2018 06:40:44 Tải xuống
Chapter 150 03-12-2018 06:40:46 Tải xuống
Chapter 151 03-12-2018 06:40:47 Tải xuống
Chapter 152 03-12-2018 06:40:48 Tải xuống
Chapter 153 03-12-2018 06:40:49 Tải xuống
Chapter 154 03-12-2018 06:40:49 Tải xuống
Chapter 155 03-12-2018 06:40:51 Tải xuống
Chapter 156 03-12-2018 06:40:52 Tải xuống
Chapter 157 03-12-2018 06:40:53 Tải xuống
Chapter 158 03-12-2018 06:40:54 Tải xuống
Chapter 159 03-12-2018 06:40:55 Tải xuống
Chapter 160 03-12-2018 06:40:56 Tải xuống
Chapter 161 03-12-2018 06:40:57 Tải xuống
Chapter 162 03-12-2018 06:40:58 Tải xuống
Chapter 163 03-12-2018 06:40:59 Tải xuống
Chapter 164 03-12-2018 06:41:00 Tải xuống
Chapter 165 03-12-2018 06:41:01 Tải xuống
Chapter 166 03-12-2018 06:41:03 Tải xuống
Chapter 167 03-12-2018 06:41:06 Tải xuống
Chapter 168 03-12-2018 06:41:06 Tải xuống
Chapter 169 03-12-2018 06:41:06 Tải xuống
Chapter 170 03-12-2018 06:41:08 Tải xuống
Chapter 171 03-12-2018 06:41:08 Tải xuống
Chapter 172 03-12-2018 06:41:09 Tải xuống
Chapter 173 03-12-2018 06:41:10 Tải xuống
Chapter 174 03-12-2018 06:41:11 Tải xuống
Chapter 175 03-12-2018 06:41:12 Tải xuống
Chapter 176 03-12-2018 06:41:13 Tải xuống
Chapter 177 03-12-2018 06:41:14 Tải xuống
Chapter 178 03-12-2018 06:41:15 Tải xuống
Chapter 179 03-12-2018 06:41:16 Tải xuống
Chapter 180 03-12-2018 06:41:17 Tải xuống
Chapter 181 03-12-2018 06:41:18 Tải xuống
Chapter 182 03-12-2018 06:41:19 Tải xuống
Chapter 183 03-12-2018 06:41:20 Tải xuống
Chapter 184 03-12-2018 06:41:21 Tải xuống
Chapter 185 03-12-2018 06:41:23 Tải xuống
Chapter 186 03-12-2018 06:41:24 Tải xuống
Chapter 187 03-12-2018 06:41:25 Tải xuống
Chapter 188 03-12-2018 06:41:25 Tải xuống
Chapter 189 03-12-2018 06:41:26 Tải xuống
Chapter 190 03-12-2018 06:41:27 Tải xuống
Chapter 191 03-12-2018 06:41:28 Tải xuống
Chapter 192 03-12-2018 06:41:30 Tải xuống
Chapter 193 03-12-2018 06:41:31 Tải xuống
Chapter 194 03-12-2018 06:41:32 Tải xuống
Chapter 195 03-12-2018 06:41:33 Tải xuống
Chapter 196 03-12-2018 06:41:34 Tải xuống
Chapter 197 03-12-2018 06:41:35 Tải xuống
Chapter 198 03-12-2018 06:41:36 Tải xuống
Chapter 199 03-12-2018 06:41:36 Tải xuống
Chapter 200 03-12-2018 06:41:39 Tải xuống
Chapter 201 03-12-2018 06:41:39 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ HTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ

TRUYỆN VỪA XEM