Sanctuary

Tác giả: Fumimura Sho
Thể loại: Action , Adventure , Manga
Lần cập nhật cuối: 29-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
2 chàng trai trẻ muốn thay đổi vận mệnh của tổ quốc mình, bất chấp thủ đoạn. Khi còn bé cả 2 đã cùng nhau vượt qua nạn diệt chủng ở Campuchia. Họ có thể trở thành người đứng đầu nghị viện Nhật Bản và ông trùm của thế giời ngầm hay không? Đôi lúc cần phải lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng Hojo và ASAMI vẫn là đại diện tiêu biểu cho thế hệ của họ: trung thành với bằng hữu, có khát vọng... và dĩ nhiên có sức hút mà không phụ nữ nào có thể cưỡng lại được.Phó phòng cảnh sát Ishihara muốn khám phá casino bí mật của Hojo nhưng không ngờ lại vướng vào lưới tình mà chàng trai này giăng ra...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 107 02-12-2018 20:02:56 Tải xuống
Chapter 106 02-12-2018 20:02:55 Tải xuống
Chapter 105 02-12-2018 20:02:54 Tải xuống
Chapter 104 02-12-2018 20:02:53 Tải xuống
Chapter 103 02-12-2018 20:02:52 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 02-12-2018 20:01:36 Tải xuống
Chapter 2 02-12-2018 20:01:36 Tải xuống
Chapter 3 02-12-2018 20:01:37 Tải xuống
Chapter 4 02-12-2018 20:01:38 Tải xuống
Chapter 5 02-12-2018 20:01:39 Tải xuống
Chapter 6 02-12-2018 20:01:40 Tải xuống
Chapter 7 02-12-2018 20:01:41 Tải xuống
Chapter 8 02-12-2018 20:01:42 Tải xuống
Chapter 9 02-12-2018 20:01:43 Tải xuống
Chapter 10 02-12-2018 20:01:44 Tải xuống
Chapter 11 02-12-2018 20:01:46 Tải xuống
Chapter 12 02-12-2018 20:01:47 Tải xuống
Chapter 13 02-12-2018 20:01:48 Tải xuống
Chapter 14 02-12-2018 20:01:49 Tải xuống
Chapter 15 02-12-2018 20:01:50 Tải xuống
Chapter 16 02-12-2018 20:01:51 Tải xuống
Chapter 17 02-12-2018 20:01:52 Tải xuống
Chapter 18 02-12-2018 20:01:53 Tải xuống
Chapter 19 02-12-2018 20:01:54 Tải xuống
Chapter 20 02-12-2018 20:01:55 Tải xuống
Chapter 21 02-12-2018 20:01:56 Tải xuống
Chapter 22 02-12-2018 20:01:57 Tải xuống
Chapter 23 02-12-2018 20:01:58 Tải xuống
Chapter 24 02-12-2018 20:01:59 Tải xuống
Chapter 25 02-12-2018 20:02:00 Tải xuống
Chapter 26 02-12-2018 20:02:01 Tải xuống
Chapter 27 02-12-2018 20:02:04 Tải xuống
Chapter 28 02-12-2018 20:02:04 Tải xuống
Chapter 29 02-12-2018 20:02:05 Tải xuống
Chapter 30 02-12-2018 20:02:06 Tải xuống
Chapter 31 29-09-2019 20:03:52 Tải xuống
Chapter 32 02-12-2018 20:02:07 Tải xuống
Chapter 33 29-09-2019 20:05:09 Tải xuống
Chapter 34 02-12-2018 20:02:08 Tải xuống
Chapter 35 02-12-2018 20:02:09 Tải xuống
Chapter 36 29-09-2019 20:03:49 Tải xuống
Chapter 37 29-09-2019 20:03:45 Tải xuống
Chapter 38 02-12-2018 20:02:10 Tải xuống
Chapter 39 29-09-2019 20:05:12 Tải xuống
Chapter 40 29-09-2019 20:03:42 Tải xuống
Chapter 41 29-09-2019 20:05:18 Tải xuống
Chapter 42 02-12-2018 20:02:11 Tải xuống
Chapter 43 29-09-2019 12:54:36 Tải xuống
Chapter 44 02-12-2018 20:02:12 Tải xuống
Chapter 45 02-12-2018 20:02:13 Tải xuống
Chapter 46 29-09-2019 20:03:40 Tải xuống
Chapter 47 02-12-2018 20:02:14 Tải xuống
Chapter 48 02-12-2018 20:02:15 Tải xuống
Chapter 49 02-12-2018 20:02:16 Tải xuống
Chapter 50 02-12-2018 20:02:17 Tải xuống
Chapter 51 02-12-2018 20:02:17 Tải xuống
Chapter 52 29-09-2019 20:03:37 Tải xuống
Chapter 53 29-09-2019 20:05:21 Tải xuống
Chapter 54 29-09-2019 20:03:34 Tải xuống
Chapter 55 29-09-2019 20:05:23 Tải xuống
Chapter 56 02-12-2018 20:02:19 Tải xuống
Chapter 57 29-09-2019 20:03:31 Tải xuống
Chapter 58 29-09-2019 20:05:26 Tải xuống
Chapter 59 29-09-2019 20:03:27 Tải xuống
Chapter 60 02-12-2018 20:02:20 Tải xuống
Chapter 61 29-09-2019 20:03:25 Tải xuống
Chapter 62 29-09-2019 20:05:29 Tải xuống
Chapter 63 02-12-2018 20:02:21 Tải xuống
Chapter 64 29-09-2019 20:03:22 Tải xuống
Chapter 65 29-09-2019 20:05:32 Tải xuống
Chapter 66 02-12-2018 20:02:22 Tải xuống
Chapter 67 04-10-2019 04:43:51 Tải xuống
Chapter 68 02-12-2018 20:02:23 Tải xuống
Chapter 69 29-09-2019 20:03:19 Tải xuống
Chapter 70 02-12-2018 20:02:24 Tải xuống
Chapter 71 02-12-2018 20:02:25 Tải xuống
Chapter 72 29-09-2019 20:03:16 Tải xuống
Chapter 73 02-12-2018 20:02:26 Tải xuống
Chapter 74 29-09-2019 20:05:35 Tải xuống
Chapter 75 29-09-2019 20:03:12 Tải xuống
Chapter 76 02-12-2018 20:02:27 Tải xuống
Chapter 77 02-12-2018 20:02:28 Tải xuống
Chapter 78 02-12-2018 20:02:29 Tải xuống
Chapter 79 02-12-2018 20:02:30 Tải xuống
Chapter 80 02-12-2018 20:02:31 Tải xuống
Chapter 81 02-12-2018 20:02:32 Tải xuống
Chapter 82 02-12-2018 20:02:33 Tải xuống
Chapter 83 02-12-2018 20:02:34 Tải xuống
Chapter 84 02-12-2018 20:02:35 Tải xuống
Chapter 85 02-12-2018 20:02:36 Tải xuống
Chapter 86 02-12-2018 20:02:37 Tải xuống
Chapter 87 02-12-2018 20:02:38 Tải xuống
Chapter 88 02-12-2018 20:02:39 Tải xuống
Chapter 89 02-12-2018 20:02:40 Tải xuống
Chapter 90 02-12-2018 20:02:41 Tải xuống
Chapter 91 02-12-2018 20:02:42 Tải xuống
Chapter 92 02-12-2018 20:02:43 Tải xuống
Chapter 93 02-12-2018 20:02:44 Tải xuống
Chapter 94 02-12-2018 20:02:46 Tải xuống
Chapter 95 29-09-2019 20:03:09 Tải xuống
Chapter 96 29-09-2019 20:05:38 Tải xuống
Chapter 97 29-09-2019 20:05:40 Tải xuống
Chapter 98 02-12-2018 20:02:47 Tải xuống
Chapter 99 02-12-2018 20:02:48 Tải xuống
Chapter 100 02-12-2018 20:02:49 Tải xuống
Chapter 101 02-12-2018 20:02:50 Tải xuống
Chapter 102 02-12-2018 20:02:51 Tải xuống
Chapter 103 02-12-2018 20:02:52 Tải xuống
Chapter 104 02-12-2018 20:02:53 Tải xuống
Chapter 105 02-12-2018 20:02:54 Tải xuống
Chapter 106 02-12-2018 20:02:55 Tải xuống
Chapter 107 02-12-2018 20:02:56 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh