Ông chú chuyển sinh - Akuyaku Reijou Tensei Oji-san

Tác giả: Ueyama Michiro
Thể loại: Comedy , Fantasy , Gender Bender , Manga , School Life
Lần cập nhật cuối: 28-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một ông chú 52 tuổi bị truck-kun tông, nhập hồn vào game otome và gank với nữ chínhFanpage Tứ Linh Truyện
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 19 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống
Chapter 18 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 17 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 16 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 15 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 15-03-2022 10:40:03 Tải xuống
Chapter 2 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 3 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 4 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 5 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 6 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 7 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 8 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 9 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 10 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 11 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 12 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 13 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 14 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 15 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 16 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 17 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 18 15-03-2022 10:40:05 Tải xuống
Chapter 19 28-03-2022 12:20:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh