Thiên Mệnh Xa Đao Nhân

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 25-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hắn phải chịu thiên phạt, mệnh phạm điều xấu ba khuyết điểm. hăn là kẻ có khả năng tiên tri, tự do bốn phương, tinh thông phong thủy, âm dương học, giải tỏa đau khổ thế nhân. Tiên tri sống chết, thần toán định càn khôn, được thế nhân tôn sùng. Nhưng đã bị định trước sẽ chết vào tuổi 30. Tiết lộ vô số thiên cơ, nhưng không tính được số mệnh của chính mình! Rốt cuộc phải làm thế nào, lại xem hắn không sợ trời, không sợ chết....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 52 25-03-2022 12:50:02 Tải xuống
Chapter 51 25-03-2022 12:50:02 Tải xuống
Chapter 50 25-03-2022 12:50:02 Tải xuống
Chapter 49 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 48 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 1 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 2 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 3 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 4 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 5 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 6 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 7 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 8 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 9 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 10 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 11 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 12 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 13 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 14 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 15 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 16 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 17 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 18 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 19 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 20 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 21 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 22 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 23 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 24 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 25 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 26 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 27 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 28 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 29 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 30 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 31 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 32 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 33 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 34 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 35 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 36 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 37 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 38 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 39 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 40 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 41 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 42 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 43 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 44 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 45 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 46 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 47 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 48 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 49 25-03-2022 12:40:08 Tải xuống
Chapter 50 25-03-2022 12:50:02 Tải xuống
Chapter 51 25-03-2022 12:50:02 Tải xuống
Chapter 52 25-03-2022 12:50:02 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh