Tiến Hóa Cuồng Triều

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Fantasy , Manhua , Shounen , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 27-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sau khi Đoạn Phi ở kiếp trước chết đi thì không ngờ lại trọng sinh về 20 năm trước, ngay trước mấy tiếng then chốt khi tai họa tiến tới. Chuyện mà 20 năm qua Đoạn Phi hối hận cuối cùng cũng có thể cứu vãn, lợi dụng kiến thức của kiếp trước để trang bị bản thân của hiện tại thật tốt, Đoạn Phi khi có được tiến hóa thì không ngừng nâng cao sức mạnh của mình. Một Đoạn Phi vốn chỉ sống tạm bợ ở kiếp trước nhưng giờ đây lại trở thành anh hùng của thế giới.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 20: Raw 27-03-2022 17:30:09 Tải xuống
Chapter 19: Raw 27-03-2022 17:30:09 Tải xuống
Chapter 18 19-03-2022 16:30:10 Tải xuống
Chapter 17 19-03-2022 02:00:15 Tải xuống
Chapter 16 18-03-2022 21:10:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1: Khải Huyền mở màn 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 2 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 3 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 4 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 5 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 6 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 7 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 8 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 9 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 10 16-03-2022 13:30:31 Tải xuống
Chapter 11 17-03-2022 16:30:06 Tải xuống
Chapter 12 17-03-2022 16:30:06 Tải xuống
Chapter 13 17-03-2022 23:30:08 Tải xuống
Chapter 14 18-03-2022 13:00:09 Tải xuống
Chapter 15 18-03-2022 15:30:09 Tải xuống
Chapter 16 18-03-2022 21:10:05 Tải xuống
Chapter 17 19-03-2022 02:00:15 Tải xuống
Chapter 18 19-03-2022 16:30:10 Tải xuống
Chapter 19: Raw 27-03-2022 17:30:09 Tải xuống
Chapter 20: Raw 27-03-2022 17:30:09 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh