Vương Gia Khắc Thê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 18-12-2021
TÓM TẮT NỘI DUNG
Là một thiên tài phong thủy thế kỷ 21, nàng trọng sinh lên người Tiêu Linh Vân một phế vật của đại lục Thương Huyền. Nguyên chủ mà nàng trọng sinh vào là một người bất tài, vô dụng và có ngoại hình xấu xí. Cha đẻ sủng thiếp diệt thê, mẹ đẻ bị gài bẫy ngoại tình sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, huynh đệ thì bị kế mẫu hạ độc thủ, còn vị hôn phu cùng thứ muội thông đồng thành gian hại nguyên chủ chết thảm. Tiêu Linh Vân sau khi sống lại, đã tận dụng bí thuật phong thủy để tu vi đạt tới đỉnh phong, phi thăng tiến vào tiên giới. Sau đó, nàng đã khiến cho tất cả những người đã từng chế giễu lăng nhục nàng lần lượt phải trả giá. Rồi định mệnh cho nàng gặp được Ly Dạ Hàn một cửu vương gia tài mạo song tòan nhưng nỗi tiếng khắc thê. Tuy nhiên khi gặp tiêu linh vân, hai người lại tâm đầu ý hợp, làm nên nhiều chuyện lớn có lợi cho đất nước… xóa bỏ lời nguyền khắc thê, tạo nên câu chuyện tình đẹp của đôi trai tài gái sắc…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 94 15-12-2021 08:02:07 Tải xuống
Chapter 93 12-12-2021 19:00:32 Tải xuống
Chapter 92 12-12-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 91 12-12-2021 19:01:06 Tải xuống
Chapter 90 12-12-2021 19:01:17 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 12-12-2021 18:40:26 Tải xuống
Chapter 2 12-12-2021 18:40:26 Tải xuống
Chapter 3 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 4 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 5 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 6 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 7 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 8 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 9 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 10 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 11 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 12 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 13 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 14 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 15 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 16 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 17 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 18 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 19 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 20 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 21 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 22 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 23 12-12-2021 18:40:27 Tải xuống
Chapter 24 12-12-2021 18:40:28 Tải xuống
Chapter 25 12-12-2021 18:40:28 Tải xuống
Chapter 26 12-12-2021 18:40:28 Tải xuống
Chapter 27 12-12-2021 18:40:28 Tải xuống
Chapter 28 12-12-2021 18:40:28 Tải xuống
Chapter 29 12-12-2021 18:40:28 Tải xuống
Chapter 30 12-12-2021 18:40:28 Tải xuống
Chapter 31 12-12-2021 18:40:29 Tải xuống
Chapter 32 12-12-2021 18:40:29 Tải xuống
Chapter 33 12-12-2021 18:40:29 Tải xuống
Chapter 34 12-12-2021 18:40:29 Tải xuống
Chapter 35 12-12-2021 18:40:29 Tải xuống
Chapter 36 12-12-2021 18:40:29 Tải xuống
Chapter 37 12-12-2021 18:40:29 Tải xuống
Chapter 38 12-12-2021 18:40:29 Tải xuống
Chapter 39 12-12-2021 19:30:03 Tải xuống
Chapter 40 12-12-2021 19:10:07 Tải xuống
Chapter 41 12-12-2021 19:09:55 Tải xuống
Chapter 42 12-12-2021 19:09:32 Tải xuống
Chapter 43 12-12-2021 19:09:31 Tải xuống
Chapter 44 12-12-2021 19:09:22 Tải xuống
Chapter 45 12-12-2021 19:09:23 Tải xuống
Chapter 46 12-12-2021 19:09:09 Tải xuống
Chapter 47 12-12-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 48 12-12-2021 19:08:48 Tải xuống
Chapter 49 12-12-2021 19:08:42 Tải xuống
Chapter 50 12-12-2021 19:08:33 Tải xuống
Chapter 51 12-12-2021 19:08:24 Tải xuống
Chapter 52 12-12-2021 19:07:58 Tải xuống
Chapter 53 12-12-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 54 12-12-2021 19:06:56 Tải xuống
Chapter 55 12-12-2021 19:06:55 Tải xuống
Chapter 56 12-12-2021 19:06:47 Tải xuống
Chapter 57 12-12-2021 19:06:37 Tải xuống
Chapter 58 12-12-2021 19:06:26 Tải xuống
Chapter 59 12-12-2021 19:06:15 Tải xuống
Chapter 60 12-12-2021 19:05:38 Tải xuống
Chapter 61 12-12-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 62 12-12-2021 19:05:30 Tải xuống
Chapter 63 12-12-2021 19:05:20 Tải xuống
Chapter 64 12-12-2021 19:05:19 Tải xuống
Chapter 65 12-12-2021 19:05:10 Tải xuống
Chapter 66 12-12-2021 19:05:09 Tải xuống
Chapter 67 12-12-2021 19:04:57 Tải xuống
Chapter 68 12-12-2021 19:04:48 Tải xuống
Chapter 69 12-12-2021 19:04:39 Tải xuống
Chapter 70 12-12-2021 19:04:28 Tải xuống
Chapter 71 12-12-2021 19:04:18 Tải xuống
Chapter 72 12-12-2021 19:04:18 Tải xuống
Chapter 73 12-12-2021 19:04:07 Tải xuống
Chapter 74 12-12-2021 19:03:58 Tải xuống
Chapter 75 12-12-2021 19:03:45 Tải xuống
Chapter 76 12-12-2021 19:03:45 Tải xuống
Chapter 77 12-12-2021 19:03:36 Tải xuống
Chapter 78 12-12-2021 19:03:36 Tải xuống
Chapter 79 12-12-2021 19:03:26 Tải xuống
Chapter 80 12-12-2021 19:03:14 Tải xuống
Chapter 81 12-12-2021 19:02:43 Tải xuống
Chapter 82 12-12-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 83 12-12-2021 19:02:09 Tải xuống
Chapter 84 12-12-2021 19:02:00 Tải xuống
Chapter 85 12-12-2021 19:02:02 Tải xuống
Chapter 86 12-12-2021 19:01:52 Tải xuống
Chapter 87 12-12-2021 19:01:44 Tải xuống
Chapter 88 12-12-2021 19:01:35 Tải xuống
Chapter 89 12-12-2021 19:01:26 Tải xuống
Chapter 90 12-12-2021 19:01:17 Tải xuống
Chapter 91 12-12-2021 19:01:06 Tải xuống
Chapter 92 12-12-2021 19:20:02 Tải xuống
Chapter 93 12-12-2021 19:00:32 Tải xuống
Chapter 94 15-12-2021 08:02:07 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh