Vương Gia Khắc Thê

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Cổ Đại , Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 24-03-2022
TÓM TẮT NỘI DUNG
Là một thiên tài phong thủy thế kỷ 21, nàng trọng sinh lên người Tiêu Linh Vân một phế vật của đại lục Thương Huyền. Nguyên chủ mà nàng trọng sinh vào là một người bất tài, vô dụng và có ngoại hình xấu xí. Cha đẻ sủng thiếp diệt thê, mẹ đẻ bị gài bẫy ngoại tình sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, huynh đệ thì bị kế mẫu hạ độc thủ, còn vị hôn phu cùng thứ muội thông đồng thành gian hại nguyên chủ chết thảm. Tiêu Linh Vân sau khi sống lại, đã tận dụng bí thuật phong thủy để tu vi đạt tới đỉnh phong, phi thăng tiến vào tiên giới. Sau đó, nàng đã khiến cho tất cả những người đã từng chế giễu lăng nhục nàng lần lượt phải trả giá. Rồi định mệnh cho nàng gặp được Ly Dạ Hàn một cửu vương gia tài mạo song tòan nhưng nỗi tiếng khắc thê. Tuy nhiên khi gặp tiêu linh vân, hai người lại tâm đầu ý hợp, làm nên nhiều chuyện lớn có lợi cho đất nước… xóa bỏ lời nguyền khắc thê, tạo nên câu chuyện tình đẹp của đôi trai tài gái sắc…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 123 25-03-2022 03:50:12 Tải xuống
Chapter 122 23-03-2022 12:20:01 Tải xuống
Chapter 121 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 119 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 118 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 2 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 3 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 4 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 5 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 6 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 7 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 8 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 9 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 10 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 11 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 12 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 13 22-03-2022 16:00:16 Tải xuống
Chapter 14 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 15 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 16 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 17 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 18 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 19 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 20 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 21 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 22 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 23 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 24 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 25 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 26 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 27 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 28 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 29 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 30 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 31 22-03-2022 16:00:17 Tải xuống
Chapter 32 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 33 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 34 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 35 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 36 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 37 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 38 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 39 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 40 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 41 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 42 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 43 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 44 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 45 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 46 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 47 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 48 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 49 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 50 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 51 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 52 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 53 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 54 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 55 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 56 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 57 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 58 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 59 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 60 22-03-2022 16:30:03 Tải xuống
Chapter 61 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 62 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 63 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 64 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 65 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 66 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 67 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 68 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 69 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 70 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 71 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 72 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 73 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 74 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 75 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 76 22-03-2022 16:20:02 Tải xuống
Chapter 77 22-03-2022 18:40:02 Tải xuống
Chapter 78 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 79 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 80 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 81 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 82 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 83 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 84 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 85 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 86 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 87 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 88 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 89 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 90 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 91 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 92 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 93 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 94 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 95 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 96 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 97 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 98 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 99 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 100 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 101 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 102 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 103 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 104 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 105 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 106 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 107 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 108 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 109 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 110 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 111 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 112 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 113 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 115 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 116 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 117 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 118 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 119 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 121 22-03-2022 18:30:02 Tải xuống
Chapter 122 23-03-2022 12:20:01 Tải xuống
Chapter 123 25-03-2022 03:50:12 Tải xuống

BÌNH LUẬN
HamTruyenTranh